Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Trường TH & THCS Tung Chung Phố TK chuyển đi 2023 29-06-2023 27.480.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường THCS Tung Chung Phố
Trường PTDTBT tiểu học Tả Gia Khâu TK chuyển đi 2023 29-06-2023 11.424.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường tiểu học Tả Gia Khâu
Trường PTDT bán trú THCS Tả Thàng TK chuyển đi 2023 29-06-2023 10.016.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường PTDTBT THCS Tả Thàng
Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng TK chuyển đi 2023 29-06-2023 33.840.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường tiểu học Dền Thàng
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo TK chuyển đi 2023 29-06-2023 16.312.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo
Trường mầm non Nam Sơn TK chuyển đi 2023 29-06-2023 3.108.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non Nam Sơn
Trường MN Bản Máy huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2023 29-06-2023 5.508.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non Bản Máy
Trường mầm non Bản Luốc TK chuyển đi 2023 29-06-2023 4.692.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non Bản Luốc
Trường mầm non Tụ Nhân TK chuyển đi 2023 29-06-2023 7.752.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non Tụ Nhân
Trường mầm non Đản Ván huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2023 29-06-2023 2.520.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường MN Đản Ván
Trường mầm non Pố lồ huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2023 29-06-2023 6.360.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường màm non Pố Lồ
Trường mầm non Hồ Thầu TK chuyển đi 2023 29-06-2023 4.560.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non Hồ Thầu
Trường mầm non Tả Sử Choóng TK chuyển đi 2023 29-06-2023 5.880.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non Tả Sử Choóng
Trường mầm non Chiến Phố TK chuyển đi 2023 29-06-2023 9.714.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non Chiến Phố
Trường mầm non Nậm Khoà TK chuyển đi 2023 29-06-2023 5.982.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non Nậm Khòa
Trường mầm non Nậm Ty TK chuyển đi 2023 29-06-2023 9.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non Nậm Ty
Trường tiểu học Nậm Ty TK chuyển đi 2023 29-06-2023 22.048.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường Tiểu học Nậm Ty
Trường mầm non xã Núa Ngam TK chuyển đi 2023 29-06-2023 22.542.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non xã Núa Ngam
Trường mầm non số 2 xã Na Tông TK chuyển đi 2023 29-06-2023 5.202.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non số 2 Na Tông
Trường Mầm non xã Na Ư TK chuyển đi 2023 29-06-2023 7.140.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non xã Na Ư
Trường Mầm non xã Hua Thanh TK chuyển đi 2023 29-06-2023 11.592.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non xã Hua Thanh
Trường Mầm non số 2 xã Mường Pồn TK chuyển đi 2023 29-06-2023 4.032.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non số 2 Mường Pồn
Trường PTDTBT Tiểu học xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2023 29-06-2023 10.624.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường PTDTBT TH Hẹ Muông
Trường mầm non số 1 xã Na Tông TK chuyển đi 2023 29-06-2023 7.140.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non số 1 xã Na Tông
Trường MN xã Pa Thơm TK chuyển đi 2023 29-06-2023 2.244.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non xã Pa Thơm
Trường MN xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2023 29-06-2023 12.240.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non xã Hẹ Muông
Trường MN Pu Lau xã Mường Nhà TK chuyển đi 2023 29-06-2023 9.588.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non Pu Lau xã Mường Nhà
Trường mầm non xã mường Pồn TK chuyển đi 2023 29-06-2023 8.058.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non xã Mường Pồn
Trưởng tiểu học xã Hua Thanh TK chuyển đi 2023 29-06-2023 25.728.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường tiểu học xã Hua Thanh
Trường tiểu học xã Núa Ngam TK chuyển đi 2023 29-06-2023 43.656.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường tiểu học Núa Ngam
Trường mầm non số 2 xã Thanh Yên TK chuyển đi 2023 29-06-2023 13.968.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường MN số 2 Thanh Yên
Trường Tiểu học xã Noong Luống TK chuyển đi 2023 29-06-2023 30.360.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường tiểu học xã Noong Luống
Trường MN xã Mường Nhà TK chuyển đi 2023 29-06-2023 16.284.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường MN xã Mường Nhà
Trường MN xã Noong Luống TK chuyển đi 2023 29-06-2023 6.732.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường MN xã Noong Luống
Trường mầm non Khong Hin TK chuyển đi 2023 29-06-2023 7.476.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non Khoong Hin
Trường MN Pú Nhung TK chuyển đi 2023 29-06-2023 12.432.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non Pú Nhung
Trường mầm non Hoa Ban TK chuyển đi 2023 29-06-2023 10.194.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non Hoa Ban
Trường mầm non Hoạ Mi TK chuyển đi 2023 29-06-2023 4.116.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non Họa Mi
Trường mầm non Sơn Ca TK chuyển đi 2023 29-06-2023 3.846.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non Sơn Ca
Trường mầm non Rạng Đông TK chuyển đi 2023 29-06-2023 4.626.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non Rạng Đông
Trường mầm non Toả Tình TK chuyển đi 2023 29-06-2023 5.442.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non Toả Tình
Trường mầm non Nà Sáy TK chuyển đi 2023 29-06-2023 6.672.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non Nà Sáy
Trường MN Bình Minh TK chuyển đi 2023 29-06-2023 6.588.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non Bình Minh
Trường mầm non Mường Thín TK chuyển đi 2023 29-06-2023 4.422.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non Mường Thín
Trường mầm non Chiềng Sinh TK chuyển đi 2023 29-06-2023 7.614.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non Chiềng Sinh
Trường mầm non An Bình TK chuyển đi 2023 29-06-2023 3.348.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non An Bình
Trường MN Nậm Din TK chuyển đi 2023 29-06-2023 11.196.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non Nậm Din
Trường mầm non Phình Sáng TK chuyển đi 2023 29-06-2023 11.304.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non Phình Sáng
Trường mầm non Tênh Phông TK chuyển đi 2023 29-06-2023 6.036.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non Tênh Phông
Trường mầm non Pú Xi TK chuyển đi 2023 29-06-2023 13.362.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non Pú Xi