Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Trường mầm non xã mường Pồn TK chuyển đi 2021 09-06-2021 2.208.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non xã Mường Pồn
Trưởng tiểu học xã Hua Thanh TK chuyển đi 2021 09-06-2021 7.480.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường tiểu học xã Hua Thanh
Trường tiểu học xã Núa Ngam TK chuyển đi 2021 09-06-2021 9.680.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường tiểu học Núa Ngam
Trường Tiểu học xã Noong Luống TK chuyển đi 2021 09-06-2021 10.200.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường tiểu học xã Noong Luống
Trường MN xã Mường Nhà TK chuyển đi 2021 09-06-2021 2.784.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường MN xã Mường Nhà
Trường mầm non Khong Hin TK chuyển đi 2021 09-06-2021 2.358.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Khoong Hin
Trường MN Pú Nhung TK chuyển đi 2021 09-06-2021 2.082.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Pú Nhung
Trường mầm non Hoạ Mi TK chuyển đi 2021 09-06-2021 1.542.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Họa Mi
Trường mầm non Rạng Đông TK chuyển đi 2021 09-06-2021 1.620.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Rạng Đông
Trường mầm non Nà Sáy TK chuyển đi 2021 09-06-2021 1.434.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Nà Sáy
Trường MN Bình Minh TK chuyển đi 2021 09-06-2021 1.650.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Bình Minh
Trường mầm non Chiềng Sinh TK chuyển đi 2021 09-06-2021 2.088.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Chiềng Sinh
Trường mầm non An Bình TK chuyển đi 2021 09-06-2021 762.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non An Bình
Trường MN Mường Mùn TK chuyển đi 2021 09-06-2021 2.478.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Mường Mùn
Trường MN Nậm Din TK chuyển đi 2021 09-06-2021 2.448.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Nậm Din
Trường mầm non Phình Sáng TK chuyển đi 2021 09-06-2021 1.908.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Phình Sáng
Trường mầm non Tênh Phông TK chuyển đi 2021 09-06-2021 1.800.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Tênh Phông
Trường mầm non Pú Xi TK chuyển đi 2021 09-06-2021 3.096.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Pú Xi
Trường THCS Vừ A Dính TK chuyển đi 2021 09-06-2021 1.120.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường THCS Vừ A Dính
Trường THCS Toả Tình TK chuyển đi 2021 09-06-2021 5.048.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường THCS Toả Tình
Trường mầm non Quài Nưa TK chuyển đi 2021 09-06-2021 2.244.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Quài Nưa
Trường THCS Rạng Đông TK chuyển đi 2021 09-06-2021 4.720.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường THCS Rạng Đông
Trường Mầm non Đồng Phúc TK chuyển đi 2021 09-06-2021 3.392.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Đồng Phúc
Trường Tiểu học Lũng Luông TK chuyển đi 2021 09-06-2021 7.500.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường TH Lũng Luông
Trường Tiểu học Thượng Nung TK chuyển đi 2021 09-06-2021 936.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường tiểu học thượng Nung
Trường tiểu học trung lý 1 - Mường lát - Thanh Hoá TK chuyển đi 2021 09-06-2021 8.232.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường tiểu học Trung Lý 1 - Mường Lát - Thanh Hóa
Trường Tiểu học Nhi Sơn TK chuyển đi 2021 09-06-2021 3.680.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường tiểu học nhi Sơn
Trường PTDTBT THCS số 2 Hương Trà TK chuyển đi 2021 09-06-2021 7.646.400,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường PTDTBT THCS số 2 Hương Trà
Trường TH & THCS Tung Chung Phố TK chuyển đi 2021 28-05-2021 25.736.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường THCS Tung Chung Phố
Trường PTDTBT tiểu học Tả Gia Khâu TK chuyển đi 2021 28-05-2021 19.416.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường tiểu học Tả Gia Khâu
Trường PTDT bán trú THCS Tả Thàng TK chuyển đi 2021 28-05-2021 9.872.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường PTDTBT THCS Tả Thàng
Trường PTDTBT tiểu học Tả Thàng TK chuyển đi 2021 28-05-2021 31.360.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường PTDTBT TH Tả Thàng
Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng TK chuyển đi 2021 28-05-2021 42.087.600,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường tiểu học Dền Thàng
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo TK chuyển đi 2021 28-05-2021 37.792.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo
Trường tiểu học A Thượng Sơn TK chuyển đi 2021 28-05-2021 18.144.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường TH A xã Thượng Sơn
Trường mầm non Nam Sơn TK chuyển đi 2021 28-05-2021 8.099.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Nam Sơn
Trường PTDTBT THCS Nậm Khòa TK chuyển đi 2021 28-05-2021 13.336.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường PTDTBT THCS Nậm Khòa
Trường MN Bản Máy huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2021 28-05-2021 5.358.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Bản Máy
Trường tiểu học Hồ Thầu TK chuyển đi 2021 28-05-2021 32.816.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường tiểu học Hồ Thầu
Trường mầm non Bản Luốc TK chuyển đi 2021 28-05-2021 6.840.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Bản Luốc
Trường mầm non Tụ Nhân TK chuyển đi 2021 28-05-2021 8.484.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Tụ Nhân
Trường mầm non Đản Ván huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2021 28-05-2021 5.600.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường MN Đản Ván
Trường mầm non Pố lồ huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2021 28-05-2021 6.900.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường màm non Pố Lồ
Trường mầm non Hồ Thầu TK chuyển đi 2021 28-05-2021 4.200.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Hồ Thầu
Trường mầm non Tả Sử Choóng TK chuyển đi 2021 28-05-2021 4.921.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Tả Sử Choong
Trường mầm non Chiến Phố TK chuyển đi 2021 28-05-2021 10.464.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Chiến Phố
Trường mầm non Nậm Khoà TK chuyển đi 2021 28-05-2021 4.476.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Nậm Khòa
Trường mầm non xã Núa Ngam TK chuyển đi 2021 28-05-2021 14.280.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non xã Núa Ngam
Trường mầm non số 2 xã Na Tông TK chuyển đi 2021 28-05-2021 6.120.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non số 2 Na Tông
Trường Mầm non Tà Cáng xã Nà Tấu TK chuyển đi 2021 28-05-2021 6.468.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Tả Cáng xã Nà Tấu