Một trận bóng nhiều ý nghĩa

Thông tin cập nhật về hoạt động của quỹ

Từ Facebook Trần Đăng Tuấn cho biết: Đội bóng của công ty cổ phần chuyển phát nhanh EMS vừa có trận đấu giao lưu, gặp gỡ đội bóng Cơm Có Thịt. 

Công ty ủng hộ Cơm có thịt 10 triệu đồng. 

Anh em cầu thủ của EMS ủng hộ 3 triệu đồng. 

Công ty EMS còn sẵn sàng giúp Cơm có thịt chuyển những đồ ủng hộ lên các trường ở vùng cao.

Những hình ảnh khác: