Thông tin

Thông tin cập nhật về hoạt động của quỹ

Năm nay em Như (ở Bù Đăng - Bình Phước) học lớp 11. 

Hai năm trước, khi còn học lớp 8, Như bỏ học đi làm để mỗi tháng có 3 triệu đồng nuôi người bà già yếu và bản thân. Nhiều Cơm thịt viên đã góp tiền để Cơm Có Thịt cấp học bổng 3 triệu/tháng để Như đi học trở lại. Giờ đây, bạn ấy đang học trường mới, xa nhà, phải trọ học nên bổ sung thêm 600.000 ngàn/tháng tiền trọ. Hai năm nữa, bạn ấy sẽ học xong lớp 12. Hy vọng bạn ấy vào cao đẳng hay đại học rồi có nghề nghiệp lâu dài.

Chúng ta không thể làm được nhiều. Nhưng hỗ trợ để ai đó cụ thể có một cuộc sống khác - đó là điều chúng ta có thể làm được.