Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Trường Tiểu học Nà Tòng TK chuyển đi 2020 27-01-2021 1.904.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường Tiểu học Nà Tòng
Trường THCS Rạng Đông TK chuyển đi 2020 27-01-2021 21.608.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường THCS Rạng Đông
Trường mầm non Ta Ma TK chuyển đi 2020 27-01-2021 13.104.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường MN Ta Ma
Trường mầm non Quài Nưa TK chuyển đi 2020 27-01-2021 11.226.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Quài Nưa
Trường THCS Toả Tình TK chuyển đi 2020 27-01-2021 29.360.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường THCS Toả Tình
Trường THCS Vừ A Dính TK chuyển đi 2020 27-01-2021 5.152.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường THCS Vừ A Dính
Trường MN Sao Mai TK chuyển đi 2020 27-01-2021 11.334.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường MN Sao Mai
Trường mầm non Tênh Phông TK chuyển đi 2020 27-01-2021 7.740.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020cho Trường mầm non Tênh Phông
Trường mầm non Phình Sáng TK chuyển đi 2020 27-01-2021 10.560.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Phình Sáng
Trường MN Nậm Din TK chuyển đi 2020 27-01-2021 14.628.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Nậm Din
Trường MN Mường Mùn TK chuyển đi 2020 27-01-2021 12.606.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Mường Mùn
Trường mầm non An Bình TK chuyển đi 2020 27-01-2021 3.846.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non An Bình
Trường mầm non Mường Thín TK chuyển đi 2020 27-01-2021 5.766.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Mường Thín
Trường MN Bình Minh TK chuyển đi 2020 27-01-2021 11.136.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Bình Minh
Trường mầm non Nà Sáy TK chuyển đi 2020 27-01-2021 6.912.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Nà Sáy
Trường mầm non Toả Tình TK chuyển đi 2020 27-01-2021 8.250.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Toả Tình
Mầm non Sơn Ca TK chuyển đi 2020 27-01-2021 5.394.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Sơn Ca
Trường mầm non Hoạ Mi TK chuyển đi 2020 27-01-2021 8.550.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Họa Mi
Trường mầm non Hoa Ban TK chuyển đi 2020 27-01-2021 11.628.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Hoa Ban
Trường MN Pú Nhung TK chuyển đi 2020 27-01-2021 11.628.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Pú Nhung
Trường mầm non Khong Hin TK chuyển đi 2020 27-01-2021 13.062.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Không Hin
Trường MN xã Mường Nhà TK chuyển đi 2020 27-01-2021 16.008.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường MN xã Mường Nhà
Trường Tiểu học xã Noong Luống TK chuyển đi 2020 27-01-2021 44.880.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường tiểu học xã Noong Luống
Trường mầm non số 2 xã Thanh Yên TK chuyển đi 2020 27-01-2021 26.358.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường MN số 2 Thanh Yên
Trường tiểu học xã Núa Ngam TK chuyển đi 2020 27-01-2021 42.592.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường tiểu học Núa Ngam
Trưởng tiểu học xã Hua Thanh TK chuyển đi 2020 27-01-2021 34.408.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường tiểu học xã Hua Thanh
Trường mầm non xã mường Pồn TK chuyển đi 2020 27-01-2021 12.696.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non xã Mường Pồn
Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu TK chuyển đi 2020 27-01-2021 28.336.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu
Trường MN Số 1 xã Pá Khoang TK chuyển đi 2020 27-01-2021 6.174.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non số 1 Pá Khoang
Trường PTDTBT Tiểu học số 1 xã Mường Nhà TK chuyển đi 2020 27-01-2021 7.392.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường PTDTBT tiểu học số 1 xã Mường Nhà
Trường mầm non Chiềng Sinh TK chuyển đi 2020 27-01-2021 10.158.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Chiềng Sinh
Trường mầm non Đản Ván huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2020 11-01-2021 5.600.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường MN Đản Ván
Trường mầm non Pố lồ huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2020 11-01-2021 6.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường màm non Pố Lồ
Trường mầm non Hồ Thầu TK chuyển đi 2020 11-01-2021 4.200.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Hồ Thầu
Trường mầm non Tả Sử Choóng TK chuyển đi 2020 11-01-2021 5.180.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Tả Sử Choong
Trường mầm non Chiến Phố TK chuyển đi 2020 11-01-2021 11.280.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Chiến Phố
Trường mầm non Nậm Khoà TK chuyển đi 2020 11-01-2021 4.788.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Nậm Khòa
Trường mầm non xã Núa Ngam TK chuyển đi 2020 11-01-2021 14.400.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non xã Núa Ngam
Trường Mầm non Tà Cáng xã Nà Tấu TK chuyển đi 2020 11-01-2021 6.078.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Tả Cáng xã Nà Tấu
Trường Mầm non Võ Nguyên Giáp xã Mường Phăng TK chuyển đi 2020 11-01-2021 6.090.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Võ Nguyên Giáp
Trường Mầm non số 2 xã Nà Nhạn TK chuyển đi 2020 11-01-2021 9.120.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non số 2 Xã Nà Nhạn
Trường Mầm non xã Na Ư TK chuyển đi 2020 11-01-2021 8.880.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non xã Na Ư
Trường PTDTBT Tiểu học xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2020 11-01-2021 22.680.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường PTDTBT TH Hẹ Muông
Trường MN Pu Lau xã Mường Nhà TK chuyển đi 2020 11-01-2021 6.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Pu Lau xã Mường Nhà
Trường MN xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2020 11-01-2021 11.970.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non xã Hẹ Muông
Trường MN xã Pa Thơm TK chuyển đi 2020 11-01-2021 3.533.995,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non xã Pa Thơm
Trường Mầm non xã Phu Luông TK chuyển đi 2020 11-01-2021 6.342.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non xã Phu Luông
Trường Mầm non xã Nà Tấu TK chuyển đi 2020 11-01-2021 8.094.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non xã Nà Tấu
Trường Mầm non số 2 xã Mường Pồn TK chuyển đi 2020 11-01-2021 7.560.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non số 2 Mường Pồn
Trường Mầm non xã Hua Thanh TK chuyển đi 2020 11-01-2021 15.750.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non xã Hua Thanh