Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
J633 - 0041432 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 2.000.000đ Sender:01310012.DD:210819.SHGD:10015626.BO:NGUYEN THI HA ANH.UNG HO COM CO THIT
VNFI - 0415574 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 100.000đ 112235.210819.160434.ung ho quy tnvc FT19233467650060
VNFI - 0412990 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 200.000đ 678299.210819.155921.UNG HO QUY COM CO THIT
ZZ61 - 0012442 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 500.000đ Sender:01201004.DD:210819.SHGD:10011305.BO:DO THI THU HUYEN.UNG HO TNCV
VNFI - 0409764 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 300.000đ 155242.210819.155242.UNG HO QUY COM CO THIT
VNFI - 0409695 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 100.000đ 647680.210819.155242.Gui qu Tro ngheo vung cao
VNFI - 0409638 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 500.000đ 953656.210819.155245.Chau Dan Vy ung ho
MBVP - 0236175 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 500.000đ MBVCB222879877.be Vy Anh - Hieu Duc truong TH Thuc Ngiem chung tay cung cac bac.CT tu 0021000843097 DAO TRONG HIEU toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0235422 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 100.000đ MBVCB222878272.Ung ho CT Trung Thu 2019.CT tu 0351000803897 NGUYEN DUY NAM toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0235163 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 200.000đ MBVCB.222877966.quy com co thit.CT tu van ngoc minh anh van phu hai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0402233 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 500.000đ 638667.210819.153735.Ung ho qtnvc
VNFI - 0401294 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 1.000.000đ 228009.210819.153518.Bank Transfer
VNFI - 0387323 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 500.000đ 947775.210819.150656.Ung ho CT Trung Thu 2019
VNFI - 0373581 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 200.000đ 606294.210819.143630.Ung ho Trang sang vung cao
VNFI - 0371287 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 50.000đ 978120.210819.143143.Be Do ung ho FT19233270900049
VNFI - 0367593 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 200.000đ 001847.210819.142255.ung ho com co thit
VNFI - 0355760 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 1.000.000đ 021735.210819.135406.UNG HO CHUONG TRINH TRAN SANG NON CAO-210819-13:54:05
VNFI - 0342419 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 300.000đ 599788.210819.131244.QuANG TRAN DONG HANH
VNCK - 0078614 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 500.000đ IBVCB.2108190113936002.Be Nhat Minh quan Binh Thanh TPHCM Tro ngheo vung cao
VNFI - 0327102 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 200.000đ 009859.210819.121602.MONG CHUT TAM LONG MONG CAC EM CO MOT MUA TRUNG THU Y NGHIA-210819-12:16:01
MBVP - 0164206 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 500.000đ MBVCB222742112.Quy tro ngheo vung cao.CT tu 0011000585406 DO THU HUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
25I7 - 0000951 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 100.000đ PT._.20190821.103329.Transfer for PT.-QuyTroNgheoV.
ZZ61 - 0005428 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 1.000.000đ Sender:01311003.DD:210819.SHGD:10000864.BO:CT CO PHAN XAY DUNG J TECH.DO QUANG HUNG CTY C P XAY DUNG JTECH HO TRO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
C263 - 0006318 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 300.000đ /Ref:P3059233467Y19{//}/Ref:P3059233467Y19{//}B/O:TRUONG THU MY UNG HO QUY CCT DVC:TRUONG THU MY 267 TRAN DANG NINH
MBVP - 0114464 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 200.000đ MBVCB.222641466.nuoi com 1 chau.CT tu Nguyen Hoang Trang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0111298 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 500.000đ MBVCB.222635512.t8.CT tu ntt168@gmail.com toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0244112 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 500.000đ 050199.210819.084721.Ung ho tro ngheo vung cao
MBVP - 0980086 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 500.000đ MBVCB.222568246.Tre em.CT tu Dinh Thanh Tu toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBAF - 0019965 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 200.000đ MBVCB113422999.Nguoi ung ho - Pham Thi Thanh Huyen - so nha 36, ngo 173/75 Hoang Hoa Tham, Ba Dinh, Ha Noi.CT tu 0021000321335 PHAM THI THANH HUYEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNFI - 0020015 TK chuyển đến 2019 20-08-2019 500.000đ 172408.200819.131210.Truong Ha D33 HVTC ungho
VNFI - 0139515 TK chuyển đến 2019 20-08-2019 200.000đ 895115.200819.174854.Chau Khoai ung ho
ZZ61 - 0007340 TK chuyển đến 2019 20-08-2019 250.000đ Sender:79310001.DD:200819.SHGD:10009506.BO:TRAN THI DINH.T8.2019
VNCK - 0990636 TK chuyển đến 2019 20-08-2019 200.000đ IBVCB.2008190495599005.Kieu Quoc Anh HCM UNG HO QUY TRO NGHEO
VNCK - 0963114 TK chuyển đến 2019 20-08-2019 3.000.000đ IBVCB.2008190557182002.DAM THI THUY.Thien son nop tien
J633 - 0024673 TK chuyển đến 2019 20-08-2019 400.000đ Sender:01310001.DD:200819.SHGD:10009726.BO:NGUYEN THI BICH DIEP.NHOM LOP G8689 VIET DUC UN G HO THANG 7 CHO TRUONG DINH NUP GIA LAI
J633 - 0024932 TK chuyển đến 2019 20-08-2019 400.000đ Sender:01310012.DD:200819.SHGD:10009167.BO:NGUYEN THI BICH DIEP.NHOM LOP G8689 VIET DUC UN G HO THANG 8 CHO TRUONG DINH NUP GIA LAI
MBVP - 0626944 TK chuyển đến 2019 19-08-2019 100.000đ MBVCB.221806865.trung binh kha.CT tu lam chan dung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0836606 TK chuyển đến 2019 19-08-2019 2.000.000đ 770957.190819.185838.ung ho qui com co thit
MBVP - 0552428 TK chuyển đến 2019 19-08-2019 100.000đ MBVCB.221653080.tre mo coi vung cao.CT tu Nguyen Thi Hoa toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0016496 TK chuyển đến 2019 19-08-2019 500.000đ Sender:79303008.DD:190819.SHGD:10031691.BO:BACH QUOC MANH.UH QUI TRO NGHEO VUNG CAO/UH QUY TNVC
VNFI - 0709691 TK chuyển đến 2019 19-08-2019 1.000.000đ 873276.190819.142011.CHUYEN TIEN QUA TAI KHOAN-Ung ho quy FT19231588607035
VNFI - 0706706 TK chuyển đến 2019 19-08-2019 17.600.000đ 925206.190819.021343.Co Chu Truong Dai Hoc TCKT D33 Sai Gon ung ho xay bep truong Alu Bat Xat Lao Cai
VNCK - 0839442 TK chuyển đến 2019 19-08-2019 200.000đ IBVCB.1908191000909001.Hoang Gia Hy Dong Da Hanoi Tre em
VNCK - 0831306 TK chuyển đến 2019 19-08-2019 150.000đ IBVCB.1908190914373001.NA NA NA
J633 - 0026720 TK chuyển đến 2019 19-08-2019 500.000đ Sender:79310001.DD:190819.SHGD:10004862.BO:NGUYEN HUY THONG.BO ME HUY KHANH, MINH TRI UHTX THANG 8 2019
J633 - 0020954 TK chuyển đến 2019 19-08-2019 500.000đ Sender:79302001.DD:190819.SHGD:10001988.BO:NGUYEN MANH HUNG.(CKRMNO: 110219081982156)MONTH LY DONATION (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
ZZ01 - 0003430 TK chuyển đến 2019 19-08-2019 500.000đ Sender:01202021.DD:190819.SHGD:10000503.BO:CHAU THI LAN THANH.995219081951511 DG QTNVC
MBVP - 0325858 TK chuyển đến 2019 18-08-2019 1.000.000đ MBVCB.221195342.Quy tro ngheo vung cao t8.CT tu Vu Lan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0732274 TK chuyển đến 2019 18-08-2019 2.000.000đ IBVCB.1808190834811001.Gia dinh be Phuc Q Tan Phu TP HCM Quy com co thit
VNFI - 0187602 TK chuyển đến 2019 17-08-2019 3.500.000đ 109496.170819.101435.Cuu SV D33 DHTCKT ung ho mam non A Lu Bat Xat Lao Cai FT19229482690070