Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Trường mầm non Hoạ Mi TK chuyển đi 2020 11-01-2021 6.756.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Họa Mi
Mầm non Sơn Ca TK chuyển đi 2020 11-01-2021 4.476.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Sơn Ca
Trường mầm non Rạng Đông TK chuyển đi 2020 11-01-2021 6.666.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Rạng Đông
Trường mầm non Toả Tình TK chuyển đi 2020 11-01-2021 7.302.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Toả Tình
Trường mầm non Nà Sáy TK chuyển đi 2020 11-01-2021 6.354.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Nà Sáy
Trường MN Bình Minh TK chuyển đi 2020 11-01-2021 9.462.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Bình Minh
Trường mầm non Mường Thín TK chuyển đi 2020 11-01-2021 4.974.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Mường Thín
Trường mầm non Chiềng Sinh TK chuyển đi 2020 11-01-2021 9.372.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Chiềng Sinh
Trường mầm non An Bình TK chuyển đi 2020 11-01-2021 3.252.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non An Bình
Trường MN Mường Mùn TK chuyển đi 2020 11-01-2021 10.602.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Mường Mùn
Trường MN Nậm Din TK chuyển đi 2020 11-01-2021 12.450.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Nậm Din
Trường mầm non Phình Sáng TK chuyển đi 2020 11-01-2021 7.950.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Phình Sáng
Trường mầm non Tênh Phông TK chuyển đi 2020 11-01-2021 6.780.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020cho Trường mầm non Tênh Phông
Trường mầm non Pú Xi TK chuyển đi 2020 11-01-2021 15.816.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Pú Xi
Trường MN Sao Mai TK chuyển đi 2020 11-01-2021 10.002.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường MN Sao Mai
Trường THCS Vừ A Dính TK chuyển đi 2020 11-01-2021 4.704.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường THCS Vừ A Dính
Trường THCS Toả Tình TK chuyển đi 2020 11-01-2021 26.936.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường THCS Toả Tình
Trường MN Mùn Chung TK chuyển đi 2020 11-01-2021 7.284.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường MN Mùn Chung
Trường mầm non Quài Nưa TK chuyển đi 2020 11-01-2021 9.864.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Quài Nưa
Trường mầm non Ta Ma TK chuyển đi 2020 11-01-2021 9.852.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường MN Ta Ma
Trường THCS Rạng Đông TK chuyển đi 2020 11-01-2021 21.648.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường THCS Rạng Đông
Trường Tiểu học Nà Tòng TK chuyển đi 2020 11-01-2021 1.656.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường Tiểu học Nà Tòng
Trường Mầm non Đồng Phúc TK chuyển đi 2020 11-01-2021 7.208.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Đồng Phúc
Trường Mầm non Vũ Chấn TK chuyển đi 2020 11-01-2021 5.076.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường MN Vũ Chấn
Trường Tiểu học Lũng Luông TK chuyển đi 2020 11-01-2021 21.420.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường TH Lũng Luông
Trường Tiểu học Thượng Nung TK chuyển đi 2020 11-01-2021 5.304.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường tiểu học thượng Nung
Trường tiểu học trung lý 1 - Mường lát - Thanh Hoá TK chuyển đi 2020 11-01-2021 21.912.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường tiểu học Trung Lý 1 - Mường Lát - Thanh Hóa
Trường th&thcs Nghĩa Sơn TK chuyển đi 2020 11-01-2021 27.840.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường TH&THCS Nghĩa Sơn
Trường mầm non xã Nậm Manh TK chuyển đi 2020 11-01-2021 10.920.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường MN xã Nậm Manh
Trường PTDTBT THCS Trà Tây TK chuyển đi 2020 11-01-2021 10.120.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường PTDTBT - THCS Trà Tây
Trường PTDTBT THCS số 2 Hương Trà TK chuyển đi 2020 11-01-2021 15.930.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường PTDTBT THCS số 2 Hương Trà
Trường TH & THCS Tung Chung Phố TK chuyển đi 2020 23-11-2020 27.352.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường THCS Tung Chung Phố
Trường PTDTBT tiểu học Tả Gia Khâu TK chuyển đi 2020 23-11-2020 23.760.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường tiểu học Tả Gia Khâu
Trường PTDT bán trú THCS Tả Thàng TK chuyển đi 2020 23-11-2020 10.680.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường PTDTBT THCS Tả Thàng
Nùng Thị Ngọc TK chuyển đi 2020 23-11-2020 5.412.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường Mầm non Tả Gia Khâu
Trường mầm non xã Tung Chung Phố TK chuyển đi 2020 23-11-2020 5.652.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non Tung Chung Phố
Lý Thị Về TK chuyển đi 2020 23-11-2020 10.428.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường Mầm non La Pán Tẩn
Sền Thị Thơm TK chuyển đi 2020 23-11-2020 6.864.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non Nậm Chảy
Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng TK chuyển đi 2020 23-11-2020 42.187.600,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường tiểu học Dền Thàng
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo TK chuyển đi 2020 23-11-2020 40.088.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo
Trường mẫu giáo A Lù TK chuyển đi 2020 23-11-2020 3.774.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường Mầm non A Lù
Dương Thị Thu Minh TK chuyển đi 2020 23-11-2020 3.600.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non Trung Lèng Hồ
Trường Mẫu giáo Dền Thàng TK chuyển đi 2020 23-11-2020 6.000.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non Dền Thàng
Trường tiểu học A Thượng Sơn TK chuyển đi 2020 23-11-2020 19.152.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường TH A xã Thượng Sơn
Trường mầm non Nam Sơn TK chuyển đi 2020 23-11-2020 8.897.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non Nam Sơn
Trường PTDTBT THCS Nậm Khòa TK chuyển đi 2020 23-11-2020 14.648.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường PTDTBT THCS Nậm Khòa
Trường tiểu học Hồ Thầu TK chuyển đi 2020 23-11-2020 36.496.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường tiểu học Hồ Thầu
Trường mầm non Tụ Nhân TK chuyển đi 2020 23-11-2020 8.742.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non Tụ Nhân
Trường mầm non Đản Ván huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2020 23-11-2020 6.160.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường MN Đản Ván
Trường mầm non Pố lồ huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2020 23-11-2020 6.600.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường màm non Pố Lồ