Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Lê Thị Lan Oanh (12/1) Cứu trợ miền Trung - 2020 19-01-2021 20.000.000,00 mồ côi cả cha lẫn mẹ, bay mái, hộ nghèo - Trường THPT NAM TRÀ MY
Hồ Văn Hải (11/2) Cứu trợ miền Trung - 2020 19-01-2021 30.000.000,00 mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhà bị cuốn trôi hoàn toàn - Trường THPT NAM TRÀ MY
Lê Thanh Tú (11/2) Cứu trợ miền Trung - 2020 19-01-2021 20.000.000,00 Mất cha, nhà bị cuốn trôi hoàn toàn - Trường THPT NAM TRÀ MY
Nguyễn Thị Xuân Quý Cứu trợ miền Trung - 2020 19-01-2021 20.000.000,00 Mất mẹ, nhà bị cuốn trôi hoàn toàn - Trường THPT NAM TRÀ MY
Nguyễn Thị Xuân Quyền Cứu trợ miền Trung - 2020 19-01-2021 20.000.000,00 Mất mẹ, nhà bị cuốn trôi hoàn toàn - Trường THPT NAM TRÀ MY
Hồ Thị Ươi (10/2) Cứu trợ miền Trung - 2020 19-01-2021 20.000.000,00 mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhà bị ngập hỏng hết đồ đạc, hộ nghèo - Trường THPT NAM TRÀ MY
Hồ Thị Điệp (Lớp 11.2 / 0325771933) Cứu trợ miền Trung - 2020 29-11-2020 30.000.000,00 Cha mẹ chết sau vụ sạt lở núi trong cơn bão số 9, nhà không còn gì:Trường Nam Trà My -Thôn 1- Trà Leng
Nguyễn Thị Lang (10.5 / 0986350046) Cứu trợ miền Trung - 2020 29-11-2020 10.000.000,00 Nhà Bị sụp đổ hoàn toàn trong cơn bão số 9:trường Nam trà My -Thôn 1- Trà Leng
Hồ Văn Hoá (12.2 ) Cứu trợ miền Trung - 2020 29-11-2020 10.000.000,00 Mồ côi cha, nhà vị thiệt hại nặng trong cơn bão số 9:trường Nam trà My -Thôn 2- Trà Leng
Hồ Thị Thước (11.4) Cứu trợ miền Trung - 2020 29-11-2020 10.000.000,00 Nhà bị cuốn trôi hoàn hoàn :trường Nam trà My -Thôn 2- Trà Leng
Hồ Hải Quốc (10.3) Cứu trợ miền Trung - 2020 29-11-2020 10.000.000,00 Nhà bị cuốn trôi hoàn hoàn :trường Nam trà My -Thôn 1- Trà Leng
Lê Quý Mùi (12.2) Cứu trợ miền Trung - 2020 29-11-2020 10.000.000,00 Nhà bị cuốn trôi hoàn hoàn :trường Nam trà My -Thôn 2- Trà Leng
Hồ Thị Lệ (10.6) Cứu trợ miền Trung - 2020 29-11-2020 10.000.000,00 Nhà bị cuốn trôi hoàn hoàn :trường Nam trà My -Thôn 2- Trà Leng
Hồ Văn Phố (11.1) Cứu trợ miền Trung - 2020 29-11-2020 10.000.000,00 Nhà bị cuốn trôi hoàn hoàn :trường Nam trà My -Thôn 1- Trà Leng
Vũ Ngọc Trinh (11/3) Cứu trợ miền Trung - 2020 29-11-2020 10.000.000,00 Mất em, nhà bị cuốn trôi hoàn toàn:trường Nam trà My -Trà Vân
Đinh Văn Kỳ (10/2) Cứu trợ miền Trung - 2020 29-11-2020 10.000.000,00 Nhà bị cuốn trôi hoàn toàn:trường Nam trà My -Trà Vân
Hồ Thị Thuỳ Trang( 10/2) Cứu trợ miền Trung - 2020 29-11-2020 10.000.000,00 Nhà bị cuốn trôi hoàn toàn:trường Nam trà My -Trà Vân
Hồ Thị Mỹ Linh (11/3) Cứu trợ miền Trung - 2020 29-11-2020 10.000.000,00 Nhà bị cuốn trôi hoàn toàn:trường Nam trà My -Trà Vân
Cao Tuấn Kiệt (10/2) Cứu trợ miền Trung - 2020 29-11-2020 10.000.000,00 Nhà bị cuốn trôi hoàn toàn:trường Nam trà My -Trà Leng
Hồ Thị Trọng (11/2) Cứu trợ miền Trung - 2020 29-11-2020 10.000.000,00 Mất mẹ, nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, hộ nghèo:trường Nam trà My -Trà Leng
Nguyễn Thị Yến Vy (9/1) Cứu trợ miền Trung - 2020 29-11-2020 5.000.000,00 Bay tôn, tốc mái nhà:trường Nam trà My -Trà Nam
Đinh Thị Thường (10/1) Cứu trợ miền Trung - 2020 29-11-2020 5.000.000,00 Bay tôn nguyên cả nhà,ở tạm nhà bà con:trường Nam trà My -Trà Vinh
Trần Trọng Quốc (10/1) Cứu trợ miền Trung - 2020 29-11-2020 5.000.000,00 Bay tôn, cây đổ hư nhà:trường Nam trà My -Trà Mai
Nguyễn Thị Bích Ly (12/1) Cứu trợ miền Trung - 2020 29-11-2020 10.000.000,00 Cây Ngã đè nhà, mồ coi cha, hộ nghèo:trường Nam trà My -Trà Mai
Hồ Thị Nguyệt (12/2) Cứu trợ miền Trung - 2020 29-11-2020 10.000.000,00 Bay mái tôn, mồ côi cha, hộ nghèo:trường Nam trà My -Trà Don
Hồ Thị Manh (12/2) Cứu trợ miền Trung - 2020 29-11-2020 10.000.000,00 Bay mái tôn, mồ côi cha, hộ nghèo:trường Nam trà My -Trà Don
Hồ Thị Bôn (12/2) Cứu trợ miền Trung - 2020 29-11-2020 5.000.000,00 Bay mái tôn, hộ nghèo:trường Nam trà My -Trà Don
Đinh Thị Thái (12/1) Cứu trợ miền Trung - 2020 29-11-2020 5.000.000,00 Nhà sạc lở, tạm di dời:trường Nam trà My -Trà Leng
Trương Thị Thu Đến (11/3) Cứu trợ miền Trung - 2020 29-11-2020 5.000.000,00 Nhà sạc lở, tạm di dời:trường Nam trà My -Trà Mai
Hồ Văn Dung (Giáo viên trường Nam Trà My) Cứu trợ miền Trung - 2020 29-11-2020 10.000.000,00 Nhà sạc lở, tạm di dời:trường Nam trà My -Thôn 2, xã Trà Mai
Nguyễn Thị Bích Hậu (dạy hoá, sinh, nghề) Cứu trợ miền Trung - 2020 18-11-2020 10.000.000,00 Bay mái tôn, ngã nhà, hỏng đồ dùng - Trường THPT Khâm Đức, Quảng Nam
Phạm Thị Thanh Hiếu (dạy lý, công nghệ) Cứu trợ miền Trung - 2020 18-11-2020 10.000.000,00 Bay mái tôn, ngã nhà, đổ tường rào - Trường THPT Khâm Đức, Quảng Nam
Hoàng Thị Minh Nhật (dạy toán, tin) Cứu trợ miền Trung - 2020 18-11-2020 10.000.000,00 Bay mái tôn, ngã nhà, hỏng đồ dùng - Trường THPT Khâm Đức, Quảng Nam
Phạm Thị Ngọc Ánh (dạy Hoá, sinh, nghề) Cứu trợ miền Trung - 2020 18-11-2020 10.000.000,00 Bay mái tôn, ngã nhà, hỏng đồ dùng - Trường THPT Khâm Đức, Quảng Nam
Hồ Thị Thuỳ Dung (0941381889) Cứu trợ miền Trung - 2020 18-11-2020 30.000.000,00 Trôi nhà hoàn toàn - Trường THPT Khâm Đức, Quảng Nam
Hồ Văn Hiền (0362868140) Cứu trợ miền Trung - 2020 18-11-2020 30.000.000,00 Trôi Tài sản - Trường THPT Khâm Đức, Quảng Nam
Hoàng Thị Quỳnh Ly (0965004472) Cứu trợ miền Trung - 2020 18-11-2020 20.000.000,00 trôi tài sản - Trường THPT Khâm Đức, Quảng Nam
Hồ Thị Thuỳ Dung (0941381889) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 30.000.000,00 Trôi nhà hoàn toàn
Hồ Văn Hiền (0362868140) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 30.000.000,00 Trôi Tài sản
Hồ Văn Lan (0333302952) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 35.000.000,00 Trôi nhà
Hồ Thị Sơn (0395134409) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 35.000.000,00 Trôi nhà
Hồ Hoài Linh (0382052235) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 20.000.000,00 Mồ côi cả cha lẫn mẹ
Hoàng Văn Đạt (0342926781) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 20.000.000,00 Mồ côi cả cha lẫn mẹ
Nguyên Dương Ngọc Thành (0387891108) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 20.000.000,00 Mồ côi cả cha lẫn mẹ
Hồ Văn Thận (0333957889) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 20.000.000,00 Mồ côi cả cha lẫn mẹ
Hồ Thị Điều (0375833626) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 20.000.000,00 Bị trôi nhà
Hồ Thị Thuỷ (0373644348) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 20.000.000,00 Bị trôi nhà
Hồ Thị Thu Thể (0325761753) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 20.000.000,00 Bị trôi nhà và trôi hết gia súc
Hồ Văn Say (0356288195) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 20.000.000,00 Bị vùi lấp nhà
Hồ Đình Nguyên (0336584585) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 20.000.000,00 Bị vùi lấp nhà