Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Trường mầm non Ta Ma TK chuyển đi 2020 23-11-2020 11.670.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường MN Ta Ma
Trường THCS Rạng Đông TK chuyển đi 2020 23-11-2020 24.992.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường THCS Rạng Đông
Trường Tiểu học Nà Tòng TK chuyển đi 2020 23-11-2020 1.912.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường Tiểu học Nà Tòng
Trường Mầm non Đồng Phúc TK chuyển đi 2020 23-11-2020 7.208.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non Đồng Phúc
Trường Mầm non Vũ Chấn TK chuyển đi 2020 23-11-2020 6.444.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường MN Vũ Chấn
Trường Tiểu học Lũng Luông TK chuyển đi 2020 23-11-2020 21.420.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường TH Lũng Luông
Trường Tiểu học Thượng Nung TK chuyển đi 2020 23-11-2020 5.304.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường tiểu học thượng Nung
Trường tiểu học trung lý 1 - Mường lát - Thanh Hoá TK chuyển đi 2020 23-11-2020 24.656.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường tiểu học Trung Lý 1 - Mường Lát - Thanh Hóa
Trường th&thcs Nghĩa Sơn TK chuyển đi 2020 23-11-2020 30.640.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường TH&THCS Nghĩa Sơn
Trường PTDTBT THCS số 2 Hương Trà TK chuyển đi 2020 23-11-2020 15.930.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường PTDTBT THCS số 2 Hương Trà
Trường TH & THCS Tung Chung Phố TK chuyển đi 2020 11-11-2020 25.832.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường THCS Tung Chung Phố
Trường PTDTBT tiểu học Tả Gia Khâu TK chuyển đi 2020 11-11-2020 14.040.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường tiểu học Tả Gia Khâu
Trường PTDT bán trú THCS Tả Thàng TK chuyển đi 2020 11-11-2020 9.136.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường PTDTBT THCS Tả Thàng
Nùng Thị Ngọc TK chuyển đi 2020 11-11-2020 4.428.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường Mầm non Tả Gia Khâu
Trường mầm non xã Tung Chung Phố TK chuyển đi 2020 11-11-2020 4.644.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường mầm non Tung Chung Phố
Lý Thị Về TK chuyển đi 2020 11-11-2020 8.532.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường Mầm non La Pán Tẩn
Sền Thị Thơm TK chuyển đi 2020 11-11-2020 6.552.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường mầm non Nậm Chảy
Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng TK chuyển đi 2020 11-11-2020 42.187.600,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường tiểu học Dền Thàng
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo TK chuyển đi 2020 11-11-2020 25.856.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo
Trường mẫu giáo A Lù TK chuyển đi 2020 11-11-2020 3.048.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường Mầm non A Lù
Dương Thị Thu Minh TK chuyển đi 2020 11-11-2020 3.552.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường mầm non Trung Lèng Hồ
Trường Mẫu giáo Dền Thàng TK chuyển đi 2020 11-11-2020 5.400.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường mầm non Dền Thàng
Trường tiểu học A Thượng Sơn TK chuyển đi 2020 11-11-2020 15.344.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường TH A xã Thượng Sơn
Trường mầm non Nam Sơn TK chuyển đi 2020 11-11-2020 7.280.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường mầm non Nam Sơn
Trường PTDTBT THCS Nậm Khòa TK chuyển đi 2020 11-11-2020 14.088.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường PTDTBT THCS Nậm Khòa
Trường tiểu học Hồ Thầu TK chuyển đi 2020 11-11-2020 21.592.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường tiểu học Hồ Thầu
Trường mầm non Tụ Nhân TK chuyển đi 2020 11-11-2020 8.010.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường mầm non Tụ Nhân
Trường mầm non Đản Ván huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2020 11-11-2020 5.040.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường MN Đản Ván
Trường mầm non Pố lồ huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2020 11-11-2020 4.800.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường màm non Pố Lồ
Trường mầm non Hồ Thầu TK chuyển đi 2020 11-11-2020 3.780.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường mầm non Hồ Thầu
Trường mầm non Tả Sử Choóng TK chuyển đi 2020 11-11-2020 4.662.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường mầm non Tả Sử Choóng
Trường mầm non Chiến Phố TK chuyển đi 2020 11-11-2020 10.152.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường mầm non Chiến Phố
Trường mầm non Nậm Khoà TK chuyển đi 2020 11-11-2020 4.290.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường mầm non Nậm Khòa
Trường mầm non xã Núa Ngam TK chuyển đi 2020 11-11-2020 12.960.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường mầm non xã Núa Ngam
Trường Mầm non Tà Cáng xã Nà Tấu TK chuyển đi 2020 11-11-2020 4.170.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường mầm non Tả Cáng xã Nà Tấu
Trường Mầm non Võ Nguyên Giáp xã Mường Phăng TK chuyển đi 2020 11-11-2020 4.734.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường mầm non Võ Nguyên Giáp
Trường Mầm non số 2 xã Nà Nhạn TK chuyển đi 2020 11-11-2020 8.232.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường mầm non số 2 Xã Nà Nhạn
Trường Mầm non xã Nà Nhạn TK chuyển đi 2020 11-11-2020 5.183.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường mầm non xã Nà Nhạn
Trường Mầm non xã Hua Thanh TK chuyển đi 2020 11-11-2020 13.500.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường mầm non xã Hua Thanh
Trường Mầm non xã Mường Phăng TK chuyển đi 2020 11-11-2020 4.644.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường mầm non xã Mường Phăng
Trường Mầm non số 2 xã Mường Pồn TK chuyển đi 2020 11-11-2020 6.402.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường mầm non số 2 Mường Pồn
Trường mầm non xã Mường Lói TK chuyển đi 2020 11-11-2020 7.242.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường mầm non xã Mường Lói
Trường PTDTBT Tiểu học xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2020 11-11-2020 19.440.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường PTDTBT TH Hẹ Muông
Trường mầm non số 1 xã Na Tông TK chuyển đi 2020 11-11-2020 7.776.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường mầm non số 1 xã Na Tông
Trường Mầm non xã Nà Tấu TK chuyển đi 2020 11-11-2020 7.032.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường mầm non xã Nà Tấu
Trường Mầm non xã Phu Luông TK chuyển đi 2020 11-11-2020 5.940.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường mầm non xã Phu Luông
Trường MN xã Pa Thơm TK chuyển đi 2020 11-11-2020 3.600.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường mầm non xã Pa Thơm
Trường MN xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2020 11-11-2020 11.970.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020cho Trường mầm non xã Hẹ Muông
Trường MN Số 2 xã Pá Khoang TK chuyển đi 2020 11-11-2020 5.832.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường mầm non số 2 Pá Khoang
Trường MN Số 1 xã Pá Khoang TK chuyển đi 2020 11-11-2020 6.126.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường mầm non số 1 Pá Khoang