Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Trường TH & THCS Tung Chung Phố TK chuyển đi 2020 23-11-2020 27.352.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường THCS Tung Chung Phố
Trường PTDTBT tiểu học Tả Gia Khâu TK chuyển đi 2020 23-11-2020 23.760.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường tiểu học Tả Gia Khâu
Trường PTDT bán trú THCS Tả Thàng TK chuyển đi 2020 23-11-2020 10.680.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường PTDTBT THCS Tả Thàng
Nùng Thị Ngọc TK chuyển đi 2020 23-11-2020 5.412.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường Mầm non Tả Gia Khâu
Trường mầm non xã Tung Chung Phố TK chuyển đi 2020 23-11-2020 5.652.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non Tung Chung Phố
Lý Thị Về TK chuyển đi 2020 23-11-2020 10.428.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường Mầm non La Pán Tẩn
Sền Thị Thơm TK chuyển đi 2020 23-11-2020 6.864.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non Nậm Chảy
Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng TK chuyển đi 2020 23-11-2020 42.187.600,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường tiểu học Dền Thàng
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo TK chuyển đi 2020 23-11-2020 40.088.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo
Trường mẫu giáo A Lù TK chuyển đi 2020 23-11-2020 3.774.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường Mầm non A Lù
Dương Thị Thu Minh TK chuyển đi 2020 23-11-2020 3.600.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non Trung Lèng Hồ
Trường Mẫu giáo Dền Thàng TK chuyển đi 2020 23-11-2020 6.000.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non Dền Thàng
Trường tiểu học A Thượng Sơn TK chuyển đi 2020 23-11-2020 19.152.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường TH A xã Thượng Sơn
Trường mầm non Nam Sơn TK chuyển đi 2020 23-11-2020 8.897.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non Nam Sơn
Trường PTDTBT THCS Nậm Khòa TK chuyển đi 2020 23-11-2020 14.648.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường PTDTBT THCS Nậm Khòa
Trường tiểu học Hồ Thầu TK chuyển đi 2020 23-11-2020 36.496.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường tiểu học Hồ Thầu
Trường mầm non Tụ Nhân TK chuyển đi 2020 23-11-2020 8.742.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non Tụ Nhân
Trường mầm non Đản Ván huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2020 23-11-2020 6.160.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường MN Đản Ván
Trường mầm non Pố lồ huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2020 23-11-2020 6.600.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường màm non Pố Lồ
Trường mầm non Hồ Thầu TK chuyển đi 2020 23-11-2020 4.410.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non Hồ Thầu
Trường mầm non Tả Sử Choóng TK chuyển đi 2020 23-11-2020 5.698.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non Tả Sử Choongs
Trường mầm non Chiến Phố TK chuyển đi 2020 23-11-2020 12.408.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non Chiến Phố
Trường mầm non Nậm Khoà TK chuyển đi 2020 23-11-2020 5.226.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non Nậm Khòa
Trường mầm non xã Núa Ngam TK chuyển đi 2020 23-11-2020 15.840.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non xã Núa Ngam
Trường Mầm non Tà Cáng xã Nà Tấu TK chuyển đi 2020 23-11-2020 6.570.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non Tả Cáng xã Nà Tấu
Trường Mầm non Võ Nguyên Giáp xã Mường Phăng TK chuyển đi 2020 23-11-2020 6.594.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non Võ Nguyên Giáp
Trường Mầm non số 2 xã Nà Nhạn TK chuyển đi 2020 23-11-2020 10.032.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non số 2 Xã Nà Nhạn
Trường Mầm non xã Nà Nhạn TK chuyển đi 2020 23-11-2020 6.648.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non xã Nà Nhạn
Trường Mầm non xã Hua Thanh TK chuyển đi 2020 23-11-2020 16.500.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non xã Hua Thanh
Trường Mầm non xã Mường Phăng TK chuyển đi 2020 23-11-2020 6.180.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non xã Mường Phăng
Trường Mầm non số 2 xã Mường Pồn TK chuyển đi 2020 23-11-2020 8.112.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non số 2 Mường Pồn
Trường mầm non xã Mường Lói TK chuyển đi 2020 23-11-2020 8.520.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non xã Mường Lói
Trường PTDTBT Tiểu học xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2020 23-11-2020 23.760.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường PTDTBT TH Hẹ Muông
Trường mầm non số 1 xã Na Tông TK chuyển đi 2020 23-11-2020 9.624.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non số 1 xã Na Tông
Trường Mầm non xã Nà Tấu TK chuyển đi 2020 23-11-2020 8.460.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non xã Nà Tấu
Trường Mầm non xã Phu Luông TK chuyển đi 2020 23-11-2020 7.128.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non xã Phu Luông
Trường MN xã Pa Thơm TK chuyển đi 2020 23-11-2020 3.599.950,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non xã Pa Thơm
Trường MN xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2020 23-11-2020 12.540.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non xã Hẹ Muông
Trường MN Pu Lau xã Mường Nhà TK chuyển đi 2020 23-11-2020 12.000.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non Pu Lau xã Mường Nhà
Trường PTDTBT Tiểu học số 1 xã Mường Nhà TK chuyển đi 2020 23-11-2020 7.392.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường PTDTBT tiểu học số 1 xã Mường Nhà
Trường MN Số 1 xã Pá Khoang TK chuyển đi 2020 23-11-2020 6.468.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non số 1 Pá Khoang
Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu TK chuyển đi 2020 23-11-2020 27.280.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu
Trường mầm non xã mường Pồn TK chuyển đi 2020 23-11-2020 12.144.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non xã Mường Pồn
Trưởng tiểu học xã Hua Thanh TK chuyển đi 2020 23-11-2020 32.912.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường tiểu học xã Hua Thanh
Trường tiểu học xã Núa Ngam TK chuyển đi 2020 23-11-2020 42.592.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường tiểu học Núa Ngam
Trường mầm non số 2 xã Thanh Yên TK chuyển đi 2020 23-11-2020 25.212.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường MN số 2 Thanh Yên
Trường Tiểu học xã Noong Luống TK chuyển đi 2020 23-11-2020 44.880.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường tiểu học xã Noong Luống
Trường MN xã Mường Nhà TK chuyển đi 2020 23-11-2020 15.240.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường MN xã Mường Nhà
Trường MN Pú Nhung TK chuyển đi 2020 23-11-2020 10.362.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non Pú Nhung
Trường mầm non Hoa Ban TK chuyển đi 2020 23-11-2020 10.026.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non Hoa Ban