Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
ZZ61 - 0006608 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 1.000.000đ Sender:79307006.DD:230419.SHGD:10003598.BO:HOANG VAN HAI.KTX 115 TAY NGUYEN
J633 - 0009126 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 500.000đ Sender:01310012.DD:230419.SHGD:10003453.BO:PHAM THI TUYET NHUNG.UNG HO CHUONG TRINH KTX. C AM ON CAC ANH CHI
J633 - 0008771 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 500.000đ Sender:01310012.DD:230419.SHGD:10001534.BO:NGUYEN THI HONG HANH.FB HONG HANH NGUYEN UNG HO KTX 115
VNFI - 0296691 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 500.000đ 973885.230419.085704.Ung ho xay truong Ea dah Tay Nguyen FT19113037026603
J633 - 0007592 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 500.000đ Sender:79204017.DD:230419.SHGD:17921655.BO:NGUYEN THI MINH.CN TPHCM, NGUYEN THI MINH CT
VNFI - 0295699 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 1.000.000đ 535825.230419.085322.Ung ho du an KTX115
Vu Tiet TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ ung ho quy tro - will
ZZ61 - 0025687 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ Sender:01202021.DD:220419.SHGD:10007829.BO:LE HUYNH PHUONG.995219042232694 UNG HO QUY, V UI LONG GIAU TEN
ZZ61 - 0024143 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 300.000đ Sender:01201003.DD:220419.SHGD:10014497.BO:VO THI THANH THUY.UNG HO COM CO THIT TAY NGUYEN
ZZ61 - 0023990 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 200.000đ Sender:01201004.DD:220419.SHGD:10014033.BO:DUONG THI HONG HANH.UNG HO XAY KY TUC XA
ZZ61 - 0023105 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 200.000đ Sender:79201001.DD:220419.SHGD:10014086.BO:NGUYEN VAN BANG.UNG HO XAY KTX
ZZ61 - 0022697 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ Sender:79333001.DD:220419.SHGD:10003306.BO:TRAN THI KIM DUNG.UNG HO XAY KTX CHO 115 BE
ZZ61 - 0019724 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ Sender:01202002.DD:220419.SHGD:10004948.BO:NGUYEN THI HIEN.995219042258499 UNG HO COM CO THIT TAY NGUYEN
ZZ61 - 0016225 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ Sender:01310012.DD:220419.SHGD:10010455.BO:LE THI HOANG YEN.UNG HO XAY KTX115
ZZ61 - 0015092 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ Sender:01201011.DD:220419.SHGD:10007334.BO:NGUYEN THU HOAI.UNG HO COM CO THIT TAY NGUYEN
ZZ61 - 0014987 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 300.000đ Sender:01201004.DD:220419.SHGD:10005518.BO:NGUYEN THI TUYET MAI.KTX
ZZ61 - 0014440 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ Sender:01201011.DD:220419.SHGD:10006810.BO:LA QUANG DUNG.UNG HO KTX 115
ZZ61 - 0014084 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ Sender:01201003.DD:220419.SHGD:10003980.BO:TRUONG MINH HOANG.UNG HO KTX115
ZZ61 - 0013906 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 200.000đ Sender:01201003.DD:220419.SHGD:10005955.BO:BUI DUY ANH.UNG HO COM CO THIT XAY KTX CHO TRE EM TAY NGUYEN
ZZ61 - 0011301 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ Sender:79201001.DD:220419.SHGD:10005052.BO:TRAN ANH TUYET.UNG HO XAY KY TUC XA CHO TRE EM NGUOI MONG O TAY NGUYEN
ZZ61 - 0011204 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ Sender:79307005.DD:220419.SHGD:10006314.BO:LE NGOC TRA MY.IBJORDAN, MY VA ALEXIA UNG HO QU Y XAY DUNG KY TUC XA CHO 115 EM HOC SINH TAY NGUYEN
ZZ61 - 0011104 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ Sender:79303001.DD:220419.SHGD:10010942.BO:PHAM VAN VIET.UNG HO COM CO THIT
ZZ61 - 0008917 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ Sender:79307005.DD:220419.SHGD:10006363.BO:NGUYEN DANG DUONG.IBXAY DUNG KTX 115
ZZ61 - 0007554 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ Sender:79307005.DD:220419.SHGD:10005848.BO:DAO THUY DUONG.IBGOP XAY KTX TAY NGUYEN
ZZ61 - 0006795 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 300.000đ Sender:01352002.DD:220419.SHGD:10000134.BO:LE TRONG KHOI.LE TRONG KHOI UNG HO CAC CHAU T AYNGUYEN
ZZ61 - 0006649 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 2.000.000đ Sender:79307006.DD:220419.SHGD:10004231.BO:PHUNG THI NGOC CHAM.CHUYEN TIEN CHO QUY COM CO THIT TAY NGUYEN
ZQ85 - 0000026 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 3.000.000đ CHI NGUYEN THI NGOC THAO - CT TNHH TM DV OTO KIM SON UNG HO XAY KY TUC XA CHO HOC SINH EA DAH
XC92 - 0000079 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ BAC TRUONG THI;tien a1-5kdt yen hoa cau giay hn ung ho xd ktx tay nguyen;
VNFI - 0265358 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 5.000.000đ 216714.220419.215706.ung ho KTX 115
VNFI - 0261350 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 200.000đ 553933.220419.092857.ung ho xay ktx cho hoc sinh ngheo
VNFI - 0260494 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 2.000.000đ 944402.220419.212305.Ung ho xay KTX cho tre em Mong tai Ea Dah
VNFI - 0239668 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 200.000đ 033837.220419.192823.IBFTA 190422000021535 KTX ung ho xay
VNFI - 0239605 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ 055335.220419.192757.Chuyen tien ktx
VNFI - 0236556 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ 974515.220419.191220.KTX
VNFI - 0229369 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 200.000đ 211079.220419.183820.Ung ho KTX115
VNFI - 0219895 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ 910392.220419.175641.Trung ung ho ki tuc xa Ea Dar FT19112001115740
VNFI - 0202758 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ 954485.220419.170159.Ung ho ktx thon Giang Dong xa Ea Dah FT19112432290186
VNFI - 0173364 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ 311081.220419.155009.me thuc uyen chuyen tien
VNFI - 0169382 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 300.000đ 111532.220419.153726.Vietcombank 0611001976574 Ung ho xay KTX cho cac chau nguoi Mong o Tay Nguyen
VNFI - 0161768 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ 146634.220419.152323.KTX-220419-15:22:19
VNFI - 0161643 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ 076259.220419.152303.ung ho xay ktx cho 115 em hs vung Tay Nguyen
VNFI - 0141742 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ 298283.220419.143312.FB Duong Nguyen ung ho
VNFI - 0141133 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ 298202.220419.143120.VU NHI A ung ho
VNFI - 0136102 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ 324959.220419.141634.Ung ho quy tro ngheo vung cao!
VNFI - 0134688 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ 804260.220419.141227.UNG HO XAY DUNG KTX FT19112530089620
VNFI - 0128507 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ 917775.220419.135305.Ung ho du an KTX 115 FT19112514507095
VNFI - 0126983 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ 912599.220419.134745.LD Long ung ho xay dung KTX tro ngheo Tay Nguyen FT19112648090842
VNFI - 0098971 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ 919030.220419.114900.Ung ho xay ki tuc xa FT19112162304496
VNFI - 0013399 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 200.000đ 901716.210419.221330.Ung ho KTX cho cac em hoc sinh EA DAH
VNCK - 0332769 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ IBVCB.2204190606260001.Ung ho ctrinh xay KTX115