Cảm ơn sự ủng hộ của Phòng kỹ thuật & hỗ trợ bán hàng của VN Airlines

Thông tin cập nhật về hoạt động của quỹ