ủng hộ

Bạn có thể ủng hộ trực tuyến chỉ sau vài nút bấm cho dự án mà bạn lựa chọn
anc

Donation Campaigns

THỐNG KÊ ỦNG HỘ QUA TÀI KHOẢN PAYPAL CỦA QUỸ TRÒ NGHÈO VÙNG CAO NĂM 2019

Paypal: donation@comcothit.vn

Website: tnvc.vn | fb.com/comcothit | fb.com/groups/comcothit

 

Thống kê các giao dịch Quỹ TNVC chuyển tiền ủng hộ tới các trường năm 2020

Thống kê các giao dịch Quỹ TNVC chuyển tiền ủng hộ tới các trường năm 2021