Ngày 5/6/2018, FC CCT đá giao lưu với các nhân viên văn phòng của Công ty Giang Minh. Sau trận giao hữu, công ty Giang Minh ủng hộ Quỹ TNVC 8 triệu đồng. Công ty Giang Minh có đến 90% anh chị em quê ở Yên Bái, nhưng họ không biết Suối Giàng trên quê hương họ là khởi nguồn của chương trình Cơm Có Thịt, tiền thân của Quỹ Trò nghèo Vùng cao ngày nay.

Xin trân trọng cám ơn các bạn ở công ty Giang Minh, chúc công ty ngày càng phát triển!

Những hình ảnh buổi giao lưu.