Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Trường TH & THCS Tung Chung Phố TK chuyển đi 2021 09-06-2021 8.536.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường THCS Tung Chung Phố
Trường PTDTBT tiểu học Tả Gia Khâu TK chuyển đi 2021 09-06-2021 4.320.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường tiểu học Tả Gia Khâu
Trường PTDT bán trú THCS Tả Thàng TK chuyển đi 2021 09-06-2021 6.288.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường PTDTBT THCS Tả Thàng
Trường PTDTBT tiểu học Tả Thàng TK chuyển đi 2021 09-06-2021 7.840.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường PTDTBT TH Tả Thàng
Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng TK chuyển đi 2021 09-06-2021 10.521.900,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường tiểu học Dền Thàng
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo TK chuyển đi 2021 09-06-2021 7.104.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo
Trường tiểu học A Thượng Sơn TK chuyển đi 2021 09-06-2021 8.624.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường TH A xã Thượng Sơn
Trường tiểu học Hồ Thầu TK chuyển đi 2021 09-06-2021 13.112.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường tiểu học Hồ Thầu
Trường mầm non Bản Luốc TK chuyển đi 2021 09-06-2021 3.078.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Bản Luốc
Trường mầm non Đản Ván huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2021 09-06-2021 2.800.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường MN Đản Ván
Trường mầm non Tả Sử Choóng TK chuyển đi 2021 09-06-2021 2.331.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Tả Sử Choong
Trường mầm non Chiến Phố TK chuyển đi 2021 09-06-2021 4.800.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Chiến Phố
Trường mầm non xã Núa Ngam TK chuyển đi 2021 09-06-2021 2.856.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non xã Núa Ngam
Trường mầm non số 2 xã Na Tông TK chuyển đi 2021 09-06-2021 1.224.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non số 2 Na Tông
Trường Mầm non Tà Cáng xã Nà Tấu TK chuyển đi 2021 09-06-2021 1.266.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Tả Cáng xã Nà Tấu
Trường Mầm non Võ Nguyên Giáp xã Mường Phăng TK chuyển đi 2021 09-06-2021 1.560.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Võ Nguyên Giáp
Trường Mầm non số 2 xã Nà Nhạn TK chuyển đi 2021 09-06-2021 2.208.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non số 2 Xã Nà Nhạn
Trường Mầm non xã Na Ư TK chuyển đi 2021 09-06-2021 1.776.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non xã Na Ư
Trường Mầm non xã Nà Nhạn TK chuyển đi 2021 09-06-2021 1.464.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non xã Nà Nhạn
Trường Mầm non xã Mường Phăng TK chuyển đi 2021 09-06-2021 1.272.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non xã Mường Phăng
Trường mầm non xã Mường Lói TK chuyển đi 2021 09-06-2021 1.704.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non xã Mường Lói
Trường PTDTBT Tiểu học xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2021 09-06-2021 5.400.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường PTDTBT TH Hẹ Muông
Trường mầm non số 1 xã Na Tông TK chuyển đi 2021 09-06-2021 1.896.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non số 1 xã Na Tông
Trường Mầm non xã Nà Tấu TK chuyển đi 2021 09-06-2021 1.680.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non xã Nà Tấu
Trường Mầm non xã Phu Luông TK chuyển đi 2021 09-06-2021 1.284.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non xã Phu Luông
Trường MN xã Pa Thơm TK chuyển đi 2021 09-06-2021 720.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non xã Pa Thơm
Trường MN xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2021 09-06-2021 2.280.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non xã Hẹ Muông
Trường MN Pu Lau xã Mường Nhà TK chuyển đi 2021 09-06-2021 1.200.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Pu Lau xã Mường Nhà
Trường PTDTBT Tiểu học số 1 xã Mường Nhà TK chuyển đi 2021 09-06-2021 1.680.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường PTDTBT tiểu học số 1 xã Mường Nhà
Trường MN Số 1 xã Pá Khoang TK chuyển đi 2021 09-06-2021 1.272.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non số 1 Pá Khoang
Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu TK chuyển đi 2021 09-06-2021 7.392.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu
Trường mầm non xã mường Pồn TK chuyển đi 2021 09-06-2021 2.208.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non xã Mường Pồn
Trưởng tiểu học xã Hua Thanh TK chuyển đi 2021 09-06-2021 7.480.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường tiểu học xã Hua Thanh
Trường tiểu học xã Núa Ngam TK chuyển đi 2021 09-06-2021 9.680.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường tiểu học Núa Ngam
Trường Tiểu học xã Noong Luống TK chuyển đi 2021 09-06-2021 10.200.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường tiểu học xã Noong Luống
Trường MN xã Mường Nhà TK chuyển đi 2021 09-06-2021 2.784.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường MN xã Mường Nhà
Trường mầm non Khong Hin TK chuyển đi 2021 09-06-2021 2.358.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Khoong Hin
Trường MN Pú Nhung TK chuyển đi 2021 09-06-2021 2.082.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Pú Nhung
Trường mầm non Hoạ Mi TK chuyển đi 2021 09-06-2021 1.542.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Họa Mi
Trường mầm non Rạng Đông TK chuyển đi 2021 09-06-2021 1.620.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Rạng Đông
Trường mầm non Nà Sáy TK chuyển đi 2021 09-06-2021 1.434.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Nà Sáy
Trường MN Bình Minh TK chuyển đi 2021 09-06-2021 1.650.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Bình Minh
Trường mầm non Chiềng Sinh TK chuyển đi 2021 09-06-2021 2.088.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Chiềng Sinh
Trường mầm non An Bình TK chuyển đi 2021 09-06-2021 762.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non An Bình
Trường MN Mường Mùn TK chuyển đi 2021 09-06-2021 2.478.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Mường Mùn
Trường MN Nậm Din TK chuyển đi 2021 09-06-2021 2.448.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Nậm Din
Trường mầm non Phình Sáng TK chuyển đi 2021 09-06-2021 1.908.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Phình Sáng
Trường mầm non Tênh Phông TK chuyển đi 2021 09-06-2021 1.800.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Tênh Phông
Trường mầm non Pú Xi TK chuyển đi 2021 09-06-2021 3.096.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Pú Xi
Trường THCS Vừ A Dính TK chuyển đi 2021 09-06-2021 1.120.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường THCS Vừ A Dính