Niềm vui sáng thứ Bảy

Thông tin cập nhật về hoạt động của quỹ

Sáng thứ bảy vẫn đi làm ở Công ty. Dưới thường trực báo có một chị đến gặp vì việc Cơm Có Thịt. Xuống thì bạn ấy trao cho một phong bì, nói rằng có cô người thân từ bên Đức về nghỉ ở nhà, gửi tiền ủng hộ Cơm Có Thịt. Hỏi tên người ủng hộ thì giấu, nói rằng không muốn nêu tên. Và cả tên người mang tiền đến mình cũng không biết nốt.

 


Lên phòng, mở phong bì ra, ngỡ ngàng thấy số tiền khá lớn. 1000 Euro.

Không dám chắc sau này đi trên đường phố Hà Nội gặp người vừa mang tiền đến thì mình có nhận ra không. Người gửi đến 1000 Euro thì tất nhiên không bao giờ biết rồi. Dẫu có lúc tình cờ gặp ở đâu đó, có thể ở Hà Nội, ở sân bay, hay cả ở nước ngoài (có điều dạo này mình hầu như không đi nước ngoài). Từ hồi làm ”Cơm Có Thịt”, ra ngoài đường cũng đôi lúc có chuyện nhỏ, như vướng xe nhau hay chen chúc, dịch vụ này nọ…nhưng sắp bực bội lại sợ nhỡ ra đó là người từng gom tiền gửi đến cho mình ủng hộ Cơm Có Thịt. Tự nhiên thấy ngượng, rồi thấy may là mình chưa cãi cọ gì cả.

Thứ bảy, 20.7.2013
T.Đ.T