Online Donation

THỐNG KÊ ỦNG HỘ QUA TÀI KHOẢN PAYPAL CỦA QUỸ TRÒ NGHÈO VÙNG CAO NĂM 2019

Paypal: donation@comcothit.vn

Website: tnvc.vn | fb.com/comcothit | fb.com/groups/comcothit

 

Donor information

Donation Information