Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Trường mầm non xã mường Pồn TK chuyển đi 2021 28-05-2021 11.040.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non xã Mường Pồn
Trưởng tiểu học xã Hua Thanh TK chuyển đi 2021 28-05-2021 29.920.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường tiểu học xã Hua Thanh
Trường tiểu học xã Núa Ngam TK chuyển đi 2021 28-05-2021 38.720.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường tiểu học Núa Ngam
Trường mầm non số 2 xã Thanh Yên TK chuyển đi 2021 28-05-2021 29.700.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường MN số 2 Thanh Yên
Trường Tiểu học xã Noong Luống TK chuyển đi 2021 28-05-2021 40.800.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường tiểu học xã Noong Luống
Trường MN xã Mường Nhà TK chuyển đi 2021 28-05-2021 13.920.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường MN xã Mường Nhà
Trường mầm non Khong Hin TK chuyển đi 2021 28-05-2021 11.814.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Khoong Hin
Trường MN Pú Nhung TK chuyển đi 2021 28-05-2021 11.052.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Pú Nhung
Trường mầm non Hoa Ban TK chuyển đi 2021 28-05-2021 12.900.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Hoa Ban
Trường mầm non Hoạ Mi TK chuyển đi 2021 28-05-2021 8.040.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Họa Mi
Mầm non Sơn Ca TK chuyển đi 2021 28-05-2021 5.646.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Sơn Ca
Trường mầm non Rạng Đông TK chuyển đi 2021 28-05-2021 9.036.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Rạng Đông
Trường mầm non Toả Tình TK chuyển đi 2021 28-05-2021 9.696.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Toả Tình
Trường mầm non Nà Sáy TK chuyển đi 2021 28-05-2021 6.924.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Nà Sáy
Trường MN Bình Minh TK chuyển đi 2021 28-05-2021 9.840.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Bình Minh
Trường mầm non Mường Thín TK chuyển đi 2021 28-05-2021 5.838.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Mường Thín
Trường mầm non Chiềng Sinh TK chuyển đi 2021 28-05-2021 10.326.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Chiềng Sinh
Trường mầm non An Bình TK chuyển đi 2021 28-05-2021 3.648.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non An Bình
Trường MN Mường Mùn TK chuyển đi 2021 28-05-2021 12.564.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Mường Mùn
Trường MN Nậm Din TK chuyển đi 2021 28-05-2021 12.846.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Nậm Din
Trường mầm non Phình Sáng TK chuyển đi 2021 28-05-2021 9.282.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Phình Sáng
Trường mầm non Tênh Phông TK chuyển đi 2021 28-05-2021 7.110.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Tênh Phông
Trường mầm non Pú Xi TK chuyển đi 2021 28-05-2021 20.184.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02+04/2021 cho Trường mầm non Pú Xi
Trường MN Sao Mai TK chuyển đi 2021 28-05-2021 9.570.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường MN Sao Mai
Trường THCS Vừ A Dính TK chuyển đi 2021 28-05-2021 4.480.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường THCS Vừ A Dính
Trường THCS Toả Tình TK chuyển đi 2021 28-05-2021 20.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường THCS Toả Tình
Trường MN Mùn Chung TK chuyển đi 2021 28-05-2021 7.848.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường MN Mùn Chung
Trường mầm non Quài Cang TK chuyển đi 2021 28-05-2021 13.788.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Quài Cang
Trường mầm non Quài Nưa TK chuyển đi 2021 28-05-2021 11.370.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Quài Nưa
Trường mầm non Ta Ma TK chuyển đi 2021 28-05-2021 12.054.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường MN Ta Ma
Trường THCS Rạng Đông TK chuyển đi 2021 28-05-2021 18.040.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường THCS Rạng Đông
Trường Tiểu học Nà Tòng TK chuyển đi 2021 28-05-2021 1.744.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường Tiểu học Nà Tòng
Trường Mầm non Đồng Phúc TK chuyển đi 2021 28-05-2021 6.784.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Đồng Phúc
Trường Mầm non Vũ Chấn TK chuyển đi 2021 28-05-2021 5.682.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường MN Vũ Chấn
Trường Tiểu học Lũng Luông TK chuyển đi 2021 28-05-2021 21.250.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường TH Lũng Luông
Trường Tiểu học Thượng Nung TK chuyển đi 2021 28-05-2021 4.992.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường tiểu học thượng Nung
Trường tiểu học trung lý 1 - Mường lát - Thanh Hoá TK chuyển đi 2021 28-05-2021 24.656.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường tiểu học Trung Lý 1 - Mường Lát - Thanh Hóa
Trường Tiểu học Nhi Sơn TK chuyển đi 2021 28-05-2021 14.720.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường tiểu học nhi Sơn
Trường th&thcs Nghĩa Sơn TK chuyển đi 2021 28-05-2021 27.880.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường TH&THCS Nghĩa Sơn
Trường PTDTBT THCS Trà Tây TK chuyển đi 2021 28-05-2021 10.120.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường PTDTBT - THCS Trà Tây
Trường PTDTBT THCS số 2 Hương Trà TK chuyển đi 2021 28-05-2021 15.292.800,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường PTDTBT THCS số 2 Hương Trà
Trường TH và THCS Đinh Núp TK chuyển đi 2021 28-05-2021 3.744.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường TH và THCS Đinh Núp
Trường TH và THCS Đinh Núp TK chuyển đi 2021 28-05-2021 9.630.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường TH và THCS Đinh Núp
Trường TH và THCS Đinh Núp TK chuyển đi 2021 28-05-2021 3.447.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường TH và THCS Đinh Núp
Trường PTDT bán trú THCS Tả Thàng TK chuyển đi 2021 07-05-2021 5.760.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường PTDTBT THCS Tả Thàng
Trường mầm non Hồ Thầu TK chuyển đi 2021 07-05-2021 1.050.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường mầm non Hồ Thầu
Trường mầm non Khong Hin TK chuyển đi 2021 07-05-2021 1.152.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường mầm non Khoong Hin
Trường mầm non Nà Sáy TK chuyển đi 2021 07-05-2021 396.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường mầm non Nà Sáy
Trường PTDTBT THCS Trà Tây TK chuyển đi 2021 07-05-2021 6.325.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường PTDTBT - THCS Trà Tây
Trường PTDTBT tiểu học Tả Thàng TK chuyển đi 2021 07-05-2021 36.064.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường PTDTBT TH Tả Thàng