Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0177576 TK chuyển đến 2019 13-08-2019 100.000đ IBVCB.1308190204699001.Lai Xuan Quyen 1910 Toa Nha FLC Complex so 36 Pham Hung, Ha Noi chuc cac con manh khoe hoc gioi
VNCK - 0165141 TK chuyển đến 2019 13-08-2019 250.000đ IBVCB.1308190678212001.BUI DUC THIEN.
VNCK - 0158978 TK chuyển đến 2019 13-08-2019 200.000đ IBVCB.1308190309334002.Nguyen Thi Nguyet So 70 ngo 22 pho phan dinh giot - thanh xuan -HN ung ho quy com co thit
ZZ61 - 0003540 TK chuyển đến 2019 13-08-2019 700.000đ Sender:79303001.DD:130819.SHGD:10004856.BO:TRAN KIM THINH.GUI CAC EM VUNG CAO
VNCK - 0264492 TK chuyển đến 2019 13-08-2019 500.000đ IBVCB.1308190818176002.LE KIEU DIEM LY.Diemly - Vi moi truong phat trien tot hon
XC92 - 0000089 TK chuyển đến 2019 13-08-2019 10.000.000đ BUI THI BICH THAO CH703 TOA CT;1 trung van nam tu liem hn ung ho ktx tay nguyen;
XC92 - 0000087 TK chuyển đến 2019 13-08-2019 5.000.000đ DO THANH TUNG CH703 TOA CT1;trung van nam tu liem hn ung ho ktx tay nguyen;
VNFI - 0000285 TK chuyển đến 2019 13-08-2019 100.000đ 461829.130819.132439.ung ho quy tro ngheo vung cao
J633 - 0012808 TK chuyển đến 2019 12-08-2019 2.000.000đ Sender:01310012.DD:120819.SHGD:10002464.BO:HA THI CAM XUYEN.HA XUYEN GUI QUY TT CCT
VNCK - 0024651 TK chuyển đến 2019 12-08-2019 300.000đ IBVCB.1208190619011004.Thuy Ha Noi Bt
MBVP - 0263851 TK chuyển đến 2019 12-08-2019 300.000đ MBVCB217403657.ung ho com co thit.CT tu 0011000838548 NGUYEN QUYNH HUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0069542 TK chuyển đến 2019 12-08-2019 200.000đ IBVCB.1208190202864002.VO THANH NHON.X UNG HO CCT
VNCK - 0092329 TK chuyển đến 2019 12-08-2019 200.000đ IBVCB.1208190340363002.Toan Hanoi ung ho quy TNVC
MBVP - 0555189 TK chuyển đến 2019 12-08-2019 50.000đ MBVCB.217977733.w.CT tu q toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0025056 TK chuyển đến 2019 12-08-2019 500.000đ Sender:79302001.DD:120819.SHGD:10002381.BO:NGUYEN MINH HIEU.(CKRMNO: 036219081087450)10/08 /2019 DONATION COMCOTHIT NGUYEN HIEU UNG HO QUY (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
VNFI - 0814858 TK chuyển đến 2019 12-08-2019 500.000đ 899468.120819.192023.PHAM HONG NHUNG chuyen tien toi QUY TRO NGHEO VUNG CAO-0611001917137
MBVP - 0508153 TK chuyển đến 2019 12-08-2019 300.000đ MBVCB.217874738.ung ho.CT tu Anh Taku toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0401760 TK chuyển đến 2019 12-08-2019 50.000đ MBVCB.217673490.Q.CT tu Q toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0031529 TK chuyển đến 2019 12-08-2019 500.000đ Sender:01309001.DD:120819.SHGD:10000571.BO:LE VIET THAI HUY.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNFI - 0599751 TK chuyển đến 2019 12-08-2019 500.000đ 914268.120819.105350.CK Quy Com co thit
VNFI - 0579240 TK chuyển đến 2019 12-08-2019 300.000đ 807082.120819.101102.CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0611001917137 - QUY TRO NGHEO VUNG CAO FT19224378473042
MBVP - 0365882 TK chuyển đến 2019 12-08-2019 200.000đ MBVCB.217606305.ung ho Com co thit.CT tu KMM toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0118901 TK chuyển đến 2019 12-08-2019 88.888đ IBVCB.1208190648169001.Nguyen Hong Hai T6 K10 Hong Hai - Ha Long - Quang Ninh Goodluck to all of u
J633 - 0060851 TK chuyển đến 2019 12-08-2019 1.000.000đ Sender:79502001.DD:120819.SHGD:10001682.BO:VU THI THANH HUE.VU THI THANH HUE UNG HO QUY CO M CO THIT QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0009949 TK chuyển đến 2019 12-08-2019 300.000đ Sender:01310001.DD:120819.SHGD:10009065.BO:NGUYEN DUC THU.UNG HO CCT
VNFI - 0798511 TK chuyển đến 2019 12-08-2019 400.000đ 346550.120819.182509.Chuyen tien
VNCK - 0090107 TK chuyển đến 2019 12-08-2019 50.000đ IBVCB.1208190214183003.Bui hai Nguyen Anh D9_C4_Xuan Dinh_B Tu Liem_HN com co thit
VNFI - 0747151 TK chuyển đến 2019 12-08-2019 2.000.000đ 287378.120819.162653.UNG HO CAC EM
J633 - 0021953 TK chuyển đến 2019 12-08-2019 300.000đ Sender:01310001.DD:120819.SHGD:10005358.BO:NGO VAN GIANG.IT THOI NHUNG DEU DAN
VNCK - 0000504 TK chuyển đến 2019 11-08-2019 500.000đ IBVCB.1108190534055002.Them thit cho bat com Them thit cho bat com Them thit cho bat com
MBVP - 0200728 TK chuyển đến 2019 11-08-2019 50.000đ MBVCB.217265284.Sinh vien.CT tu Phan Van Doan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0986806 TK chuyển đến 2019 11-08-2019 500.000đ MBVCB.217021009.binh thuong.CT tu Nhung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0875785 TK chuyển đến 2019 10-08-2019 200.000đ IBVCB.1008190724159002.bui hoang minh ha noi quy tro ngheo vung cao
MBVP - 0909299 TK chuyển đến 2019 10-08-2019 100.000đ MBVCB.216814301.binh thuong.CT tu e.bau toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0957430 TK chuyển đến 2019 10-08-2019 500.000đ MBVCB.216922378.ABC.CT tu Bao Boi toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0847294 TK chuyển đến 2019 10-08-2019 200.000đ IBVCB.1008190633268003.Do Huy Quang Ha Noi Ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0855328 TK chuyển đến 2019 10-08-2019 200.000đ IBVCB.1008190655810001.NGUYEN THI PHUONG.Ung ho quy thang 8
VNCK - 0873544 TK chuyển đến 2019 10-08-2019 500.000đ IBVCB.1008190692039001.misa nguyen q8 ung ho cac em vung cao
VNFI - 0089878 TK chuyển đến 2019 10-08-2019 300.000đ 543091.100819.082008.Vietcombank 0611001917137 Ki tuc xa
VNFI - 0285242 TK chuyển đến 2019 10-08-2019 100.000đ 103735.100819.184734.Ung ho com co thit dip khai giang 2019
VNVT - 0522519 TK chuyển đến 2019 10-08-2019 50.000đ VCBVT.84989100989.CT tu 0071001456963.NGUYEN TRUONG SON sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.190810216755581.VNVT20190810522519.hihi
MBVP - 0729642 TK chuyển đến 2019 10-08-2019 15.000đ MBVCB.216438879.tinh thuong.CT tu NTB toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0441069 TK chuyển đến 2019 09-08-2019 500.000đ MBVCB.215888092.Cam on !.CT tu Thank you toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0492652 TK chuyển đến 2019 09-08-2019 200.000đ MBVCB.215988215.t8.CT tu le trung thanh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0598265 TK chuyển đến 2019 09-08-2019 200.000đ MBVCB.216182490.Ma anh thi van single..CT tu tabo toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0693671 TK chuyển đến 2019 09-08-2019 300.000đ MBVCB.216364769.quy chung.CT tu pham Thoa toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
P391 - 0025500 TK chuyển đến 2019 09-08-2019 300.000đ FTF_CN:9704366801669600014.FrAcc:0071003309678.ToAcc:0611001917137
VNCK - 0723635 TK chuyển đến 2019 09-08-2019 500.000đ IBVCB.0908190351176007.quy chung quy chung quy chung
VNCK - 0739426 TK chuyển đến 2019 09-08-2019 500.000đ IBVCB.0908190270912003.Quy tro ngheo vung cao Quy tro ngheo vung cao Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0762007 TK chuyển đến 2019 09-08-2019 200.000đ IBVCB.0908190257039003.A Son Ha Noi Ung ho cac chau