Tặng 660 áo ấm và kiểm tra điểm trường

Thông tin cập nhật về hoạt động của quỹ

Ngày 9/11/2021 Quỹ trò nghèo vùng cao (Cơm Có Thịt)


Quỹ đi kiểm tra bữa ăn, cơ sở vật chất tại trường Quỹ đang nuôi cơm và xây dựng trường, điểm Trường Tiểu học và THCS Pú Xi, Tuần Giáo, Điện Biên.


Đồng thời trao tặng 660 áo ấm do TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ MK trao tặng Quỹ. 660 áo ấm đã được gửi tới thầy cô giáo và học sinh Trường Mầm non Quài Cang, Tuần Giáo, Điện Biên.

 

 

Quỹ trò nghèo vùng cao thay mặt thầy cô giáo và phụ huynh học sinh Trường Mầm non Quài Cang, Tuần Giáo, Điện Biên xin cảm ơn Tập đoàn Công nghệ MK đã gửi tặng thầy cô giáo cùng các em nhỏ vùng cao áo ấm.