Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNFI - 0121802 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 1.000.000đ 982855.160119.125340.TET CHO CON FT19016704169522
VNFI - 0115494 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 500.000đ 853750.160119.121502.Vietcombank 0611001917137 TETCHOEM
VNFI - 0114713 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 1.000.000đ 961414.160119.121445.Thuy Hoang Anh TET CHO CON FT19016523778909
VNFI - 0109082 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 500.000đ 280301.160119.114839.Tet Cho Con
VNFI - 0104881 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 2.000.000đ 274258.160119.113035.Tet cho con
VNFI - 0104465 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 500.000đ 395787.160119.112931.ung ho com co thit
VNFI - 0098238 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 500.000đ 728707.160119.110631.TET CHO CON
VNFI - 0095153 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 200.000đ 269575.160119.105520.Nguyen Dang Ky gui Tet Cho Con
VNFI - 0094746 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 200.000đ 341845.160119.105326.Tet Cho Con
VNFI - 0093239 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 500.000đ 257552.160119.104849.tran mai phuong ung ho 10 suat an
VNFI - 0091271 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 500.000đ 988204.160119.104136.E Huong Pham ung ho TET CHO CON FT19016503002278
VNFI - 0087599 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 500.000đ 165029.160119.102027.DOAN LE THUY DUONG TET CHO CON
VNFI - 0085903 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 500.000đ 972119.160119.102232.TET CHO CON FT19016462567902
VNFI - 0085448 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 200.000đ 245659.160119.102100.Chuyen tien tet cho cac con. Nguyen thi lan phuong
VNFI - 0083424 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 2.500.000đ 001513.160119.101337.TET CHO CON
VNFI - 0080522 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 1.000.000đ 238182.160119.100334.Le Thi Van Chi gop TET CHO CON
VNFI - 0079598 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 500.000đ 100017.160119.100017.TET CHO CON
VNFI - 0074057 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 2.500.000đ 250442.160119.094200.hai anh em Pham Tri Duc vs Pham Gia Huy ung ho TET CHO CON
VNFI - 0071706 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 200.000đ 931670.160119.093251.Nguyen Duc Tet cho con FT19016040205707
VNFI - 0071059 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 500.000đ 223481.160119.092912.PThanh. tet cho con
VNFI - 0070697 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 1.000.000đ 928931.160119.092906.Nguyen Thu Ha Tet Cho Con FT19016092491041
VNFI - 0068865 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 500.000đ 220172.160119.092149.Tet cho con
VNFI - 0067921 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 500.000đ 112853.160119.091702.PHAM THI LIEN CHUYEN KHOAN TANG TET CHO CON
VNFI - 0067558 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 500.000đ 218038.160119.091632.Do Huy Quang. Ung ho TET CHO CON
VNFI - 0066386 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 500.000đ 916333.160119.091221.TET CHO CON FT19016269109729
VNFI - 0065701 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 500.000đ 699265.160119.090945.TET CHO CON
VNFI - 0065449 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 500.000đ 214321.160119.090813.TET CHO CON
VNFI - 0065321 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 200.000đ 839381.160119.090440.Vietcombank 0611001917137 TET CHO CON
VNCK - 0348912 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 200.000đ IBVCB.1601190194145004.ung ho ung ho ung ho
VNCK - 0338299 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 300.000đ IBVCB.1601190686961001.Nguyen phuong thao Ha Noi Com co thit mien Trung
VNCK - 0314041 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 200.000đ IBVCB.1601190227815001.Tet cho con
VNCK - 0311340 TK chuyển đến 2019 16-01-2019 500.000đ IBVCB.1601190887451002.TET CHO CON
VNFI - 0378768 TK chuyển đến 2019 12-01-2019 500.000đ 576858.110119.233135.Vietcombank 0611001917137 Nguyen Thi Minh Tam gui chut qua tet cho cac be hoc tro vung cao
MBVP - 0631312 TK chuyển đến 2019 12-01-2019 100.000đ MBVCB.122405111.tro ngheo vung cao.CT tu mon gau toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0850329 TK chuyển đến 2019 12-01-2019 316.588đ IBVCB.1201190923602001.PNTA TPHCM ung ho
MBVP - 0549347 TK chuyển đến 2019 12-01-2019 200.000đ MBVCB.122254359.xin duoc chung tay gop suc!.CT tu none toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0801513 TK chuyển đến 2019 12-01-2019 200.000đ IBVCB.1201190033012002.Hai Ung ho mua sach vo cho cac e den truong
VNCK - 0781373 TK chuyển đến 2019 12-01-2019 3.000.000đ IBVCB.1201190864489001.Ung ho bua an cho tre em ngheo vung cao
VNCK - 0688531 TK chuyển đến 2019 11-01-2019 200.000đ IBVCB.1101190597068002.Ngoc Anh - 521 Truong Chinh - TP. Nam Dinh ung ho quy
VNFI - 0365227 TK chuyển đến 2019 11-01-2019 300.000đ 932015.110119.205712.Ung Ho Quy
HW76 - 0000039 TK chuyển đến 2019 11-01-2019 500.000đ NGUYEN THI KIEU TRANG ung ho com co thit cho tre em ngheo vung nui
J633 - 0005644 TK chuyển đến 2019 11-01-2019 150.000đ Sender:01309001.DD:110119.SHGD:10000463.BO:NGUYEN DANG QUANG.DONG HANH CUNG QUY COM CO THI T 122018 T3500 M500
MBVP - 0242433 TK chuyển đến 2019 11-01-2019 500.000đ MBVCB.121679885.binh thuong.CT tu Nguyen Kim Anh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0303385 TK chuyển đến 2019 11-01-2019 500.000đ MBVCB121794253.Ong Hoang The Tan ung ho cac be .CT tu 0181003414753 HOANG THI THU HUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
ZZ61 - 0015636 TK chuyển đến 2019 11-01-2019 1.000.000đ Sender:01311003.DD:110119.SHGD:10006341.BO:CT CO PHAN XAY DUNG J TECH.DO QUANG HUNG CONG TY CP XAY DUNGJ TECH HO TRO QUI TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0691816 TK chuyển đến 2019 11-01-2019 300.000đ IBVCB.1101190737494003.Pham Anh Thai Hanoi QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0698862 TK chuyển đến 2019 11-01-2019 300.000đ IBVCB.1101191021048002.NGUYEN TRUONG PHUC - NGUYEN BA LAM THANH CONG - BA DINH - HA NOI UNG HO CAC BAN NHO VUNG CAO
VNCK - 0720507 TK chuyển đến 2019 11-01-2019 1.000.000đ IBVCB.1101190716328001.CHI HANG NTCM UH BAO TAP CHI CHO HS TRUONG MO DE
VNFI - 0275092 TK chuyển đến 2019 11-01-2019 300.000đ 302664.110119.143013.Yen chuyen
ZZ61 - 0009893 TK chuyển đến 2019 11-01-2019 500.000đ Sender:79333001.DD:110119.SHGD:10001309.BO:HOANG VAN PHU.HOANG PHU (SAI GON) UNG HO AO AM CH O CAC EM VUNG CAO