Cùng chung tay dựng lại 2 điểm trường cho 100 bé mầm non Nậm Nhùn, Lai Châu

Thông tin cập nhật về hoạt động của quỹ

1. Điểm trường Pa Mu

Đó là điểm trường mầm non Pa Mu. Nói chung chúng tôi thường muốn giữ các nhà gỗ. Dãy nhà này mới nhìn thấy cũng ổn, đã nghĩ chỉ cần sửa lại. Nhưng xem kỹ thì thấy không ổn. Cô giáo phải ở nhà dân, các bé học ở đây hè rất nóng, đông lại lạnh. Cần làm lại cho kín gió, sạch sẽ. Dự kiến làm dãy nhà diện tích khoảng 160 m2, gồm 4 lớp, một phòng ở giáo viên, một phòng bếp và nhà vệ sinh. Hãy cùng chúng tôi dựng lại điểm trường Pa Mu (Hua Bum - Nậm Nhùn - Lai Châu) cho 60 bé mầm non.

2. Điểm trường Nậm Manh 

Vì thiếu lớp nên 40 em mầm non và nhà trẻ ở cả ngày trong nhà tạm này. Các bé chỉ 2 đến 3 tuổi. Hè nóng thì từ trưa phải sơ tán lên lớp nhà xây, cũng đông chật. Mùa đông thì nhà tôn như tủ lạnh. Bạn có cùng chúng tôi làm lại hai lớp học này cho các bé Nậm Manh?