Cảm ơn CCT Hungary đã trao cho quỹ 5400 USD

Thông tin cập nhật về hoạt động của quỹ

Cơm Có Thịt Hungary đã trao cho Quỹ 5400 USD tiền các bạn "Nhà CCT Hungary"quyên góp. Số tiền này, cùng tiền ủng hộ của các "Nhà" CCT khác ngoài nước, sẽ dùng để xây dựng một điểm trường ở Lai Châu.