Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Trường PTDTBT Tiểu học xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2022 28-02-2022 17.784.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường PTDTBT TH Hẹ Muông
Trường mầm non số 1 xã Na Tông TK chuyển đi 2022 28-02-2022 7.560.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non số 1 xã Na Tông
Trường MN xã Pa Thơm TK chuyển đi 2022 28-02-2022 3.876.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non xã Pa Thơm
Trường MN xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2022 28-02-2022 11.628.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non xã Hẹ Muông
Trường MN Pu Lau xã Mường Nhà TK chuyển đi 2022 28-02-2022 10.944.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non Pu Lau xã Mường Nhà
Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu TK chuyển đi 2022 28-02-2022 22.544.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu
Trưởng tiểu học xã Hua Thanh TK chuyển đi 2022 28-02-2022 29.488.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường tiểu học xã Hua Thanh
Trường tiểu học xã Núa Ngam TK chuyển đi 2022 28-02-2022 48.792.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường tiểu học Núa Ngam
Trường mầm non số 2 xã Thanh Yên TK chuyển đi 2022 28-02-2022 11.196.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường MN số 2 Thanh Yên
Trường Tiểu học xã Noong Luống TK chuyển đi 2022 28-02-2022 34.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường tiểu học xã Noong Luống
Trường MN xã Mường Nhà TK chuyển đi 2022 28-02-2022 29.268.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường MN xã Mường Nhà
Trường MN Pú Nhung TK chuyển đi 2022 28-02-2022 8.298.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non Pú Nhung
Trường mầm non Hoạ Mi TK chuyển đi 2022 28-02-2022 1.470.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non Họa Mi
Trường mầm non Sơn Ca TK chuyển đi 2022 28-02-2022 3.780.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non Sơn Ca
Trường mầm non Nà Sáy TK chuyển đi 2022 28-02-2022 2.406.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non Nà Sáy
Trường mầm non Mường Thín TK chuyển đi 2022 28-02-2022 1.878.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non Mường Thín
Trường mầm non An Bình TK chuyển đi 2022 28-02-2022 1.572.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non An Bình
Trường MN Mường Mùn TK chuyển đi 2022 28-02-2022 6.054.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non Mường Mùn
Trường MN Nậm Din TK chuyển đi 2022 28-02-2022 12.270.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non Nậm Din
Trường mầm non Phình Sáng TK chuyển đi 2022 28-02-2022 6.528.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non Phình Sáng
Trường mầm non Tênh Phông TK chuyển đi 2022 28-02-2022 6.306.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non Tênh Phông
Trường MN Sao Mai TK chuyển đi 2022 28-02-2022 6.708.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường MN Sao Mai
Trường TH&THCS Toả Tình TK chuyển đi 2022 28-02-2022 22.408.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường THCS Toả Tình
Trường mầm non Quài Cang TK chuyển đi 2022 28-02-2022 2.784.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non Quài Cang
Trường mầm non Quài Nưa TK chuyển đi 2022 28-02-2022 8.358.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non Quài Nưa
Trường mầm non Ta Ma TK chuyển đi 2022 28-02-2022 9.984.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường MN Ta Ma
Trường THCS Rạng Đông TK chuyển đi 2022 28-02-2022 26.112.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường THCS Rạng Đông
Trường Tiểu học Nà Tòng TK chuyển đi 2022 28-02-2022 1.648.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường Tiểu học Nà Tòng
Trường Mầm non Vũ Chấn TK chuyển đi 2022 28-02-2022 5.706.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường MN Vũ Chấn
Trường Tiểu học Lũng Luông TK chuyển đi 2022 28-02-2022 13.056.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường TH Lũng Luông
Trường Tiểu học Thượng Nung TK chuyển đi 2022 28-02-2022 3.240.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường tiểu học thượng Nung
Trường th&thcs Nghĩa Sơn TK chuyển đi 2022 28-02-2022 20.700.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường TH&THCS Nghĩa Sơn
Trường TH&THCS xã Pú Đao TK chuyển đi 2022 28-02-2022 12.407.500,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho TrườngTH & THCS Pú Đao
Trường PTDTBT THCS Trà Tây TK chuyển đi 2022 28-02-2022 2.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường PTDTBT - THCS Trà Tây
Trường MN Bản Máy huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2022 28-02-2022 7.650.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường mầm non Bản Máy
Trường mầm non Bản Luốc TK chuyển đi 2022 28-02-2022 4.830.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường mầm non Bản Luốc
Trường mầm non Khong Hin TK chuyển đi 2022 28-02-2022 14.250.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường mầm non Khoong Hin
Trường mầm non Toả Tình TK chuyển đi 2022 28-02-2022 8.724.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường mầm non Toả Tình
Trường mầm non Pú Xi TK chuyển đi 2022 28-02-2022 18.882.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường mầm non Pú Xi
Trường Tiểu học Nà Tòng TK chuyển đi 2022 28-02-2022 2.376.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường Tiểu học Nà Tòng
Trường PTDTBT THCS Trà Tây TK chuyển đi 2022 28-02-2022 11.500.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường PTDTBT - THCS Trà Tây
Trường PTDT bán trú THCS Tả Thàng TK chuyển đi 2022 26-01-2022 13.040.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường PTDTBT THCS Tả Thàng
Trường PTDTBT tiểu học Tả Thàng TK chuyển đi 2022 26-01-2022 26.904.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường PTDTBT TH Tả Thàng
Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng TK chuyển đi 2022 26-01-2022 25.435.500,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường tiểu học Dền Thàng
Trường tiểu học A Thượng Sơn TK chuyển đi 2022 26-01-2022 5.008.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường TH A xã Thượng Sơn
Trường mầm non Bản Luốc TK chuyển đi 2022 26-01-2022 3.780.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non Bản Luốc
Trường mầm non Pố lồ huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2022 26-01-2022 5.692.600,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường màm non Pố Lồ
Trường mầm non Hồ Thầu TK chuyển đi 2022 26-01-2022 3.192.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non Hồ Thầu
Trường mầm non số 2 xã Na Tông TK chuyển đi 2022 26-01-2022 6.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non số 2 Na Tông
Trường Mầm non xã Hua Thanh TK chuyển đi 2022 26-01-2022 12.768.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non xã Hua Thanh