Điện mặt trời tiếp tục đến với Nậm Chà, Lai Châu

Thông tin cập nhật về hoạt động của quỹ