contentmap_module
made with love from Joomla.it - No Festival

Thượng Sơn là một xã vùng sâu vùng xa của Vị Xuyên, Hà Giang. Thượng Sơn là xã vùng 3 (vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh). Tỷ lệ hộ nghèo của xã Thượng Sơn còn rất cao (hơn 51%). Trường tiểu học A Thượng Sơn bao gồm 5 điểm trường. Các em học sinh đại đa số là người Mông, Thái, Dao... Tại 5 điểm trường có 312 em thì chỉ có 2 em là người Kinh còn lại là người dân tộc thiểu số. Hàng ngày các em phải lặn lội leo núi, vượt sông tới điểm trường cách 3-4km.