Online Donation

THỐNG KÊ QUYÊN GÓP HỖ TRỢ Y TẾ KHẨN CẤP

CHĂM SÓC BỆNH NHÂN COVID-19

Số TK: 0611001976574, Tên TK: QUỸ TRÒ NGHÈO VÙNG CAO, Swift Code: BFTVVNVX061

 

Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội
 

Donor information

Donation Information