Mời đăng ký đại lý lịch Cơm có thịt 2017

Thông tin cập nhật về hoạt động của quỹ

Năm 2017, Cơm Có Thịt ra bộ lịch tranh màu nước phong cảnh vùng cao. Các tổ chức, doanh nghiệp có thể đặt mua có bổ sung nội dung thông tin về đơn vị mình in thêm trên trang bìa. Hãy để không gian cảnh sắc tuyệt đẹp của vùng cao ùa vào nơi bạn làm việc. Trên bàn làm việc của bạn tấm lịch này, có nghĩa là bạn đã góp một phần tiền cho học sinh vùng cao no ấm hơn, đi học đều hơn, có đủ đồ dùng học tập ... 

Sau khi nhận đặt lịch từ các tổ chức và doanh nghiệp, lịch CCT dự kiến sẽ bắt đầu được bán lẻ vào trung tuần tháng 10 tới.

Cách thức bán lẻ năm nay sẽ có thay đổi để giảm tải cho mạng lưới đại lý.

Một kênh bán mới là cửa hàng trực tuyến sẽ được mở để bán trực tiếp cho khách hàng không muốn/không thể tới mua tại các đại lý. Khách thanh toán trực tuyến tiền lịch và tiền chuyển phát khi mua.

Như vậy, các đại lý chỉ cần tập trung vào bán cho các khách hàng tới mua và trả tiền tận nơi. Tại Hà Nội và TPHCM sẽ có hai tổng đại lý chịu trách nhiệm cung cấp lịch cho mạng đại lý. Tiền thu được sẽ quyết toán với các tổng đại lý này. Mạng lưới đại lý vẫn sẽ đóng vai trò chủ chốt trong phân phối lịch. 

Chúng tôi đang cần sự tham gia tình nguyện, nhất là tại các thành phố ngoài khu vực Hà Nội, bao gồm cả TPHCM, Đà Nẵng. Ngoài các cá nhân là tình nguyện viên của Quỹ, CCT cũng muốn tìm các cửa hàng sách và văn phòng phẩm có thể nhận phân phối giúp, làm sao để lịch CCT đến được với những người chưa từng biết về CCT. Các bạn tại nước ngoài có thể làm đại lý cũng xin đăng ký, chúng tôi sẽ liên hệ lại. 

Xin đăng ký tại form sau, ngay từ hôm nay:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUT3SlOgV-GQFaD5oRSYAlBYMCoBhy9QmfQ4tNR_oyc1MPTw/viewform

Xem chi tiết toàn bộ cuốn lịch dưới đây: