Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 31.056.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường THCS Rạng Đông
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 2.184.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường Tiểu học Nà Tòng
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 8.352.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non Đồng Phúc
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 6.186.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường MN Vũ Chấn
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 22.632.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường tiểu học Trung Lý 1 - Mường Lát - Thanh Hóa
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 30.300.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường TH&THCS Nghĩa Sơn
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 16.852.500,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho TrườngTH & THCS Pú Đao
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 11.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường PTDTBT - THCS Trà Tây
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 32.968.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường THCS Tung Chung Phố
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 24.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường tiểu học Tả Gia Khâu
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 36.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 798.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non Nam Sơn
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 3.360.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non xã Hua Thanh
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 1.800.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non số 2 Mường Pồn
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 3.060.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non xã Hẹ Muông
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 31.856.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 13.968.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường tiểu học xã Hua Thanh
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 13.242.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non Khoong Hin
chau nguyen Ủng hộ qua Paypal (USD) 23-12-2021 47,50
chau nguyen Ủng hộ qua Paypal (USD) 23-12-2021 47,50
MINH THANG DO Ủng hộ qua Paypal (USD) 22-12-2021 9,21 Đỗ Minh Thắng, 138/11 Nguyễn Duy Cung, F12, Gò Vấp TP. HCM
Giang Nguyen Ủng hộ qua Paypal (USD) 19-12-2021 18,77
Thi Minh Anh Tu Ủng hộ qua Paypal (USD) 14-12-2021 34,12 Ung ho tre em vung cao
Katherine Le Ủng hộ qua Paypal (USD) 03-12-2021 9,26 TL donated
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 32.088.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường THCS Tung Chung Phố
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 26.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường tiểu học Tả Gia Khâu
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 1.998.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường mầm non Tung Chung Phố
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 34.328.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 8.379.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường mầm non Nam Sơn
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 6.344.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường PTDTBT THCS Nậm Khòa
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 6.120.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường mầm non Bản Máy
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 12.048.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường tiểu học Hồ Thầu
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 4.200.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường mầm non Bản Luốc
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 11.400.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường mầm non Tụ Nhân
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 4.410.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường MN Đản Ván
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 3.360.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường mầm non Hồ Thầu
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 11.220.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường mầm non Chiến Phố
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 5.166.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường mầm non Nậm Khòa
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 32.508.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường mầm non xã Núa Ngam
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 6.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường mầm non số 2 Na Tông
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 8.568.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường mầm non xã Na Ư
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 14.112.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường mầm non xã Hua Thanh
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 7.542.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường mầm non số 2 Mường Pồn
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 7.638.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường mầm non xã Mường Lói
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 19.656.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường PTDTBT TH Hẹ Muông
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 9.072.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường mầm non số 1 xã Na Tông
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 4.158.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường mầm non xã Pa Thơm
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 12.852.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường mầm non xã Hẹ Muông
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 23.168.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 10.332.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường mầm non xã Mường Pồn