Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Nguyễn Văn Nồng Cứu trợ miền Trung - 2020 25-10-2020 15.000.000,00 Nhà sập - Thôn Mốc Thượng 1, X. Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
Nguyễn Minh Khoái Cứu trợ miền Trung - 2020 25-10-2020 3.000.000,00 - Thôn Mốc Thượng 1, X. Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
Nguyễn Văn Chè Cứu trợ miền Trung - 2020 24-10-2020 10.000.000,00 Nhà sập, vợ chồng già - Thôn Thế Lộc, X Tân Ninh, H. Quảng Ninh, Quảng Bình
Phan Thị Huê Cứu trợ miền Trung - 2020 24-10-2020 5.000.000,00 Nhà sập, vợ chồng già - Thôn Thế Lộc, X Tân Ninh, H. Quảng Ninh, Quảng Bình
Nguyễn Thị Thu Cứu trợ miền Trung - 2020 24-10-2020 5.000.000,00 - Thôn Thế Lộc, X Tân Ninh, H. Quảng Ninh, Quảng Bình
Nguyễn Thị Niểu Cứu trợ miền Trung - 2020 24-10-2020 10.000.000,00 Sập tường nhà, (mẹ 96 T) mẹ con đều đơn thân - Thôn Thế Lộc, X Tân Ninh, H. Quảng Ninh, Quảng Bình
Nguyễn Thị Chi Cứu trợ miền Trung - 2020 24-10-2020 10.000.000,00 Mẹ đơn thân nuôi con bị thần kinh 26T - Thôn Thế Lộc, X Tân Ninh, H. Quảng Ninh, Quảng Bình
Nguyễn Thị Hồng Thúy Cứu trợ miền Trung - 2020 24-10-2020 10.000.000,00 Mẹ đơn thân nuôi con tàn tật, lợn gà chết - Thôn Thế Lộc, X Tân Ninh, H. Quảng Ninh, Quảng Bình
Nguyễn Thị Can Cứu trợ miền Trung - 2020 24-10-2020 15.000.000,00 Mẹ VN anh hùng 98T (Chồng và con là liệt sỹ - Thôn Thế Lộc, X Tân Ninh, H. Quảng Ninh, Quảng Bình
Lê Thị Quyên Cứu trợ miền Trung - 2020 24-10-2020 5.000.000,00 Cụ ở với cháu. Con bị thần kinh - Thôn Thế Lộc, X Tân Ninh, H. Quảng Ninh, Quảng Bình
Nguyễn Thị Ới Cứu trợ miền Trung - 2020 24-10-2020 5.000.000,00 mẹ nuôi con bị thần kinh - Thôn Thế Lộc, X Tân Ninh, H. Quảng Ninh, Quảng Bình
Nguyễn Thị Thắm Cứu trợ miền Trung - 2020 24-10-2020 5.000.000,00 ở 1 mình - Thôn Thế Lộc, X Tân Ninh, H. Quảng Ninh, Quảng Bình
Nguyễn Thị Thúy Cứu trợ miền Trung - 2020 24-10-2020 10.000.000,00 đơn thân nuôi con (Bị ung thư giai đoạn cuối) - Thôn Thế Lộc, X Tân Ninh, H. Quảng Ninh, Quảng Bình
Nguyễn Văn Dưỡng Cứu trợ miền Trung - 2020 24-10-2020 5.000.000,00 2 cụ già 79 tuổi - Thôn Thế Lộc, X Tân Ninh, H. Quảng Ninh, Quảng Bình
Nguyễn Thị Thủy Cứu trợ miền Trung - 2020 24-10-2020 10.000.000,00 2 vợ chồng ko bình thường - Thôn Thế Lộc, X Tân Ninh, H. Quảng Ninh, Quảng Bình
Nguyễn Thị Hết Cứu trợ miền Trung - 2020 24-10-2020 10.000.000,00 2 mẹ con đơn thân - Thôn Thế Lộc, X Tân Ninh, H. Quảng Ninh, Quảng Bình
Lê Văn Đoái Cứu trợ miền Trung - 2020 24-10-2020 5.000.000,00 Bị thần kinh - Thôn Thế Lộc, X Tân Ninh, H. Quảng Ninh, Quảng Bình
Nguyễn Thị Hòe Cứu trợ miền Trung - 2020 24-10-2020 10.000.000,00 2 vợ chồng già, chạy lũ bị gãy tay - Thôn Thế Lộc, X Tân Ninh, H. Quảng Ninh, Quảng Bình
Nguyển Kế Đẳng Cứu trợ miền Trung - 2020 24-10-2020 5.000.000,00 2 cụ già (cụ Vinh 95t) - Thôn Thế Lộc, X Tân Ninh, H. Quảng Ninh, Quảng Bình
Trương Quang Vinh Cứu trợ miền Trung - 2020 24-10-2020 15.000.000,00 2 vợ chồng già 84t (nuôi 2 con bị thần kinh) - Thôn Thế Lộc, X Tân Ninh, H. Quảng Ninh, Quảng Bình
Nguyễn Thị Lê Cứu trợ miền Trung - 2020 24-10-2020 10.000.000,00 Đơn thân nuôi 2 con(ck mất khi con 6t) - Thôn Thế Lộc, X Tân Ninh, H. Quảng Ninh, Quảng Bình
Nguyễn Mạnh Thúy Cứu trợ miền Trung - 2020 24-10-2020 5.000.000,00 đơn thân 1 mình nuôi con học ĐH - Thôn Quảng Xá, X Tân Ninh, H. Quảng Ninh, Quảng Bình
Nguyễn Mạnh Kham Cứu trợ miền Trung - 2020 24-10-2020 10.000.000,00 Cụ 80T bị liệt, vợ 60T - Thôn Quảng Xá, X Tân Ninh, H. Quảng Ninh, Quảng Bình
Nguyễn Duy Lâu Cứu trợ miền Trung - 2020 24-10-2020 2.000.000,00 Cụ 85T sống 1 mình(bị lẫn) - Thôn Thế Lộc, X Tân Ninh, H. Quảng Ninh, Quảng Bình
Nguyễn Duy Tác Cứu trợ miền Trung - 2020 24-10-2020 5.000.000,00 Vợ bị liệt, 2 ông bà sống với nhau - Thôn Thế Lộc, X Tân Ninh, H. Quảng Ninh, Quảng Bình
Mại Thị Hồng Cứu trợ miền Trung - 2020 24-10-2020 10.000.000,00 Mẹ đơn thân, nuôi 1 con tàn tât, 1 con bị thần kinh - Thôn Thế Lộc, X Tân Ninh, H. Quảng Ninh, Quảng Bình
Nguyễn Cao Cường Cứu trợ miền Trung - 2020 23-10-2020 30.000.000,00 Đoàn 337 - Cương Giãn, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Ngô Bá Văn Cứu trợ miền Trung - 2020 23-10-2020 30.000.000,00 Đoàn 337 - Thạch Thắng, Thạch Hà (Nhà kỳ Lợi, Kỳ Anh)
Lê Hương Trà Cứu trợ miền Trung - 2020 23-10-2020 30.000.000,00 Đoàn 337 - Tiên Điền, Nghi Xuân
Cao Văn Thắng Cứu trợ miền Trung - 2020 23-10-2020 30.000.000,00 Đoàn 337 - Hương Liên, Hương Khê
Nguyễn Tiến Dũng Cứu trợ miền Trung - 2020 23-10-2020 10.000.000,00 Đoàn 337 (Trung Tá,Thủy Điện Rào Trăng 3) - Nghi Thịnh, Nghi Lộc(Quê Nghi Long, Nghi Lộc
Lê Sỹ Phiêu Cứu trợ miền Trung - 2020 23-10-2020 30.000.000,00 - Can Lộc, Hà Tĩnh
Nguyễn Quang Sơn Cứu trợ miền Trung - 2020 23-10-2020 30.000.000,00 - Thái Sơn, Đô Lương, Nghệ An
Nguyễn Anh Duy Cứu trợ miền Trung - 2020 23-10-2020 30.000.000,00 - Hưng Tây, Hưng Nguyên
Bùi Đình Toản Cứu trợ miền Trung - 2020 22-10-2020 30.000.000,00 Đoàn 337 - Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai, Nghệ An
Nguyễn Văn Thu Cứu trợ miền Trung - 2020 22-10-2020 30.000.000,00 Đoàn 337 - Xuân Thành, Nghệ An
Trần Văn Toàn Cứu trợ miền Trung - 2020 22-10-2020 30.000.000,00 Đoàn 337 - Tăng Thành, Yên Thành, Nghệ An
Lê Cao Cường Cứu trợ miền Trung - 2020 22-10-2020 30.000.000,00 Đoàn 337 - (Đông Hà) Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An
Nguyễn Cảnh Trung Cứu trợ miền Trung - 2020 22-10-2020 30.000.000,00 Đoàn 337 - Thượng Sơn, Đô Lương, Nghệ An
Đoàn 337 (Trưởng Phòng,quân lực) Cứu trợ miền Trung - 2020 22-10-2020 10.000.000,00 Đoàn 337 (Trưởng Phòng,quân lực) - Nghi Hương, Thị Xã Cửa Lò
Lê Tất Thắng Cứu trợ miền Trung - 2020 22-10-2020 10.000.000,00 Đoàn 337 (Thủy Điện Rào Trăng 3) - Xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An
Nguyễn Cảnh Cường Cứu trợ miền Trung - 2020 22-10-2020 30.000.000,00 Đoàn 337 (Thủy Điện Rào Trăng 3) - Cao Sơn, Anh Sơn (Nhà Nghi Liên, TP Vinh)
Đinh Văn Trung Cứu trợ miền Trung - 2020 22-10-2020 30.000.000,00 Đoàn 337 (Thủy Điện Rào Trăng 3) - Khối 10, p. Bến Thủy, TP Vinh
Trần Quốc Dũng Cứu trợ miền Trung - 2020 22-10-2020 30.000.000,00 Đoàn 337 - Cẩm Vĩnh, H Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh (Nhà TT Thạch Hà)