A Dime For A Meal - CCT US

Những thước phim về quỹ và các chương trình đã thực hiện
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6d_BVXBd6Es

(US) Cơm Có Thịt - A Dime For A Meal