Tung Chung Phố là một xã vùng cao biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai. 

contentmap_plugin
made with love from Joomla.it - No Festival