Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Trường mầm non Rạng Đông TK chuyển đi 2022 27-12-2022 7.596.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non Rạng Đông
Trường mầm non Mường Thín TK chuyển đi 2022 27-12-2022 6.264.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non Mường Thín
Trường mầm non Chiềng Sinh TK chuyển đi 2022 27-12-2022 9.066.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non Chiềng Sinh
Trường mầm non An Bình TK chuyển đi 2022 27-12-2022 3.912.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non An Bình
Trường MN Mường Mùn TK chuyển đi 2022 27-12-2022 9.906.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non Mường Mùn
Trường MN Nậm Din TK chuyển đi 2022 27-12-2022 13.764.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non Nậm Din
Trường mầm non Phình Sáng TK chuyển đi 2022 27-12-2022 12.564.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non Phình Sáng
Trường mầm non Tênh Phông TK chuyển đi 2022 27-12-2022 5.670.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non Tênh Phông
Trường mầm non Pú Xi TK chuyển đi 2022 27-12-2022 16.434.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non Pú Xi
Trường MN Sao Mai TK chuyển đi 2022 27-12-2022 9.324.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường MN Sao Mai
Trường MN Mùn Chung TK chuyển đi 2022 27-12-2022 7.878.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường MN Mùn Chung
Trường mầm non Quài Nưa TK chuyển đi 2022 27-12-2022 9.504.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non Quài Nưa
Trường mầm non Ta Ma TK chuyển đi 2022 27-12-2022 14.136.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường MN Ta Ma
Trường THCS Rạng Đông TK chuyển đi 2022 27-12-2022 20.504.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường THCS Rạng Đông
Trường Tiểu học Nà Tòng TK chuyển đi 2022 27-12-2022 1.728.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường Tiểu học Nà Tòng
Trường Mầm non Vũ Chấn TK chuyển đi 2022 27-12-2022 5.346.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường MN Vũ Chấn
Trường Tiểu học Lũng Luông TK chuyển đi 2022 27-12-2022 14.688.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường TH Lũng Luông
Trường Tiểu học Thượng Nung TK chuyển đi 2022 27-12-2022 4.608.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường tiểu học thượng Nung
Trường tiểu học trung lý 1 - Mường lát - Thanh Hoá TK chuyển đi 2022 27-12-2022 30.120.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường tiểu học Trung Lý 1 - Mường Lát - Thanh Hóa
Trường th&thcs Nghĩa Sơn TK chuyển đi 2022 27-12-2022 31.424.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường TH&THCS Nghĩa Sơn
Trường TH Nghĩa Tâm TK chuyển đi 2022 27-12-2022 16.312.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường TH Nghĩa Tâm
Trường MN Sùng Đô TK chuyển đi 2022 27-12-2022 6.258.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường MN Sùng Đô
Trường TH&THCS xã Pú Đao TK chuyển đi 2022 27-12-2022 20.592.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho TrườngTH & THCS Pú Đao
Trường PTDT bán trú THCS Tả Thàng TK chuyển đi 2022 27-12-2022 10.376.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường PTDTBT THCS Tả Thàng
Trường PTDTBT tiểu học Tả Thàng TK chuyển đi 2022 27-12-2022 29.624.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường PTDTBT TH Tả Thàng
Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng TK chuyển đi 2022 27-12-2022 27.035.400,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường tiểu học Dền Thàng
Trường tiểu học Hồ Thầu TK chuyển đi 2022 27-12-2022 8.040.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường tiểu học Hồ Thầu
Trường mầm non Bản Luốc TK chuyển đi 2022 27-12-2022 5.400.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường mầm non Bản Luốc
Trường mầm non Đản Ván huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2022 27-12-2022 3.990.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường MN Đản Ván
Trường mầm non Pố lồ huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2022 27-12-2022 6.042.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường màm non Pố Lồ
Trường mầm non Hồ Thầu TK chuyển đi 2022 27-12-2022 4.332.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường mầm non Hồ Thầu
Trường mầm non Tả Sử Choóng TK chuyển đi 2022 27-12-2022 5.586.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường mầm non Tả Sử Choóng
Trường mầm non Nậm Khoà TK chuyển đi 2022 27-12-2022 5.682.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường mầm non Nậm Khòa
Trường mầm non số 2 xã Na Tông TK chuyển đi 2022 27-12-2022 5.814.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường mầm non số 2 Na Tông
Trường Mầm non xã Na Ư TK chuyển đi 2022 27-12-2022 7.980.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường mầm non xã Na Ư
Trường MN Pu Lau xã Mường Nhà TK chuyển đi 2022 27-12-2022 10.944.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường mầm non Pu Lau xã Mường Nhà
Trường PTDTBT Tiểu học xã Mường Nhà TK chuyển đi 2022 27-12-2022 15.960.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường PTDTBT tiểu học số 1 xã Mường Nhà
Trường mầm non xã mường Pồn TK chuyển đi 2022 27-12-2022 8.748.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường mầm non xã Mường Pồn
Trường MN xã Noong Luống TK chuyển đi 2022 27-12-2022 5.130.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường mầm non xã Noong Luống
Trường mầm non Khong Hin TK chuyển đi 2022 27-12-2022 8.232.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường mầm non Khoong Hin
Trường MN Pú Nhung TK chuyển đi 2022 27-12-2022 10.116.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường mầm non Pú Nhung
Trường mầm non Rạng Đông TK chuyển đi 2022 27-12-2022 5.238.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường mầm non Rạng Đông
Trường mầm non Toả Tình TK chuyển đi 2022 27-12-2022 5.682.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường mầm non Toả Tình
Trường mầm non Nà Sáy TK chuyển đi 2022 27-12-2022 4.686.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường mầm non Nà Sáy
Trường mầm non Pú Xi TK chuyển đi 2022 27-12-2022 10.914.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường mầm non Pú Xi
Trường MN Sao Mai TK chuyển đi 2022 27-12-2022 6.684.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường MN Sao Mai
Trường THCS Vừ A Dính TK chuyển đi 2022 27-12-2022 5.040.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường THCS Vừ A Dính
Trường TH&THCS Toả Tình TK chuyển đi 2022 27-12-2022 15.296.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường THCS Toả Tình
Trường MN Mùn Chung TK chuyển đi 2022 27-12-2022 6.540.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường MN Mùn Chung
Trường mầm non Quài Cang TK chuyển đi 2022 27-12-2022 10.404.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường mầm non Quài Cang