Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu TK chuyển đi 2020 11-11-2020 22.320.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu
Trường mầm non xã mường Pồn TK chuyển đi 2020 11-11-2020 9.936.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường mầm non xã Mường Pồn
Trưởng tiểu học xã Hua Thanh TK chuyển đi 2020 11-11-2020 26.928.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường tiểu học xã Hua Thanh
Trường tiểu học xã Núa Ngam TK chuyển đi 2020 11-11-2020 34.848.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường tiểu học Núa Ngam
Trường mầm non số 2 xã Thanh Yên TK chuyển đi 2020 11-11-2020 21.276.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường MN số 2 Thanh Yên
Trường Tiểu học xã Noong Luống TK chuyển đi 2020 11-11-2020 36.720.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường tiểu học xã Noong Luống
Trường MN xã Mường Nhà TK chuyển đi 2020 11-11-2020 12.474.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường MN xã Mường Nhà
Trường MN Pú Nhung TK chuyển đi 2020 11-11-2020 8.748.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường mầm non Pú Nhung
Trường mầm non Hoa Ban TK chuyển đi 2020 11-11-2020 8.730.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường mầm non Hoa Ban
Trường mầm non Hoạ Mi TK chuyển đi 2020 11-11-2020 6.396.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường mầm non Họa Mi
Mầm non Sơn Ca TK chuyển đi 2020 11-11-2020 3.678.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường mầm non Sơn Ca
Trường mầm non Rạng Đông TK chuyển đi 2020 11-11-2020 5.232.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường mầm non Rạng Đông
Trường mầm non Toả Tình TK chuyển đi 2020 11-11-2020 6.516.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường mầm non Toả Tình
Trường mầm non Nà Sáy TK chuyển đi 2020 11-11-2020 4.998.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường mầm non Nà Sáy
Trường MN Bình Minh TK chuyển đi 2020 11-11-2020 7.728.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường mầm non Bình Minh
Trường mầm non Mường Thín TK chuyển đi 2020 11-11-2020 3.690.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường mầm non Mường Thín
Trường mầm non Chiềng Sinh TK chuyển đi 2020 11-11-2020 6.066.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường mầm non Chiềng Sinh
Trường mầm non An Bình TK chuyển đi 2020 11-11-2020 2.270.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường mầm non An Bình
Trường MN Mường Mùn TK chuyển đi 2020 11-11-2020 9.222.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường mầm non Mường Mùn
Trường MN Nậm Din TK chuyển đi 2020 11-11-2020 12.504.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường mầm non Nậm Din
Trường mầm non Phình Sáng TK chuyển đi 2020 11-11-2020 5.508.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường mầm non Phình Sáng
Trường mầm non Tênh Phông TK chuyển đi 2020 11-11-2020 6.018.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường mầm non Tênh Phông
Trường mầm non Pú Xi TK chuyển đi 2020 11-11-2020 14.088.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường mầm non Pú Xi
Trường MN Sao Mai TK chuyển đi 2020 11-11-2020 10.332.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường MN Sao Mai
Trường THCS Vừ A Dính TK chuyển đi 2020 11-11-2020 2.400.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường THCS Vừ A Dính
Trường THCS Toả Tình TK chuyển đi 2020 11-11-2020 23.080.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường THCS Toả Tình
Trường mầm non Quài Cang TK chuyển đi 2020 11-11-2020 7.422.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường mầm non Quài Cang
Trường mầm non Quài Nưa TK chuyển đi 2020 11-11-2020 9.144.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường mầm non Quài Nưa
Trường mầm non Ta Ma TK chuyển đi 2020 11-11-2020 3.402.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường MN Ta Ma
Trường THCS Rạng Đông TK chuyển đi 2020 11-11-2020 18.616.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường THCS Rạng Đông
Trường Tiểu học Nà Tòng TK chuyển đi 2020 11-11-2020 1.552.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường Tiểu học Nà Tòng
Trường Mầm non Đồng Phúc TK chuyển đi 2020 11-11-2020 6.360.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường mầm non Đồng Phúc
Trường Mầm non Vũ Chấn TK chuyển đi 2020 11-11-2020 5.442.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường MN Vũ Chấn
Trường Tiểu học Lũng Luông TK chuyển đi 2020 11-11-2020 19.050.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường TH Lũng Luông
Trường Tiểu học Thượng Nung TK chuyển đi 2020 11-11-2020 4.680.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường tiểu học thượng Nung
Trường tiểu học trung lý 1 - Mường lát - Thanh Hoá TK chuyển đi 2020 11-11-2020 19.184.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường tiểu học Trung Lý 1 - Mường Lát - Thanh Hóa
Trường th&thcs Nghĩa Sơn TK chuyển đi 2020 11-11-2020 25.000.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường TH&THCS Nghĩa Sơn
Trường PTDTBT THCS số 2 Hương Trà TK chuyển đi 2020 11-11-2020 15.930.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường PTDTBT THCS số 2 Hương Trà