Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
J633 - 0009100 TK chuyển đến 2019 22-08-2019 500.000đ Sender:01310001.DD:220819.SHGD:10000975.BO:HOANG THI THU HA.GOP BUA AN CHO TRE EM NGHEO VU NG CAO
9304 - 0000007 TK chuyển đến 2019 22-08-2019 1.000.000đ CHAU DO UNG HO QUY COM CO THIT GD TIEN MAT
Luu Nhat TK chuyển đến 2019 21-08-2019 1.000.000đ
VNFI - 0467430 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 1.000.000đ 154291.210819.180833.Ung ho cac be vung cao FT19233052190655
VNCK - 0143093 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 2.000.000đ IBVCB.2108190377178007.VUONG DUC NGUYEN.Nguyen ung ho quy tro ngheo vung cao
MBVP - 0343454 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 2.400.000đ MBVCB.223098340.Quy tro ngheo vung cao.CT tu Phan Khanh An ung ho thuong xuyen nam 2019 toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0343133 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 200.000đ MBVCB223097578.uh quy hoc tro ngheo vung cao.CT tu 0061001126532 KHUC THI LOAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0142133 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 500.000đ IBVCB.2108190252378002.PHAM NGOC TOAN.BFTVVNVX061
MBVP - 0335728 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 1.050.000đ MBVCB223080579.Nguyen Thi Cam Tu, 0868484528, ung ho SET TUI VAI, dia chi: Minh Minh. A56B cay me. binh phuoc.binh nham.thuan an.binh duong.CT tu 0371000437516 NGUYEN THI CAM TU toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0509981 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 200.000đ 980432.210819.205116.Kim hong hoang ung ho Quy tro ngheo vung cao
VNFI - 0508305 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 300.000đ 252653.210819.203930.Vietcombank 0611001917137 NGUYEN DUONG BAO NGOC chuyen khoan
VNFI - 0507833 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 200.000đ 187738.210819.204158.Luong huyen ung ho tre ngheo vung cao FT19233085777209
VNFI - 0506456 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 1.000.000đ 186701.210819.203708.Ung ho tro ngheo. FT19233102602190
MBVP - 0325604 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 300.000đ MBVCB.223060264.Chuong trinh Trung thu.CT tu DNB toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0324723 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 100.000đ MBVCB.223058399.ao ung.CT tu ao ung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0324146 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 200.000đ MBVCB.223056969.1984.CT tu Pham Tien Dung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0504004 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 1.000.000đ 203824.210819.202636.IBFT Dong gop
VNFI - 0503597 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 300.000đ 184038.210819.202458.Ung ho hoc tro ngheo vung cao FT19233714030130
VNCK - 0135775 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 200.000đ IBVCB.2108190177423001.VU THI TRANG NHUNG.UH CT Com co thit
VNFI - 0501546 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 500.000đ 779522.210819.201610.Pham Ninh Ngoc chuyen tien ung ho CT com co thit
VNFI - 0498744 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 300.000đ 179952.210819.200520.Mai Thuan xin ung ho cac chau FT19233843170735
MBVP - 0318368 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 2.000.000đ MBVCB223044525.ck ung ho quy.CT tu 0541001634313 NGUYEN THI NGUYET NGA toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0314162 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 200.000đ MBVCB223035603.Duy Minh, Dieu Minh gui tang cac ban.CT tu 0011001279185 NGUYEN DUY LAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0492641 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 1.000.000đ 760419.210819.194004.Ban Tra Giang Khanh Chi Duy Hoang ung ho cac ban
MBVP - 0311939 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 200.000đ MBVCB223030981.nguyen hong quan ung ho.CT tu 0301000320444 NGUYEN HONG QUAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0304921 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 1.000.000đ MBVCB223015812.Ung ho quy com co thit.CT tu 0111000239921 PHAN THI HAI DUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0483454 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 500.000đ 973085.210819.190442.Hoa Dang dong gop
VNCK - 0129186 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 1.000.000đ IBVCB.2108190014629002.BUI TRUNG DUNG.
VNCK - 0127197 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 500.000đ IBVCB.2108190744893001.NGUYEN XUAN DUONG.D
VNFI - 0473336 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 500.000đ 050551.210819.182525.Ng?n h?ng TMCP Ngo?i Th??ng Vi?t Nam 0611001917137 UH
MBVP - 0293477 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 500.000đ MBVCB.222992642.tre em ngheo.CT tu phan nhat nam toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0124863 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 1.000.000đ IBVCB.2108190223063001.LE THI HANH.Thuy Van ung ho quy CCT
VNFI - 0464942 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 300.000đ 152250.210819.180020.Ung ho chuong trinh FT19233758310000
VNCK - 0122723 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 500.000đ IBVCB.2108191004831001.LAM HUU THUC.Chuc moi nguoi suc khoe
VNFI - 0460301 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 2.000.000đ 330112.210819.174414.LUU THI PHUONG LIEN CHUYEN KHOAN CCT
VNFI - 0458227 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 300.000đ 128070.210819.174045.UNG HO CHUONG TRINH
VNFI - 0453335 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 1.000.000đ 702275.210819.172733.Ung ho quy
MBVP - 0272324 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 500.000đ MBVCB.222949817.pacheo.CT tu dang Duy Nhat toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0117405 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 500.000đ IBVCB.2108190595953001.NGUYEN THI THU THUY.Chuyen tien ho tro tro ngheo
VNFI - 0442814 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 200.000đ 010529.210819.170200.ung ho com co thit
VNFI - 0440275 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 300.000đ 145559.210819.165546.Ung ho Quy CCT
VNFI - 0438829 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 100.000đ 682519.210819.165306.Ung ho
VNFI - 0433135 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 500.000đ 051919.210819.164103.UNG HO COM CO THIT-210819-16:41:01
VNFI - 0432483 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 200.000đ 125937.210819.163929.Ung ho quy CCT FT19233190293626
VNFI - 0431740 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 2.000.000đ 051355.210819.163749.COM CO THIT-210819-16:37:48
VNFI - 0431639 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 200.000đ 868544.210819.163648.ung ho com co thit
MBVP - 0254310 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 300.000đ MBVCB222914845.ung ho quy hoc tro ngheo vung cao.CT tu 0301000349248 VU HUU DUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0421078 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 2.000.000đ 686809.210819.161501.Chuyen tien Com Co Thit
VNFI - 0421070 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 500.000đ 116652.210819.161529.Ung ho Com co thit FT19233059411002
MBVP - 0249348 TK chuyển đến 2019 21-08-2019 200.000đ MBVCB222905335.TienNK - Danang - ung ho Com co thit.CT tu 0041000154980 NGUYEN KIM TIEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.