Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
J633 - 0010887 TK chuyển đến 2019 19-02-2019 500.000đ Sender:79302001.DD:190219.SHGD:10000552.BO:NGUYEN MANH HUNG.(CKRMNO: 110219021982220)MONTH LY DONATION (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
MBVP - 0703930 TK chuyển đến 2019 19-02-2019 1.000.000đ MBVCB.136687143.Ung ho thuong xuyen thang 11, 12/2018.CT tu Tran Dieu Ha toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0004793 TK chuyển đến 2019 19-02-2019 500.000đ Sender:01201004.DD:190219.SHGD:10001808.BO:DAO NGAN GIANG.ANH EM DUC GIA PHUC LAN UNG HO C AC BAN VUNG CAO
MBVP - 0694518 TK chuyển đến 2019 19-02-2019 200.000đ MBVCB.136667001.ung ho cac chau .CT tu Ngo Hong Duong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0690588 TK chuyển đến 2019 19-02-2019 200.000đ MBVCB.136657119.UHTX.CT tu Phuong Phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0041386 TK chuyển đến 2019 18-02-2019 500.000đ Sender:79302001.DD:180219.SHGD:10001771.BO:NGUYEN MINH HIEU.(CKRMNO: 036219021586167)15/02 /2019 DONATION NGUYEN HIEU UNG HO QUY (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
ZZ61 - 0010135 TK chuyển đến 2019 18-02-2019 500.000đ Sender:01201003.DD:180219.SHGD:10003295.BO:TRUONG MINH HOANG.BA CON N.BAO UNG HO TNVC
ZZ61 - 0006413 TK chuyển đến 2019 18-02-2019 2.400.000đ Sender:79303001.DD:180219.SHGD:10001839.BO:TRAN KIM THINH.GUI CAC EM VUNG CAO
ZZ61 - 0003335 TK chuyển đến 2019 18-02-2019 300.000đ Sender:79307006.DD:180219.SHGD:10001611.BO:NGUYEN THI MINH TAM.BE NHU THAO CHUC CAC BAN MA NH KHOE, VUI VE, HOC GIOI
ZZ01 - 0004992 TK chuyển đến 2019 18-02-2019 500.000đ Sender:01604001.DD:180219.SHGD:10001150.BO:PHAM THU TRANG.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAOCHU C C AC EM LUON KHOE MANH VA NHIEU NIEM VUI KHI DEN TRUONG CHARGEDETAILS OUR
VNFI - 0194784 TK chuyển đến 2019 18-02-2019 500.000đ 923552.180219.142527.Ung ho Com Co Thit FT19049761460777
VNFI - 0153035 TK chuyển đến 2019 18-02-2019 300.000đ 387150.180219.110333.Ung ho quy
VNFI - 0113831 TK chuyển đến 2019 18-02-2019 500.000đ 598542.180219.080946.Ung ho quy tro ngheo vung cao T2 2019
VNFI - 0111644 TK chuyển đến 2019 18-02-2019 200.000đ 083718.180219.074657.ung ho quy tro ngheo vung cao. Chuc cac em nhieu niem vui
VNCK - 0972167 TK chuyển đến 2019 18-02-2019 500.000đ IBVCB.1802190158935004.Chuc mung nam moi CCT. Vui long chuyen giup cho cac chuyen tu thien sap toi. Cam on.
VNCK - 0920822 TK chuyển đến 2019 18-02-2019 5.000.000đ IBVCB.1802190650434001.Cong Ty CP Lux Decor Viet Nam ung ho
VNCK - 0910505 TK chuyển đến 2019 18-02-2019 2.000.000đ IBVCB.1802190060337003.Be Ngo Bao Chau 3B2 Vinschool Times City ung ho cac ban
VNCK - 0909490 TK chuyển đến 2019 18-02-2019 200.000đ IBVCB.1802190504321001.Becon ung ho Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0875396 TK chuyển đến 2019 18-02-2019 200.000đ IBVCB.1702190830911003.Bo me Lien Long ung ho
MBVP - 0668695 TK chuyển đến 2019 18-02-2019 50.000đ MBVCB.136612860.cho hoc sinh ngheo vung cao.CT tu thuy toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0659264 TK chuyển đến 2019 18-02-2019 200.000đ MBVCB136594238.ung ho quy Com co thit.CT tu 0021000312406 HOANG LE HA toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0603161 TK chuyển đến 2019 18-02-2019 50.000đ MBVCB.136491156.hoc tro ngheo .CT tu vi chung dung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0565874 TK chuyển đến 2019 18-02-2019 200.000đ MBVCB136426840.Ung ho CCT.CT tu 0451000216960 NGUYEN THI PHUONG THAO toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0535539 TK chuyển đến 2019 18-02-2019 400.000đ MBVCB.136372480.UNG HO TU THIEN.CT tu NGUYEN PHAM ANH TAI toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0521821 TK chuyển đến 2019 18-02-2019 300.000đ MBVCB.136346933.Ung ho hoc tro ngheo vung cao.CT tu Phan Van Tinh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0489586 TK chuyển đến 2019 18-02-2019 1.000.000đ MBVCB136282629.Ung ho.CT tu 0611001902748 DUONG BAO TRUNG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0454632 TK chuyển đến 2019 18-02-2019 500.000đ MBVCB.136202217.com co thit.CT tu com co thit toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
M088 - 0000058 TK chuyển đến 2019 18-02-2019 2.400.000đ LE THI HAI YEN NT COM CO THIT 2019 GD TIEN MAT
ZZ61 - 0019643 TK chuyển đến 2019 18-02-2019 1.000.000đ Sender:01202001.DD:180219.SHGD:10006875.BO:TRAN THUY TRANG.995219021859475 GOP CHO CHUON G TRINH COM CO THIT
1666 - 0005835 TK chuyển đến 2019 18-02-2019 300.000đ IBPS/SE:79310001.DD:180219.SH:10012686.BO:NGUYEN THANH BINH.ANH TAKU UNG HO
VNCK - 0856462 TK chuyển đến 2019 17-02-2019 200.000đ IBVCB.1702190694252002.Nguyen Phuc An Sai Dong, Long Bien, Ha Noi Ung ho cct
VNFI - 0068882 TK chuyển đến 2019 17-02-2019 854.000đ 811078.170219.162025.Ung ho bua com cho cac be FT19049490630419
VNCK - 0846992 TK chuyển đến 2019 17-02-2019 300.000đ IBVCB.1702190417158001.It thoi nhung deu dan Tran trong
VNCK - 0742847 TK chuyển đến 2019 16-02-2019 600.000đ IBVCB.1602190952879002.Co Ha Nam Dinh va Co Hang Ha Noi ck cho cac chau
VNFI - 0883396 TK chuyển đến 2019 16-02-2019 1.000.000đ 298330.150219.221103.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO-150219-22:10:37
VNCK - 0744381 TK chuyển đến 2019 16-02-2019 25.000.000đ IBVCB.1602190184389001.Hong Hoa chuyen tien dau gia tui LV
VNFI - 0974373 TK chuyển đến 2019 16-02-2019 100.000đ 386155.160219.163548.ung ho cac em be vung cao
VNCK - 0738330 TK chuyển đến 2019 16-02-2019 1.000.000đ IBVCB.1602190791579002.Nha Tue, Quang Huy, Quang Khoi ung ho cac anh chi vung cao
MBVP - 0261326 TK chuyển đến 2019 16-02-2019 2.000.000đ MBVCB.135812890.Vui long chuyen den cac hoan canh kho khan.CT tu Trang Phuong Lien toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0257734 TK chuyển đến 2019 16-02-2019 100.000đ MBVCB.135806507.ck.CT tu ct toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0725760 TK chuyển đến 2019 15-02-2019 100.000đ 696507.140219.234022.KTS Lan Anh. HN gui tang quy Com Co Thit T2 2019
VNCK - 0622291 TK chuyển đến 2019 15-02-2019 500.000đ IBVCB.1402190156188001.Chuc cac em co nhieu niem vui, cam on Quy TNVC (1 ARMY VN ung ho nhan dip sinh nhat j-hope - BTS)
MBVP - 0161029 TK chuyển đến 2019 15-02-2019 200.000đ MBVCB135612772.pham van tuan ninh binh ung ho.CT tu 0461000590403 BUI THI THUY toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0867686 TK chuyển đến 2019 15-02-2019 300.000đ 948541.150219.193957.NTBT Ung ho quy tro ngheo vung cao 02.2019 FT19046225730855
VNCK - 0701923 TK chuyển đến 2019 15-02-2019 200.000đ IBVCB.1502190191946004.Ung Ho bua com co thit 02.19 fb Kidkiss tran
LK22 - 0000085 TK chuyển đến 2019 15-02-2019 2.000.000đ NGUYEN DANG TAI UNG HO QUY CUA CT COM CO THIT GD TIEN MAT
VNCK - 0680593 TK chuyển đến 2019 15-02-2019 500.000đ IBVCB.1502190977306001.Phuong Anh Ha Noi Quy com co thit
J633 - 0029258 TK chuyển đến 2019 15-02-2019 500.000đ Sender:01310012.DD:150219.SHGD:10008933.BO:BUI HAI NINH.BE SAPA UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ45 - 0006207 TK chuyển đến 2019 15-02-2019 5.000.000đ Sender:01310005.DD:150219.SHGD:10008469.BO:TRAN HUY HUNG.GIA DINH HUNG CHI LAM PHUONG UNG HO COM CO THIT T2.2019
VNFI - 0760003 TK chuyển đến 2019 15-02-2019 300.000đ 942243.150219.102922.Mung tuoi cac be vung cao FT19046872053164