Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Trường Tiểu học Thượng Nung TK chuyển đi 2022 26-04-2022 4.104.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường tiểu học thượng Nung
Trường tiểu học trung lý 1 - Mường lát - Thanh Hoá TK chuyển đi 2022 26-04-2022 22.904.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường tiểu học Trung Lý 1 - Mường Lát - Thanh Hóa
Trường PTDTBT THCS Trà Tây TK chuyển đi 2022 26-04-2022 11.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường PTDTBT - THCS Trà Tây
Trường PTDTBT tiểu học Tả Thàng TK chuyển đi 2022 26-04-2022 21.104.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường PTDTBT TH Tả Thàng
Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng TK chuyển đi 2022 26-04-2022 25.339.500,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường tiểu học Dền Thàng
Trường tiểu học A Thượng Sơn TK chuyển đi 2022 26-04-2022 3.888.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường TH A xã Thượng Sơn
Trường tiểu học Hồ Thầu TK chuyển đi 2022 26-04-2022 9.792.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường tiểu học Hồ Thầu
Trường mầm non Pố lồ huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2022 26-04-2022 5.078.200,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường màm non Pố Lồ
Trường mầm non Hồ Thầu TK chuyển đi 2022 26-04-2022 2.856.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non Hồ Thầu
Trường mầm non Tả Sử Choóng TK chuyển đi 2022 26-04-2022 5.950.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non Tả Sử Choóng
Trường mầm non xã Núa Ngam TK chuyển đi 2022 26-04-2022 28.272.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non xã Núa Ngam
Trường mầm non số 2 xã Na Tông TK chuyển đi 2022 26-04-2022 5.700.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non số 2 Na Tông
Trường Mầm non xã Hua Thanh TK chuyển đi 2022 26-04-2022 12.768.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non xã Hua Thanh
Trường Mầm non số 2 xã Mường Pồn TK chuyển đi 2022 26-04-2022 6.732.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non số 2 Mường Pồn
Trường Mầm non xã Phu Luông TK chuyển đi 2022 26-04-2022 8.208.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non xã Phu Luông
Trường PTDTBT Tiểu học số 1 xã Mường Nhà TK chuyển đi 2022 26-04-2022 18.240.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường PTDTBT tiểu học số 1 xã Mường Nhà
Trường mầm non xã mường Pồn TK chuyển đi 2022 26-04-2022 8.856.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non xã Mường Pồn
Trường mầm non Khong Hin TK chuyển đi 2022 26-04-2022 8.430.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non Khoong Hin
Trường mầm non Hoa Ban TK chuyển đi 2022 26-04-2022 7.158.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non Hoa Ban
Trường mầm non Rạng Đông TK chuyển đi 2022 26-04-2022 3.882.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non Rạng Đông
Trường mầm non Toả Tình TK chuyển đi 2022 26-04-2022 5.562.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non Toả Tình
Trường MN Bình Minh TK chuyển đi 2022 26-04-2022 1.038.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non Bình Minh
Trường mầm non Chiềng Sinh TK chuyển đi 2022 26-04-2022 174.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non Chiềng Sinh
Trường mầm non Pú Xi TK chuyển đi 2022 26-04-2022 14.538.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non Pú Xi
Trường THCS Vừ A Dính TK chuyển đi 2022 26-04-2022 3.840.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường THCS Vừ A Dính
Trường MN Mùn Chung TK chuyển đi 2022 26-04-2022 2.658.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường MN Mùn Chung
Trường Mầm non Đồng Phúc TK chuyển đi 2022 26-04-2022 7.424.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non Đồng Phúc
Trường mầm non Nậm Ty TK chuyển đi 2022 01-04-2022 6.402.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường mầm non Nậm Ty
Trường tiểu học Nậm Ty TK chuyển đi 2022 01-04-2022 26.384.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường tiểu học Nậm Ty
Trường THCS Nậm Ty TK chuyển đi 2022 01-04-2022 13.192.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường THCS Nậm Ty
Trường mầm non xã Núa Ngam TK chuyển đi 2022 01-04-2022 14.880.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường mầm non xã Núa Ngam
Trường Mầm non xã Hua Thanh TK chuyển đi 2022 01-04-2022 7.392.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường mầm non xã Hua Thanh
Trường Mầm non số 2 xã Mường Pồn TK chuyển đi 2022 01-04-2022 3.960.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường mầm non số 2 Mường Pồn
Trường mầm non xã Mường Lói TK chuyển đi 2022 01-04-2022 4.020.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường mầm non xã Mường Lói
Trường PTDTBT Tiểu học xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2022 01-04-2022 14.976.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường PTDTBT TH Hẹ Muông
Trường Mầm non xã Phu Luông TK chuyển đi 2022 01-04-2022 4.752.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường mầm non xã Phu Luông
Trường MN xã Pa Thơm TK chuyển đi 2022 01-04-2022 2.244.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường mầm non xã Pa Thơm
Trường MN xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2022 01-04-2022 9.792.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường mầm non xã Hẹ Muông
Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu TK chuyển đi 2022 01-04-2022 15.752.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu
Trưởng tiểu học xã Hua Thanh TK chuyển đi 2022 01-04-2022 17.072.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường tiểu học xã Hua Thanh
Trường tiểu học xã Núa Ngam TK chuyển đi 2022 01-04-2022 35.160.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường tiểu học Núa Ngam
Trường mầm non số 2 xã Thanh Yên TK chuyển đi 2022 01-04-2022 5.610.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường MN số 2 Thanh Yên
Trường MN Pú Nhung TK chuyển đi 2022 01-04-2022 4.710.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường mầm non Pú Nhung
Trường mầm non Hoa Ban TK chuyển đi 2022 01-04-2022 6.564.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường mầm non Hoa Ban
Trường mầm non Hoạ Mi TK chuyển đi 2022 01-04-2022 2.190.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường mầm non Họa Mi
Trường mầm non Sơn Ca TK chuyển đi 2022 01-04-2022 2.946.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường mầm non Sơn Ca
Trường mầm non Toả Tình TK chuyển đi 2022 01-04-2022 2.922.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường mầm non Toả Tình
Trường mầm non Nà Sáy TK chuyển đi 2022 01-04-2022 2.316.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường mầm non Nà Sáy
Trường mầm non Mường Thín TK chuyển đi 2022 01-04-2022 1.590.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường mầm non Mường Thín
Trường mầm non Chiềng Sinh TK chuyển đi 2022 01-04-2022 3.072.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường mầm non Chiềng Sinh