Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0315367 TK chuyển đến 2019 23-08-2019 300.000đ IBVCB.2308190645245003.Duong Thi Thu Q9, Tp.HCM ung ho thang 09
VNCK - 0274709 TK chuyển đến 2019 23-08-2019 1.000.000đ IBVCB.2308190053122002.koijapan ha noi mong cac em co trung thu am ap
VNFI - 0845265 TK chuyển đến 2019 23-08-2019 2.000.000đ 462060.230819.011512.chau Nemo va Chau Anh tang cac ban FT19235072632065
VNFI - 0041897 TK chuyển đến 2019 23-08-2019 300.000đ 787058.230819.161040.Ung ho Trung thu quy tro ngheo vung cao
C263 - 0010034 TK chuyển đến 2019 23-08-2019 300.000đ /Ref:P3289235308Y19{//}/Ref:P3289235308Y19{//}B/O:THIEU NGUYEN BAO CHAU XIN TANG QUY DVC:T HIEU NGUYEN BAO CHAU 449/85 TRUONG CHINH
MBVP - 0752114 TK chuyển đến 2019 23-08-2019 200.000đ MBVCB223941447.Ung ho Com co thit.CT tu 0611001939316 PHAM THI KIM PHUONG toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0542164 TK chuyển đến 2019 22-08-2019 5.000.000đ MBVCB223509978.HOANG MAI TUYET D33 DHTCKT ung ho ALu, Bat Xat.CT tu 0011004016799 HOANG MAI TUYET toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0175397 TK chuyển đến 2019 22-08-2019 3.000.000đ IBVCB.2208190729416001.quach viet luan.Em Luan
VNFI - 0661672 TK chuyển đến 2019 22-08-2019 1.000.000đ 606104.220819.132750.DBS ung ho CCT
VNFI - 0552939 TK chuyển đến 2019 22-08-2019 1.000.000đ 061315.220819.080439.Vietcombank 0611001917137 DUONGVANDQ NAM DINH
MBVP - 0399117 TK chuyển đến 2019 22-08-2019 500.000đ MBVCB223229253.uh Com co thit.CT tu 0011003604196 DANG THI THU HUYEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0655241 TK chuyển đến 2019 22-08-2019 500.000đ 128560.220819.130326.Ung ho quy com co thit
VNFI - 0627848 TK chuyển đến 2019 22-08-2019 500.000đ 122707.220819.112830.DONG GOP CHO QUY TRO NGHEO VUNG CAO-220819-11:28:29
MBVP - 0420977 TK chuyển đến 2019 22-08-2019 300.000đ MBVCB.223274799.ung ho.CT tu toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0394263 TK chuyển đến 2019 22-08-2019 200.000đ MBVCB223218485.tran truong giang ung ho bua com cho cac chau.CT tu 0951004185376 TRAN TRUONG GIANG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0231463 TK chuyển đến 2019 22-08-2019 120.000đ IBVCB.2208190105461001.H Com co thit
ZZ61 - 0005345 TK chuyển đến 2019 22-08-2019 500.000đ Sender:79314013.DD:220819.SHGD:10000376.BO:PHAM THI THUY.GOP QUY COM CO THIT
J633 - 0009004 TK chuyển đến 2019 22-08-2019 200.000đ Sender:01309001.DD:220819.SHGD:10001082.BO:BUI QUOC THANG.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0226931 TK chuyển đến 2019 22-08-2019 2.000.000đ IBVCB.2208191033947001.MAI THI HOANG YEN.American skills ung ho quy
VNFI - 0712386 TK chuyển đến 2019 22-08-2019 1.000.000đ 350830.220819.153248.Ung ho trung thu 2019 FT19234910812276
MBVP - 0590944 TK chuyển đến 2019 22-08-2019 1.000.000đ MBVCB.223607147.Nam hoc moi da den.CT tu Mot chut tam long toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0599811 TK chuyển đến 2019 22-08-2019 500.000đ 347313.220819.101911.DO ANH QUE GOP COM CO THIT
MBVP - 0348870 TK chuyển đến 2019 22-08-2019 500.000đ MBVCB223110918.Ung ho quy Com co thit.CT tu 0381000537272 NGUYEN NGOC ANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0202652 TK chuyển đến 2019 22-08-2019 300.000đ IBVCB.2208190397817001.NGUYEN MINH THAI.Com co thit
VNFI - 0826087 TK chuyển đến 2019 22-08-2019 200.000đ 204565.220819.212717.Ung ho CCT
VNFI - 0715944 TK chuyển đến 2019 22-08-2019 200.000đ 083261.220819.153603.Vietcombank 0611001917137 Ung ho cac chau vung cao
J633 - 0011020 TK chuyển đến 2019 22-08-2019 1.000.000đ Sender:01310005.DD:220819.SHGD:10003187.BO:BUI DANH HUONG.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
J633 - 0008347 TK chuyển đến 2019 22-08-2019 500.000đ Sender:01310012.DD:220819.SHGD:10002480.BO:NGUYEN THE TUNG.UNG HO COM CO THIT
VNCK - 0197243 TK chuyển đến 2019 22-08-2019 3.000.000đ IBVCB.2208190346215002.Truong Thi Thuy Trang Com co thit
VNCK - 0187337 TK chuyển đến 2019 22-08-2019 2.000.000đ IBVCB.2208190396787001.NGUYEN VAN MINH.Be Phuc An ung ho quy
VNFI - 0527038 TK chuyển đến 2019 22-08-2019 1.000.000đ 205212.210819.222404.Mot nhan vien Vinfast FT19234425753865
VNCK - 0172380 TK chuyển đến 2019 22-08-2019 850.000đ IBVCB.2208190848086002.TRINH THI MINH TAM.Chau Minh Duc + Minh Nhat tang ban vo di hoc
VNFI - 0702979 TK chuyển đến 2019 22-08-2019 500.000đ 343330.220819.151239.Ung ho quy ngheo vung cao FT19234097466692
VNCK - 0175344 TK chuyển đến 2019 22-08-2019 500.000đ IBVCB.2208190838856002.NGUYEN THANH TRUNG.Ung ho quy
VNFI - 0821093 TK chuyển đến 2019 22-08-2019 300.000đ 439118.220819.210350.Nguyen Thi Bich Thanh ung ho quy tro ngheo vung cao NTBT 08.2019 FT19235007164668
VNCK - 0186029 TK chuyển đến 2019 22-08-2019 200.000đ IBVCB.2208190635540001.Aba Abc Abc
VNCK - 0247115 TK chuyển đến 2019 22-08-2019 200.000đ IBVCB.2208190316862001.NGUYEN THI KIM HONG.ung ho TNVC
J633 - 0031887 TK chuyển đến 2019 22-08-2019 4.000.000đ Sender:01310005.DD:220819.SHGD:10012664.BO:PHAM THI KIM LIEN.UNG HO CHUONG TRINH TU THIEN
J633 - 0019320 TK chuyển đến 2019 22-08-2019 500.000đ Sender:01310012.DD:220819.SHGD:10007416.BO:NGUYEN THI PHUONG THAO.GIA DINH THAO BO UNG HO
J633 - 0016726 TK chuyển đến 2019 22-08-2019 150.000đ Sender:01310005.DD:220819.SHGD:10006426.BO:LUU THUY VAN.UNG HO TRUNG THU
VNFI - 0817533 TK chuyển đến 2019 22-08-2019 2.500.000đ 193548.220819.204741.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG TAY BAC-220819-20:47:41
VNFI - 0714838 TK chuyển đến 2019 22-08-2019 2.000.000đ 352795.220819.153746.Mung nam hoc moi FT19234652142675
MBVP - 0585180 TK chuyển đến 2019 22-08-2019 1.000.000đ MBVCB223595129.ung ho quy tro ngheo vung cao.CT tu 0451001966539 DUONG VAN GIANG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0539977 TK chuyển đến 2019 22-08-2019 600.000đ 048429.220819.043511.Ly Thu Huong ung ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
MBVP - 0569094 TK chuyển đến 2019 22-08-2019 500.000đ MBVCB.223561774.trung thu cho tre em Dien Bien.CT tu Hoang Gia Bach toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0588401 TK chuyển đến 2019 22-08-2019 500.000đ 504595.220819.095342.ung ho trung thu cho cac em
VNFI - 0647347 TK chuyển đến 2019 22-08-2019 300.000đ 022667.220819.123053.ung ho cac em
VNFI - 0533730 TK chuyển đến 2019 22-08-2019 200.000đ 807579.210819.233624.Ung ho chuong trinh Trung Thu
MBVP - 0612630 TK chuyển đến 2019 22-08-2019 100.000đ MBVCB.223653910.Ung ho cac em.CT tu Thanh Mai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0010646 TK chuyển đến 2019 22-08-2019 500.000đ Sender:01310001.DD:220819.SHGD:10002765.BO:VU THI TU ANH.BUA COM CO THIT CHO TRE EM .TU AN H