Thêm nhiều tấm lòng hướng về miền Trung

Thông tin cập nhật về hoạt động của quỹ

Thứ Bảy và Chủ nhật là những ngày có nhiều cá nhân, tổ chức ủng hộ trực tiếp cho chương trình giúp đồng bào miền Trung

- Hội Hoa Lan VOS 36.400.000 đồng.

-  Luật sư Lê Luân và các bạn 11.700.000 đ

- Cháu Đỗ Lê Huy học sinh trường Amsterdam-Hà Nội ủng hộ phần thưởng học sinh giỏi quốc tế: 7.000.000 đồng.

- Từ Thành phố Hồ Chí Minh gửi ra: Nhóm Tường Lê 5.000.000 đồng và bạn Vicky Trần 200.000 đồng

- Mẹ con chị Giang (Trung Hoà Nhân Chính) ủng hộ 2.000.000 đồng