Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Trường tiểu học Hồ Thầu TK chuyển đi 2020 11-01-2021 34.872.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường tiểu học Hồ Thầu
Trường mầm non Bản Luốc TK chuyển đi 2020 11-01-2021 6.840.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Bản Luốc
Trường mầm non Tụ Nhân TK chuyển đi 2020 11-01-2021 8.508.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Tụ Nhân
Trường mầm non Đản Ván huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2020 11-01-2021 5.600.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường MN Đản Ván
Trường mầm non Pố lồ huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2020 11-01-2021 6.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường màm non Pố Lồ
Trường mầm non Hồ Thầu TK chuyển đi 2020 11-01-2021 4.200.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Hồ Thầu
Trường mầm non Tả Sử Choóng TK chuyển đi 2020 11-01-2021 5.180.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Tả Sử Choong
Trường mầm non Chiến Phố TK chuyển đi 2020 11-01-2021 11.280.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Chiến Phố
Trường mầm non Nậm Khoà TK chuyển đi 2020 11-01-2021 4.788.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Nậm Khòa
Trường mầm non xã Núa Ngam TK chuyển đi 2020 11-01-2021 14.400.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non xã Núa Ngam
Trường Mầm non Tà Cáng xã Nà Tấu TK chuyển đi 2020 11-01-2021 6.078.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Tả Cáng xã Nà Tấu
Trường Mầm non Võ Nguyên Giáp xã Mường Phăng TK chuyển đi 2020 11-01-2021 6.090.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Võ Nguyên Giáp
Trường Mầm non số 2 xã Nà Nhạn TK chuyển đi 2020 11-01-2021 9.120.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non số 2 Xã Nà Nhạn
Trường Mầm non xã Na Ư TK chuyển đi 2020 11-01-2021 8.880.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non xã Na Ư
Trường Mầm non xã Nà Nhạn TK chuyển đi 2020 11-01-2021 6.792.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non xã Nà Nhạn
Trường Mầm non xã Hua Thanh TK chuyển đi 2020 11-01-2021 15.750.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non xã Hua Thanh
Trường Mầm non xã Mường Phăng TK chuyển đi 2020 11-01-2021 6.480.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non xã Mường Phăng
Trường Mầm non số 2 xã Mường Pồn TK chuyển đi 2020 11-01-2021 7.560.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non số 2 Mường Pồn
Trường mầm non xã Mường Lói TK chuyển đi 2020 11-01-2021 8.094.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non xã Mường Lói
Trường PTDTBT Tiểu học xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2020 11-01-2021 22.680.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường PTDTBT TH Hẹ Muông
Trường Mầm non xã Nà Tấu TK chuyển đi 2020 11-01-2021 8.094.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non xã Nà Tấu
Trường Mầm non xã Phu Luông TK chuyển đi 2020 11-01-2021 6.342.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non xã Phu Luông
Trường MN xã Pa Thơm TK chuyển đi 2020 11-01-2021 3.533.995,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non xã Pa Thơm
Trường MN xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2020 11-01-2021 11.970.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non xã Hẹ Muông
Trường MN Pu Lau xã Mường Nhà TK chuyển đi 2020 11-01-2021 6.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Pu Lau xã Mường Nhà
Trường MN Mường Mùn TK chuyển đi 2020 11-01-2021 10.602.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Mường Mùn
Trường PTDTBT THCS số 2 Hương Trà TK chuyển đi 2020 11-01-2021 15.930.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường PTDTBT THCS số 2 Hương Trà
Trường PTDTBT THCS Trà Tây TK chuyển đi 2020 11-01-2021 10.120.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường PTDTBT - THCS Trà Tây
Trường mầm non xã Nậm Manh TK chuyển đi 2020 11-01-2021 10.920.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường MN xã Nậm Manh
Trường th&thcs Nghĩa Sơn TK chuyển đi 2020 11-01-2021 27.840.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường TH&THCS Nghĩa Sơn
Trường tiểu học trung lý 1 - Mường lát - Thanh Hoá TK chuyển đi 2020 11-01-2021 21.912.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường tiểu học Trung Lý 1 - Mường Lát - Thanh Hóa
Trường Tiểu học Thượng Nung TK chuyển đi 2020 11-01-2021 5.304.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường tiểu học thượng Nung
Trường Tiểu học Lũng Luông TK chuyển đi 2020 11-01-2021 21.420.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường TH Lũng Luông
Trường Mầm non Vũ Chấn TK chuyển đi 2020 11-01-2021 5.076.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường MN Vũ Chấn
Trường Mầm non Đồng Phúc TK chuyển đi 2020 11-01-2021 7.208.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Đồng Phúc
Trường Tiểu học Nà Tòng TK chuyển đi 2020 11-01-2021 1.656.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường Tiểu học Nà Tòng
Trường THCS Rạng Đông TK chuyển đi 2020 11-01-2021 21.648.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường THCS Rạng Đông
Trường mầm non Ta Ma TK chuyển đi 2020 11-01-2021 9.852.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường MN Ta Ma
Trường mầm non Quài Nưa TK chuyển đi 2020 11-01-2021 9.864.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Quài Nưa
Trường MN Mùn Chung TK chuyển đi 2020 11-01-2021 7.284.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường MN Mùn Chung
Trường THCS Toả Tình TK chuyển đi 2020 11-01-2021 26.936.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường THCS Toả Tình
Trường THCS Vừ A Dính TK chuyển đi 2020 11-01-2021 4.704.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường THCS Vừ A Dính
Trường MN Sao Mai TK chuyển đi 2020 11-01-2021 10.002.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường MN Sao Mai
Trường mầm non Pú Xi TK chuyển đi 2020 11-01-2021 15.816.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Pú Xi
Trường mầm non Tênh Phông TK chuyển đi 2020 11-01-2021 6.780.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020cho Trường mầm non Tênh Phông
Trường mầm non Phình Sáng TK chuyển đi 2020 11-01-2021 7.950.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Phình Sáng
Trường MN Nậm Din TK chuyển đi 2020 11-01-2021 12.450.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Nậm Din
Trường Tiểu học xã Noong Luống TK chuyển đi 2020 11-01-2021 40.800.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường tiểu học xã Noong Luống
Trường tiểu học xã Núa Ngam TK chuyển đi 2020 11-01-2021 38.720.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường tiểu học Núa Ngam
Trường mầm non số 2 xã Thanh Yên TK chuyển đi 2020 11-01-2021 22.920.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường MN số 2 Thanh Yên