Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Trường Tiểu học Thượng Nung TK chuyển đi 2022 26-04-2022 4.104.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường tiểu học thượng Nung
Trường tiểu học trung lý 1 - Mường lát - Thanh Hoá TK chuyển đi 2022 26-04-2022 22.904.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường tiểu học Trung Lý 1 - Mường Lát - Thanh Hóa
Trường PTDTBT THCS Trà Tây TK chuyển đi 2022 26-04-2022 11.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường PTDTBT - THCS Trà Tây
Trường PTDTBT tiểu học Tả Thàng TK chuyển đi 2022 26-04-2022 21.104.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường PTDTBT TH Tả Thàng
Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng TK chuyển đi 2022 26-04-2022 25.339.500,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường tiểu học Dền Thàng
Trường tiểu học A Thượng Sơn TK chuyển đi 2022 26-04-2022 3.888.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường TH A xã Thượng Sơn
Trường tiểu học Hồ Thầu TK chuyển đi 2022 26-04-2022 9.792.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường tiểu học Hồ Thầu
Trường mầm non Pố lồ huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2022 26-04-2022 5.078.200,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường màm non Pố Lồ
Trường mầm non Hồ Thầu TK chuyển đi 2022 26-04-2022 2.856.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non Hồ Thầu
Trường mầm non Tả Sử Choóng TK chuyển đi 2022 26-04-2022 5.950.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non Tả Sử Choóng
Trường mầm non xã Núa Ngam TK chuyển đi 2022 26-04-2022 28.272.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non xã Núa Ngam
Trường mầm non số 2 xã Na Tông TK chuyển đi 2022 26-04-2022 5.700.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non số 2 Na Tông
Trường Mầm non xã Hua Thanh TK chuyển đi 2022 26-04-2022 12.768.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non xã Hua Thanh
Trường Mầm non số 2 xã Mường Pồn TK chuyển đi 2022 26-04-2022 6.732.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non số 2 Mường Pồn
Trường Mầm non xã Phu Luông TK chuyển đi 2022 26-04-2022 8.208.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non xã Phu Luông
Trường PTDTBT Tiểu học số 1 xã Mường Nhà TK chuyển đi 2022 26-04-2022 18.240.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường PTDTBT tiểu học số 1 xã Mường Nhà
Trường mầm non xã mường Pồn TK chuyển đi 2022 26-04-2022 8.856.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non xã Mường Pồn
Trường mầm non Khong Hin TK chuyển đi 2022 26-04-2022 8.430.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non Khoong Hin
Trường mầm non Hoa Ban TK chuyển đi 2022 26-04-2022 7.158.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non Hoa Ban
Trường mầm non Rạng Đông TK chuyển đi 2022 26-04-2022 3.882.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non Rạng Đông
Trường mầm non Toả Tình TK chuyển đi 2022 26-04-2022 5.562.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non Toả Tình
Trường MN Bình Minh TK chuyển đi 2022 26-04-2022 1.038.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non Bình Minh
Trường mầm non Chiềng Sinh TK chuyển đi 2022 26-04-2022 174.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non Chiềng Sinh
Trường mầm non Pú Xi TK chuyển đi 2022 26-04-2022 14.538.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non Pú Xi
Trường THCS Vừ A Dính TK chuyển đi 2022 26-04-2022 3.840.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường THCS Vừ A Dính
Trường MN Mùn Chung TK chuyển đi 2022 26-04-2022 2.658.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường MN Mùn Chung
Trường Mầm non Đồng Phúc TK chuyển đi 2022 26-04-2022 7.424.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non Đồng Phúc
Trường TH & THCS Tung Chung Phố TK chuyển đi 2022 01-04-2022 23.472.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường THCS Tung Chung Phố
Trường PTDTBT tiểu học Tả Gia Khâu TK chuyển đi 2022 01-04-2022 18.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường tiểu học Tả Gia Khâu
Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng TK chuyển đi 2022 01-04-2022 25.227.500,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường tiểu học Dền Thàng
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo TK chuyển đi 2022 01-04-2022 29.328.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo
Trường mầm non Nam Sơn TK chuyển đi 2022 01-04-2022 5.159.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường mầm non Nam Sơn
Trường PTDTBT THCS Nậm Khòa TK chuyển đi 2022 01-04-2022 4.368.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường PTDTBT THCS Nậm Khòa
Trường MN Bản Máy huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2022 01-04-2022 3.672.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường mầm non Bản Máy
Trường mầm non Đản Ván huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2022 01-04-2022 1.470.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường MN Đản Ván
Trường mầm non Pố lồ huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2022 01-04-2022 5.030.200,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường màm non Pố Lồ
Trường mầm non Tả Sử Choóng TK chuyển đi 2022 01-04-2022 4.200.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường mầm non Tả Sử Choóng
Trường mầm non Chiến Phố TK chuyển đi 2022 01-04-2022 6.516.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường mầm non Chiến Phố
Trường mầm non Nậm Khoà TK chuyển đi 2022 01-04-2022 2.952.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường mầm non Nậm Khòa
Trường mầm non Nậm Ty TK chuyển đi 2022 01-04-2022 6.402.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường mầm non Nậm Ty
Trường tiểu học Nậm Ty TK chuyển đi 2022 01-04-2022 26.384.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường tiểu học Nậm Ty
Trường THCS Nậm Ty TK chuyển đi 2022 01-04-2022 13.192.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường THCS Nậm Ty
Trường mầm non xã Núa Ngam TK chuyển đi 2022 01-04-2022 14.880.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường mầm non xã Núa Ngam
Trường Mầm non xã Hua Thanh TK chuyển đi 2022 01-04-2022 7.392.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường mầm non xã Hua Thanh
Trường Mầm non số 2 xã Mường Pồn TK chuyển đi 2022 01-04-2022 3.960.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường mầm non số 2 Mường Pồn
Trường mầm non xã Mường Lói TK chuyển đi 2022 01-04-2022 4.020.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường mầm non xã Mường Lói
Trường PTDTBT Tiểu học xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2022 01-04-2022 14.976.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường PTDTBT TH Hẹ Muông
Trường Mầm non xã Phu Luông TK chuyển đi 2022 01-04-2022 4.752.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường mầm non xã Phu Luông
Trường MN xã Pa Thơm TK chuyển đi 2022 01-04-2022 2.244.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường mầm non xã Pa Thơm
Trường MN xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2022 01-04-2022 9.792.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường mầm non xã Hẹ Muông