contentmap_module
made with love from Joomla.it - No Festival

Huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn là một trong 62 huyện nghèo nhất cả nước, trong đó xã Cao Thượng là một trong những xã miền núi có địa hình hiểm trở nhất của huyện Ba Bể có nhiều khó khăn hạn chế trong đi lại và giao thương.

contentmap_plugin
made with love from Joomla.it - No Festival