TRƯỜNG DELTA GLOBAL SCHOOL TRAO TẶNG 12 MÁY LAPTOP CHO QUỸ

Thông tin cập nhật về hoạt động của quỹ

Ngày 18 tháng 10 năm 2021, Trường Delta Global School đã tổ chức lễ trao tặng 12 chiếc laptop cho Quỹ Trò nghèo vùng cao.

Số lượng máy tính trên Quỹ sẽ gửi đến những điểm trường, các em học sinh học giỏi có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh vùng cao.

Quỹ trò nghèo vùng cao gửi lời cảm ơn đến Trường Delta Global School đã đồng hành với Quỹ