Những khó khăn gặp phải năm học 2021-2022

Thông tin cập nhật về hoạt động của quỹ

Trong năm 2021 nguồn tiền mà Quỹ nhận được sự ủng hộ hàng tháng rất ít, chỉ khoảng 500 tr mà chi ra khoảng 1,2 tỷ nên để duy trì nuôi CCT cho những học sinh cũ đã rất khó khăn. Quỹ phải huy động từ nhiều nguồn khác nữa như đấu giá, tổ chức giải chạy, hội chợ, sản xuất lịch... để bù vào khoản chênh lệch trên. Rất nhiều địa phương đang nhập, tách chuyển đổi từ vùng 3 lên vùng 1 nên các học sinh vô tình đã bị mất hỗ trợ của nhà nước, nên số lượng học sinh từ các trường quỹ đang hỗ trợ tăng lên khá nhiều( khoảng 3.000hs mới đang chờ được nuôi cơm). Đây là một khó khăn và trách nhiệm nặng nề đối với HĐQL Quỹ để duy trì bữa ăn cho các trường Quỹ đang nuôi cơm. Năm học mới Quỹ đã nhận được thêm khá nhiều sự đề nghị giúp đỡ của các trường mới, Quỹ đang tổng hợp và tìm nguồn để hỗ các trường mới, trong tuần này sẽ trả lời các trường mới là Quỹ có hỗ trợ được không. Về Pú Đao Quỹ đã nhận được thông tin từ trường mầm non xin hỗ trợ gần 155 cháu và trường cấp 1+2 xin hỗ trợ 34 cháu nội trú vì nhà ở xa khoảng 25km. Qua cân nhắc theo tiêu chí chỗ nào khó nhất sẽ hỗ trợ trước nên Quỹ đã đồng ý kêu gọi hỗ trợ 34 cháu nội trú trước với lý do nhà các cháu quá xa trường, nếu không hỗ trợ các cháu sẽ chưa chắc đi học, còn trẻ mầm non cũng khó khăn nhưng chủ yếu nhà quanh trường nên gia đình có khả năng hỗ trợ các cháu tốt hơn các cháu ở xa. Qua trao đổi sơ bộ CCT Hungary đã nhận hỗ trợ 34 học sinh này. HĐQL Quỹ rất trăn trở khi các cháu chưa được hỗ trợ, HĐQL Quỹ sẽ cố gắng bằng nhiều hình thức để có thể hỗ trợ được thêm nhiều học sinh hơn nữa. Tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên năm nay có 8 trường Quỹ vẫn đang nuôi cơm có số lượng học sinh tăng thêm khá nhiều so với năm học trước với lý do 8 trường này đã sát nhập vào TP Điện Biên và được lên vùng 1 nên nhiều học sinh không còn tiêu chuẩn hỗ trợ của nhà nước. Quỹ đã trao đổi và vận động được được Nhóm Nuôi em đồng ý nhận nuôi cả học sinh cũ( Quỹ đang nuôi) và học sinh mới phát sinh năm nay của 8 trường này, đồng thời Nhóm nuôi em cũng nhận thêm 1.000hs của Huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên đang mong muốn Quỹ hỗ trợ. Nhờ có sự chung tay này nên Quỹ sẽ có điều kiện nhận thêm số học sinh mới phát sinh từ những trường Quỹ đang nuôi cơm còn lại tại huyện Điện Biên cũng như các nơi khác mà Quỹ đang nuôi cơm. Mọi sự cố gắng của HĐQL Quỹ đã dần được gỡ, hy vọng năm nay Quỹ sẽ vận động và tổ chức thêm được nhiều bữa ăn cho các con.