Tập thể lớp 6A6 trường THCS Cát Linh ủng hộ sách giáo khoa và tiền cho Quỹ Trò nghèo vùng cao

Thông tin cập nhật về hoạt động của quỹ