Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNFI - 0209450 TK chuyển đến 2019 17-08-2019 500.000đ 583558.170819.111723.TNVC-170819-11:17:22
MBVP - 0887881 TK chuyển đến 2019 17-08-2019 1.000.000đ MBVCB.220473970.....CT tu VQNga toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0569868 TK chuyển đến 2019 16-08-2019 27.500đ MBVCB.219824754.bt.CT tu hoang ngoc long toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0589766 TK chuyển đến 2019 16-08-2019 3.000.000đ IBVCB.1608190038355001.DONG PHAN NAM.CK FROM NAM
ZZ61 - 0005704 TK chuyển đến 2019 16-08-2019 5.000.000đ Sender:79202002.DD:160819.SHGD:10000573.BO:LY HONG HANH.995219081651278 COM CO THIT THAN G 8
J633 - 0017680 TK chuyển đến 2019 16-08-2019 200.000đ Sender:01310012.DD:160819.SHGD:10007341.BO:BUI DUC KHANH.UNG HO CCT 07/2019
VNCK - 0603037 TK chuyển đến 2019 16-08-2019 1.000.000đ IBVCB.1608190718721004.Gia dinh Bui Thanh Van Ho Chi Minh City Tro ngheo vung cao
VNCK - 0546380 TK chuyển đến 2019 16-08-2019 200.000đ IBVCB.1608190199932001.TRAN THI NGOC ANH.Ngoc Anh, 521 Truong Chinh - TP Nam Dinh ung ho quy
MBVP - 0681542 TK chuyển đến 2019 16-08-2019 1.000.000đ MBVCB220052978.Bao An + Bao Nam.CT tu 0021000767371 NGUYEN BAO TRUNG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0559932 TK chuyển đến 2019 16-08-2019 100.000đ IBVCB.1608190101962005.Hue Tran chuyen tien tu thien To 2A -Dinh Cong - Ha Noi BT
ZZ61 - 0007899 TK chuyển đến 2019 16-08-2019 1.260.000đ Sender:79307005.DD:160819.SHGD:10003984.BO:DO THI DAM.IBSAO BIEN CHUYEN CHI HNAH LG
0L18 - 0000075 TK chuyển đến 2019 16-08-2019 5.000.000đ CAC THANH VIEN FC NGUYEN TRAI 92-95 UNG HO QUY 14/08/2019 GD TIEN MAT
MBVP - 0608409 TK chuyển đến 2019 16-08-2019 150.000đ MBVCB.219910047.Q.CT tu Q toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0497882 TK chuyển đến 2019 15-08-2019 1.000.000đ IBVCB.1508190301839001.Cao Minh Phuong UHTX- T8.2019
VNVT - 0604338 TK chuyển đến 2019 15-08-2019 100.000đ VCBVT.84989100989.CT tu 0071001456963.NGUYEN TRUONG SON sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.190815219561469.VNVT20190815604338.1
VNCK - 0488496 TK chuyển đến 2019 15-08-2019 2.700.000đ IBVCB.1508190048707001.Fh2411 Hochiminh Ung ho quy com co thit
VNCK - 0467607 TK chuyển đến 2019 15-08-2019 200.000đ IBVCB.1508190555986003.them thit cho bat com them thit cho bat com them thit cho bat com
VNCK - 0463115 TK chuyển đến 2019 15-08-2019 2.150.000đ IBVCB.1508190055484002.NGUYEN THI MINH TRANG.CO GI BAN NAY LAN 6 QUYEN GOP T8/2019
MBVP - 0387744 TK chuyển đến 2019 15-08-2019 300.000đ MBVCB.219458714.ung ho tre em vung cao.CT tu chi giang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0009686 TK chuyển đến 2019 15-08-2019 100.000đ Sender:01352002.DD:150819.SHGD:10000610.BO:LY KIM NGUON.LY NGUON UNG HO QUY TNVC
ZZ45 - 0007443 TK chuyển đến 2019 15-08-2019 500.000đ Sender:01310012.DD:150819.SHGD:10008538.BO:TRAN THI MAI HUONG.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CA O
VNFI - 0575836 TK chuyển đến 2019 15-08-2019 1.000.000đ 307354.150819.104129.Chuyen tien
VNFI - 0548278 TK chuyển đến 2019 15-08-2019 500.000đ 272513.150819.093431.Chuyen tien
VNFI - 0545366 TK chuyển đến 2019 15-08-2019 1.000.000đ 268624.150819.092649.Ung ho quy
MBVP - 0292514 TK chuyển đến 2019 15-08-2019 200.000đ MBVCB.219270573.ung ho quy.CT tu dam van anh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0399754 TK chuyển đến 2019 15-08-2019 300.000đ IBVCB.1508190901009002.VU THI THU HANG.Yeu thuong
MBVP - 0277233 TK chuyển đến 2019 15-08-2019 200.000đ MBVCB219234628.ung ho quy ho tro vung cao.CT tu 0561003928619 DANG THI THU HA toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0802463 TK chuyển đến 2019 15-08-2019 200.000đ 793402.150819.214020.Danh tang cac be FT19228431235336
nguyen TK chuyển đến 2019 14-08-2019 200.000đ
VNCK - 0285658 TK chuyển đến 2019 14-08-2019 1.050.000đ IBVCB.1408190061577001.Phong Ke Toan Haian Group Cang Hai An Ung ho quy com co thit thang 7+8/2019
VNCK - 0337338 TK chuyển đến 2019 14-08-2019 200.000đ IBVCB.1408190494280002.TIT-HAU N02-T3 N/A
VNCK - 0299174 TK chuyển đến 2019 14-08-2019 200.000đ IBVCB.1408190822511001.Ung ho chu Tran Dang Tuan Quy com co thit
VNCK - 0296385 TK chuyển đến 2019 14-08-2019 370.000đ IBVCB.1408190474505001.NGUYEN DANG KHOI.Khoi xin dong gop quy thang 8/2019
VNCK - 0287780 TK chuyển đến 2019 14-08-2019 500.000đ IBVCB.1408191016253003.Ngo Thi Thu Ha P907 Nha A so 6 Doi Nhan Quy Tro ngheo vung cao
VNFI - 0190951 TK chuyển đến 2019 14-08-2019 300.000đ 851006.130819.224440.Ung ho quy T8 2019 FT19226909607005
VNCK - 0278269 TK chuyển đến 2019 14-08-2019 2.000.000đ IBVCB.1408190661856002.NGUYEN THI LAN HUONG.Dong gop qui com co thit
MBVP - 0970032 TK chuyển đến 2019 14-08-2019 500.000đ MBVCB.218819773.xay truong cho tre em ngheo.CT tu Hoang Gia Bach toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0963841 TK chuyển đến 2019 14-08-2019 300.000đ MBVCB.218807911.cac chau ngheo vung cao.CT tu quy tro ngheo vung cao toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0917004 TK chuyển đến 2019 14-08-2019 100.000đ MBVCB.218713049.Q.CT tu Q toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0138784 TK chuyển đến 2019 14-08-2019 500.000đ MBVCB218951084.gop quy t8/19.CT tu 0611001901859 pham thi minh phuong toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0133721 TK chuyển đến 2019 13-08-2019 300.000đ 842353.130819.183054.Ung ho quy
VNCK - 0236166 TK chuyển đến 2019 13-08-2019 200.000đ IBVCB.1308190733338004.Gia dinh My Keo Ung ho COM CO THIT
VNFI - 0086514 TK chuyển đến 2019 13-08-2019 50.000đ 205352.130819.163023.Chuc cac con co nhieu bua an ngon FT19225325929403
VNCK - 0219283 TK chuyển đến 2019 13-08-2019 500.000đ IBVCB.1308190261301001.Anthony Good luck
0L18 - 0000115 TK chuyển đến 2019 13-08-2019 138.660.000đ COM CO THIT HUNGARY UNG HO;xay truong 6000usd;
XC92 - 0000085 TK chuyển đến 2019 13-08-2019 14.200.000đ com co thit sec ung ho quy tro ngheo vung cao;
YT86 - 0006312 TK chuyển đến 2019 13-08-2019 100.000đ IBPS/SE:79309001.DD:130819.SH:10002280.BO:PHAN THI LY MY.UNG HO QUYHOC TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ01 - 0005192 TK chuyển đến 2019 13-08-2019 100.000đ Sender:01201004.DD:130819.SHGD:10007784.BO:NGUYEN HUY HONG ANH.CHUC CAC EM HOC TOT
ZZ02 - 0006489 TK chuyển đến 2019 13-08-2019 200.000đ Sender:01310012.DD:130819.SHGD:10010614.BO:DUONG THANH NHAN.KHOI KHOA
VNFI - 0977973 TK chuyển đến 2019 13-08-2019 200.000đ 385869.130819.115957.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0611001917137 Bui duc hung le trong tan ha noi ung ho quy com