Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
5017 - 90986 TK Ủng hộ Covid-19 22-08-2021 500.000,00 607722.220821.155743.nhu thi thanh thao ck FT21235209011308
5078 - 87272 TK Ủng hộ Covid-19 22-08-2021 500.000,00 MBVCB.1318219119.Yte.CT tu 0611001565751 LE THI THU HUONG toi0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO
5017 - 03038 TK Ủng hộ Covid-19 22-08-2021 500.000,00 450324.220821.123308.UH YTE FT21235377950147
5078 - 03402 TK Ủng hộ Covid-19 22-08-2021 500.000,00 MBVCB.1318004236.Loan ung ho YTE.CT tu 0491001683921 VU PHUONG LOAN toi0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO
5078 - 76689 TK Ủng hộ Covid-19 22-08-2021 2.000.000,00 MBVCB.1317930291.yte.CT tu 0081001135082 NGUYEN VIET CUONG toi0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO
5017 - 48882 TK Ủng hộ Covid-19 22-08-2021 500.000,00 776905.220821.200059.YTE
5078 - 69144 TK Ủng hộ Covid-19 22-08-2021 500.000,00 MBVCB.1318428879.Ung ho YTE.CT tu 0611001624408 NGUYEN THI HOA VINH toi0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO
5017 - 69305 TK Ủng hộ Covid-19 22-08-2021 1.000.000,00 116632.220821.134924.NGUYEN THI HONG HOA CHUYEN KHOAN QUY TRO NGHEO VUNG CAO YTE
5078 - 41756 TK Ủng hộ Covid-19 22-08-2021 1.000.000,00 MBVCB.1318105019.Chau Tuan Anh ung ho YTE cam on Chu .CT tu 0881000449853 NGUYEN TUAN ANH toi0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO
5017 - 45277 TK Ủng hộ Covid-19 22-08-2021 10.000.000,00 155063.220821.113411.HAT GIONG XANH VINHOMES SKYLAKE ung ho mua thiet bi Y te
5017 - 05191 TK Ủng hộ Covid-19 22-08-2021 2.000.000,00 724430.220821.105557.YTE
5078 - 42510 TK Ủng hộ Covid-19 22-08-2021 1.000.000,00 IBVCB.1318877180.YTE.CT tu 0061000044118 TRUONG MINH TUAN toi0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO
5017 - 88497 TK Ủng hộ Covid-19 22-08-2021 500.000,00 605563.220821.155528.YTE - Ung ho phong chong covid FT21235769927114
5078 - 86660 TK Ủng hộ Covid-19 22-08-2021 3.000.000,00 MBVCB.1318218029.YTE .CT tu 0611001535728 NGUYEN HOANG PHUONG LINH toi0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO
5078 - 41358 TK Ủng hộ Covid-19 22-08-2021 1.000.000,00 MBVCB.1318104463.Dong gop ung ho monitor YTE.CT tu 0021001212511 VU THANH HANG toi0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO
5078 - 03341 TK Ủng hộ Covid-19 22-08-2021 500.000,00 MBVCB.1318004232.YTE.CT tu 0011001132360 KHUC NGOC GIANG toi0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO
5017 - 04727 TK Ủng hộ Covid-19 22-08-2021 1.000.000,00 521822.220821.105537.Xin chung ta cung Quy YTE
5017 - 46839 TK Ủng hộ Covid-19 22-08-2021 300.000,00 211687.220821.195910.BUI THI THU VAN Chuyen tien ung ho Mien Nam chong Covid
5017 - 87037 TK Ủng hộ Covid-19 22-08-2021 1.000.000,00 289463.220821.155408.UNG HO YTE
5017 - 68572 TK Ủng hộ Covid-19 22-08-2021 500.000,00 562024.220821.134833.YTE
5017 - 02028 TK Ủng hộ Covid-19 22-08-2021 1.000.000,00 165110.220821.123207.YTE Chau xin gop chut tam long huong ve nguoi dan HCM
5017 - 45022 TK Ủng hộ Covid-19 22-08-2021 1.000.000,00 154977.220821.113356.Ung ho YTE
5017 - 04696 TK Ủng hộ Covid-19 22-08-2021 1.000.000,00 365039.220821.105535.Ung ho Quy YTE FT21235913729042
5017 - 46413 TK Ủng hộ Covid-19 22-08-2021 1.000.000,00 835581.220821.195845.YTE ung ho chong covid FT21235495042240
5017 - 86914 TK Ủng hộ Covid-19 22-08-2021 600.000,00 318187.220821.155405.YTE-220821-15:54:02 318187
5078 - 86473 TK Ủng hộ Covid-19 22-08-2021 300.000,00 MBVCB.1318216840.NQC ung ho YTE.CT tu 0021000338516 NGUYEN QUOC CUONG toi0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO
5017 - 01704 TK Ủng hộ Covid-19 22-08-2021 1.000.000,00 455446.220821.123122.NGUYEN CANH TUNG chuyen khoan YTE
5017 - 44560 TK Ủng hộ Covid-19 22-08-2021 500.000,00 287463.220821.113326.NGUYEN THI HUYEN chuyen tien ung ho Y te
5017 - 04433 TK Ủng hộ Covid-19 22-08-2021 100.000,00 603258.220821.105520.(YTE) UNG HO Y TE. CUA IT LONG NHIEU A.
5078 - 41497 TK Ủng hộ Covid-19 22-08-2021 500.000,00 MBVCB.1318875159.YTE.CT tu 1014823426 KIEU NGUYET MINH toi0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO
5017 - 86258 TK Ủng hộ Covid-19 22-08-2021 500.000,00 929186.220821.155302.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0611001976574;Ung ho YTE
5017 - 68381 TK Ủng hộ Covid-19 22-08-2021 1.000.000,00 290608.220821.134818.YTE-220821-13:47:27 290608
5078 - 40705 TK Ủng hộ Covid-19 22-08-2021 1.000.000,00 MBVCB.1318102364.YTE Tran Thu Thuy ung ho YTE.CT tu 0451001633491 VU TRAN KIEN toi0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO
5078 - 02778 TK Ủng hộ Covid-19 22-08-2021 2.000.000,00 MBVCB.1318001980.Gop YTE .CT tu 0071002175482 NGUYEN TRUC HA toi0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO
5017 - 03894 TK Ủng hộ Covid-19 22-08-2021 300.000,00 723570.220821.105444.YTe
5017 - 45888 TK Ủng hộ Covid-19 22-08-2021 1.000.000,00 211250.220821.195815.LE THI HANH chuyen tien ung ho yte
5017 - 85892 TK Ủng hộ Covid-19 22-08-2021 500.000,00 984618.220821.035307.YTE -Vu Tien Doan-ung ho mien Nam thang covid
5078 - 86319 TK Ủng hộ Covid-19 22-08-2021 2.000.000,00 IBVCB.1318216044.TRINH THI THANH HA ung ho mua monitor y te cho tt dieu tri bn Covid tai TP HCM .CT tu 0011000527910 TRINH THI THANH HA toi0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO
5078 - 40655 TK Ủng hộ Covid-19 22-08-2021 1.000.000,00 MBVCB.1318102937.NGUYEN HOANG GIANG ck. YTE.CT tu 0011000424243 NGUYEN HOANG GIANG toi0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO
5017 - 44378 TK Ủng hộ Covid-19 22-08-2021 1.000.000,00 383490.220821.113255.YTE covid
5078 - 75662 TK Ủng hộ Covid-19 22-08-2021 10.000.000,00 MBVCB.1317927654.TRAN THI MAI PHUONG ung ho YTE.CT tu 1021312937 TRAN THI MAI PHUONG toi0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO
5078 - 40890 TK Ủng hộ Covid-19 22-08-2021 300.000,00 MBVCB.1318873480.YTE - ung ho mua monitor HCM.CT tu 0011000838548 NGUYEN QUYNH HUONG toi0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO
5017 - 85500 TK Ủng hộ Covid-19 22-08-2021 1.000.000,00 968687.220821.155229.Y TE
5078 - 86228 TK Ủng hộ Covid-19 22-08-2021 500.000,00 MBVCB.1318216521.Ung ho quy YTE.CT tu 0451000213291 PHAM THI THANH HAI toi0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO
5017 - 00759 TK Ủng hộ Covid-19 22-08-2021 200.000,00 448376.220821.123041.dao thi lan chuyen tien y te FT21235040551839
5017 - 44228 TK Ủng hộ Covid-19 22-08-2021 300.000,00 260562.220821.113310.NGO KIEN CUONG UNG HO YTE-220821-11:33:08 260562
5017 - 03320 TK Ủng hộ Covid-19 22-08-2021 500.000,00 938383.220821.105419.Vu Tuan Luong ck YTE
5078 - 40760 TK Ủng hộ Covid-19 22-08-2021 1.000.000,00 MBVCB.1318872317.Yte ung ho mua may monitor.CT tu 0611001805783 NHAM THI HUYEN LINH toi0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO
5017 - 84606 TK Ủng hộ Covid-19 22-08-2021 5.000.000,00 435746.220821.155133.YTE NGUYEN VAN PHUC Portugal chuyen khoan
5078 - 85658 TK Ủng hộ Covid-19 22-08-2021 500.000,00 MBVCB.1318215272.NGUYEN VAN HUNG ung ho chuong trinh ho tro bo y te cham soc benh nhan covid 19.CT tu 0491000060067 NGUYEN VAN HUNG toi0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO