Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Trường MN Sao Mai TK chuyển đi 2022 26-01-2022 11.514.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường MN Sao Mai
Trường THCS Vừ A Dính TK chuyển đi 2022 26-01-2022 4.032.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường THCS Vừ A Dính
Trường TH&THCS Toả Tình TK chuyển đi 2022 26-01-2022 26.696.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường THCS Toả Tình
Trường MN Mùn Chung TK chuyển đi 2022 26-01-2022 7.380.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường MN Mùn Chung
Trường mầm non Quài Cang TK chuyển đi 2022 26-01-2022 14.850.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường mầm non Quài Cang
Trường mầm non Quài Nưa TK chuyển đi 2022 26-01-2022 9.984.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường mầm non Quài Nưa
Trường mầm non Ta Ma TK chuyển đi 2022 26-01-2022 15.258.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường MN Ta Ma
Trường THCS Rạng Đông TK chuyển đi 2022 26-01-2022 34.464.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường THCS Rạng Đông
Trường Mầm non Đồng Phúc TK chuyển đi 2022 26-01-2022 8.352.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường mầm non Đồng Phúc
Trường Mầm non Vũ Chấn TK chuyển đi 2022 26-01-2022 6.720.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường MN Vũ Chấn
Trường Tiểu học Lũng Luông TK chuyển đi 2022 26-01-2022 14.688.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường TH Lũng Luông
Trường Tiểu học Thượng Nung TK chuyển đi 2022 26-01-2022 3.888.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường tiểu học thượng Nung
Trường tiểu học trung lý 1 - Mường lát - Thanh Hoá TK chuyển đi 2022 26-01-2022 15.104.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường tiểu học Trung Lý 1 - Mường Lát - Thanh Hóa
Trường th&thcs Nghĩa Sơn TK chuyển đi 2022 26-01-2022 31.680.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường TH&THCS Nghĩa Sơn
Trường TH&THCS xã Pú Đao TK chuyển đi 2022 26-01-2022 17.062.500,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho TrườngTH & THCS Pú Đao
QTNVC Thanh toán tiền hỗ trợ làm nhà Chống lũ cho hộ Ông Trần Thế Hiệu tại Thôn Quảng Xá, Xã Tân Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình Cứu trợ miền Trung - 2020-2022 26-01-2022 30.000.000,00 Hỗ trợ xây dựng nhà chống lũ
QTNVC Thanh toán tiền hỗ trợ làm nhà Chống lũ cho hộ Bà Dương Thị Nhi tại Thôn Quảng Xá, Xã Tân Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình Cứu trợ miền Trung - 2020-2022 26-01-2022 35.000.000,00 Hỗ trợ xây dựng nhà chống lũ
QTNVCThanh toán tiền hỗ trợ làm nhà Chống lũ cho hộ Ông Trần Đình Phô tại Thôn Quảng Xá, Xã Tân Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình Cứu trợ miền Trung - 2020-2022 26-01-2022 35.000.000,00 Hỗ trợ xây dựng nhà chống lũ
QTNVC Thanh toán tiền hỗ trợ làm nhà Chống lũ cho hộ Bà Dương thị Vui tại Thôn Quảng Xá, Xã Tân Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình Cứu trợ miền Trung - 2020-2022 26-01-2022 30.000.000,00 Hỗ trợ xây dựng nhà chống lũ
QTNVC Thanh toán tiền hỗ trợ làm nhà Chống lũ cho hộ Ông Dương Quang Minh tại Xã Tân Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình Cứu trợ miền Trung - 2020-2022 26-01-2022 30.000.000,00 Hỗ trợ xây dựng nhà chống lũ
QTNVCThanh toán tiền hỗ trợ làm nhà Chống lũ cho hộ Bà Nguyễn Thị Huấn tại Thôn Hoà Bình, Xã Tân Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình Cứu trợ miền Trung - 2020-2022 26-01-2022 30.000.000,00 Hỗ trợ xây dựng nhà chống lũ
QTNVC Thanh toán tiền hỗ trợ làm nhà Chống lũ cho hộ Ông Võ Xuân Tiến tại Thôn Hoà Bình, Xã Tân Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình Cứu trợ miền Trung - 2020-2022 26-01-2022 35.000.000,00 Hỗ trợ xây dựng nhà chống lũ
Vy Nhat Phuong Tran Ủng hộ qua Paypal (USD) 21-01-2022 47,50 Ủng hộ các em đón Tết vui vẻ ấm áp
chau nguyen Ủng hộ qua Paypal (USD) 20-01-2022 2.102,90 Donation for Only Rice is not enough Charity - January 2022
chau nguyen Ủng hộ qua Paypal (USD) 20-01-2022 95,30 Donation to Only Rice is not enough Charity - January 2022
Nhi Dang Ủng hộ qua Paypal (USD) 14-01-2022 95,30
Hồng Nhung TRẦN Ủng hộ qua Paypal (USD) 13-01-2022 100,00
WiThemes Ủng hộ qua Paypal (USD) 13-01-2022 10,00 @Kyriaki from Greece with love
Nguyễn Thuận Ủng hộ qua Paypal (USD) 11-01-2022 54,16
Lavita Ủng hộ qua Paypal (USD) 02-01-2022 286,50 Chúc Mừng Năm Mới!
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 9.822.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non Pú Nhung
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 9.486.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non Hoa Ban
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 4.764.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non Họa Mi
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 4.662.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non Sơn Ca
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 7.542.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non Rạng Đông
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 8.328.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non Toả Tình
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 5.376.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non Nà Sáy
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 6.276.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non Bình Minh
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 4.866.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non Mường Thín
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 8.190.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non Chiềng Sinh
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 2.436.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non An Bình
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 10.332.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non Mường Mùn
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 15.066.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non Nậm Din
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 10.386.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non Phình Sáng
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 7.032.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non Tênh Phông
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 17.244.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non Pú Xi
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 4.992.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường THCS Vừ A Dính
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 25.744.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường THCS Toả Tình
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 9.732.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non Quài Nưa
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 13.788.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường MN Ta Ma