Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 32.592.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường tiểu học xã Hua Thanh
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 53.928.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường tiểu học Núa Ngam
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 19.182.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường MN số 2 Thanh Yên
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 40.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường tiểu học xã Noong Luống
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 34.146.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường MN xã Mường Nhà
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 11.934.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường mầm non Khoong Hin
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 10.512.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường mầm non Pú Nhung
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 11.238.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường mầm non Hoa Ban
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 6.414.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường mầm non Họa Mi
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 5.160.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường mầm non Sơn Ca
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 7.752.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường mầm non Toả Tình
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 5.004.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường mầm non Nà Sáy
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 7.740.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường mầm non Bình Minh
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 5.058.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường mầm non Mường Thín
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 8.844.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường mầm non Chiềng Sinh
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 2.970.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường mầm non An Bình
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 10.428.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường mầm non Mường Mùn
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 14.214.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường mầm non Nậm Din
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 9.396.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường mầm non Phình Sáng
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 6.678.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường mầm non Tênh Phông
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 16.866.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường mầm non Pú Xi
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 7.560.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường MN Sao Mai
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 4.032.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường THCS Vừ A Dính
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 22.848.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường THCS Toả Tình
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 12.390.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường mầm non Quài Cang
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 8.934.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường mầm non Quài Nưa
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 14.598.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường MN Ta Ma
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 23.384.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường THCS Rạng Đông
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 2.152.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường Tiểu học Nà Tòng
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 7.424.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường mầm non Đồng Phúc
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 4.686.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường MN Vũ Chấn
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 3.456.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường tiểu học thượng Nung
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 27.552.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường TH&THCS Nghĩa Sơn
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 17.657.500,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho TrườngTH & THCS Pú Đao
Thanh Lam Hoang Ủng hộ qua Paypal (USD) 27-11-2021 100,00 Gửi tặng quĩ trò nghèo vùng cao.
Ông Trần Thế Hiệu Cứu trợ miền Trung - 2020-2022 25-11-2021 25.000.000,00 QTNVC tạm ứng 50% hỗ trợ làm nhà Chống lũ cho hộ Ông Trần Thế Hiệu tại Thôn Quảng Xá, Xã Tân Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình
Bà Dương Thị Nhi Cứu trợ miền Trung - 2020-2022 25-11-2021 30.000.000,00 QTNVC tạm ứng 50% hỗ trợ làm nhà Chống lũ cho hộ Bà Dương Thị Nhi tại Thôn Quảng Xá, Xã Tân Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình
Ông Trần Đình Phô Cứu trợ miền Trung - 2020-2022 25-11-2021 30.000.000,00 QTNVC tạm ứng 50% hỗ trợ làm nhà Chống lũ cho hộ Ông Trần Đình Phô tại Thôn Quảng Xá, Xã Tân Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình
Bà Dương thị Vui Cứu trợ miền Trung - 2020-2022 25-11-2021 25.000.000,00 QTNVC tạm ứng 50% hỗ trợ làm nhà Chống lũ cho hộ Bà Dương thị Vui tại Thôn Quảng Xá, Xã Tân Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình
Ông Dương Quang Minh Cứu trợ miền Trung - 2020-2022 25-11-2021 25.000.000,00 QTNVC tạm ứng 50% hỗ trợ làm nhà Chống lũ cho hộ Ông Dương Quang Minh tại Xã Tân Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình
Bà Nguyễn Thị Huấn Cứu trợ miền Trung - 2020-2022 25-11-2021 25.000.000,00 QTNVC tạm ứng 50% hỗ trợ làm nhà Chống lũ cho hộ Bà Nguyễn Thị Huấn tại Thôn Hoà Bình, Xã Tân Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình
Ông Võ Xuân Tiến Cứu trợ miền Trung - 2020-2022 25-11-2021 30.000.000,00 QTNVC tạm ứng 50% hỗ trợ làm nhà Chống lũ cho hộ Ông Võ Xuân Tiến tại Thôn Hoà Bình, Xã Tân Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình
chau nguyen Ủng hộ qua Paypal (USD) 23-11-2021 23,60
chau nguyen Ủng hộ qua Paypal (USD) 23-11-2021 71,40
Captain Future Ủng hộ qua Paypal (USD) 17-11-2021 10,12
Hồng Nhung TRẦN Ủng hộ qua Paypal (USD) 09-11-2021 100,00 TRAN Hong Nhung tặng các em nhỏ
Trường TH & THCS Tung Chung Phố TK chuyển đi 2021 26-10-2021 28.624.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường THCS Tung Chung Phố
Trường PTDTBT tiểu học Tả Gia Khâu TK chuyển đi 2021 26-10-2021 11.466.900,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường tiểu học Tả Gia Khâu
Trường mầm non xã Tung Chung Phố TK chuyển đi 2021 26-10-2021 1.800.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non Tung Chung Phố
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo TK chuyển đi 2021 26-10-2021 17.976.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo