Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Trường TH & THCS Tung Chung Phố TK chuyển đi 2021 28-05-2021 25.736.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường THCS Tung Chung Phố
Trường PTDTBT tiểu học Tả Gia Khâu TK chuyển đi 2021 28-05-2021 19.416.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường tiểu học Tả Gia Khâu
Trường PTDT bán trú THCS Tả Thàng TK chuyển đi 2021 28-05-2021 9.872.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường PTDTBT THCS Tả Thàng
Trường PTDTBT tiểu học Tả Thàng TK chuyển đi 2021 28-05-2021 31.360.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường PTDTBT TH Tả Thàng
Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng TK chuyển đi 2021 28-05-2021 42.087.600,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường tiểu học Dền Thàng
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo TK chuyển đi 2021 28-05-2021 37.792.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo
Trường tiểu học A Thượng Sơn TK chuyển đi 2021 28-05-2021 18.144.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường TH A xã Thượng Sơn
Trường mầm non Nam Sơn TK chuyển đi 2021 28-05-2021 8.099.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Nam Sơn
Trường PTDTBT THCS Nậm Khòa TK chuyển đi 2021 28-05-2021 13.336.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường PTDTBT THCS Nậm Khòa
Trường MN Bản Máy huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2021 28-05-2021 5.358.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Bản Máy
Trường tiểu học Hồ Thầu TK chuyển đi 2021 28-05-2021 32.816.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường tiểu học Hồ Thầu
Trường mầm non Bản Luốc TK chuyển đi 2021 28-05-2021 6.840.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Bản Luốc
Trường mầm non Tụ Nhân TK chuyển đi 2021 28-05-2021 8.484.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Tụ Nhân
Trường mầm non Đản Ván huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2021 28-05-2021 5.600.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường MN Đản Ván
Trường mầm non Pố lồ huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2021 28-05-2021 6.900.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường màm non Pố Lồ
Trường mầm non Hồ Thầu TK chuyển đi 2021 28-05-2021 4.200.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Hồ Thầu
Trường mầm non Tả Sử Choóng TK chuyển đi 2021 28-05-2021 4.921.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Tả Sử Choong
Trường mầm non Chiến Phố TK chuyển đi 2021 28-05-2021 10.464.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Chiến Phố
Trường mầm non Nậm Khoà TK chuyển đi 2021 28-05-2021 4.476.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Nậm Khòa
Trường mầm non xã Núa Ngam TK chuyển đi 2021 28-05-2021 14.280.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non xã Núa Ngam
Trường mầm non số 2 xã Na Tông TK chuyển đi 2021 28-05-2021 6.120.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non số 2 Na Tông
Trường Mầm non Tà Cáng xã Nà Tấu TK chuyển đi 2021 28-05-2021 6.468.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Tả Cáng xã Nà Tấu
Trường Mầm non Võ Nguyên Giáp xã Mường Phăng TK chuyển đi 2021 28-05-2021 7.800.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Võ Nguyên Giáp
Trường Mầm non số 2 xã Nà Nhạn TK chuyển đi 2021 28-05-2021 11.040.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non số 2 Xã Nà Nhạn
Trường Mầm non xã Na Ư TK chuyển đi 2021 28-05-2021 8.880.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non xã Na Ư
Trường Mầm non xã Nà Nhạn TK chuyển đi 2021 28-05-2021 7.818.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non xã Nà Nhạn
Trường Mầm non xã Hua Thanh TK chuyển đi 2021 28-05-2021 18.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non xã Hua Thanh
Trường Mầm non xã Mường Phăng TK chuyển đi 2021 28-05-2021 6.360.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non xã Mường Phăng
Trường Mầm non số 2 xã Mường Pồn TK chuyển đi 2021 28-05-2021 7.536.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non số 2 Mường Pồn
Trường mầm non xã Mường Lói TK chuyển đi 2021 28-05-2021 8.520.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non xã Mường Lói
Trường PTDTBT Tiểu học xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2021 28-05-2021 21.600.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường PTDTBT TH Hẹ Muông
Trường mầm non số 1 xã Na Tông TK chuyển đi 2021 28-05-2021 9.480.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non số 1 xã Na Tông
Trường Mầm non xã Nà Tấu TK chuyển đi 2021 28-05-2021 9.162.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non xã Nà Tấu
Trường Mầm non xã Phu Luông TK chuyển đi 2021 28-05-2021 6.546.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non xã Phu Luông
Trường MN xã Pa Thơm TK chuyển đi 2021 28-05-2021 3.600.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non xã Pa Thơm
Trường MN xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2021 28-05-2021 11.400.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non xã Hẹ Muông
Trường MN Pu Lau xã Mường Nhà TK chuyển đi 2021 28-05-2021 6.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Pu Lau xã Mường Nhà
Trường MN Số 2 xã Pá Khoang TK chuyển đi 2021 28-05-2021 6.480.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non số 2 Pá Khoang
Trường PTDTBT Tiểu học số 1 xã Mường Nhà TK chuyển đi 2021 28-05-2021 6.720.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường PTDTBT tiểu học số 1 xã Mường Nhà
Trường MN Số 1 xã Pá Khoang TK chuyển đi 2021 28-05-2021 6.360.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non số 1 Pá Khoang
Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu TK chuyển đi 2021 28-05-2021 24.640.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu
Trường mầm non xã mường Pồn TK chuyển đi 2021 28-05-2021 11.040.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non xã Mường Pồn
Trưởng tiểu học xã Hua Thanh TK chuyển đi 2021 28-05-2021 29.920.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường tiểu học xã Hua Thanh
Trường tiểu học xã Núa Ngam TK chuyển đi 2021 28-05-2021 38.720.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường tiểu học Núa Ngam
Trường mầm non số 2 xã Thanh Yên TK chuyển đi 2021 28-05-2021 29.700.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường MN số 2 Thanh Yên
Trường Tiểu học xã Noong Luống TK chuyển đi 2021 28-05-2021 40.800.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường tiểu học xã Noong Luống
Trường MN xã Mường Nhà TK chuyển đi 2021 28-05-2021 13.920.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường MN xã Mường Nhà
Trường mầm non Khong Hin TK chuyển đi 2021 28-05-2021 11.814.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Khoong Hin
Trường MN Pú Nhung TK chuyển đi 2021 28-05-2021 11.052.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Pú Nhung
Trường mầm non Hoa Ban TK chuyển đi 2021 28-05-2021 12.900.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Hoa Ban