Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNFI - 0972371 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 2.000.000đ 417307.020519.101128.Ung ho quy tre em vung cao
VNFI - 0931816 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 500.000đ 519818.020519.051749.Dong gop hang thang cho quy
VNFI - 0177395 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 300.000đ 950804.020519.215120.NTC ung ho TNVC va CCT FT19123395803479
VNCK - 0437103 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 200.000đ IBVCB.0205190664960001.motbit Co nhue ung ho tre vung cao
VNCK - 0435148 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 500.000đ IBVCB.0205190583036001.DO XUAN THINH TIEN PHONG BA VI HA NOI CAC EM NHO CO HOAN CANH KHO KHAN
VNCK - 0427071 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 500.000đ IBVCB.0205190161718003.tiktok sg ungho
VNCK - 0367854 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 1.200.000đ IBVCB.0205190642919001.Gia dinh Mat Chit Van Hau ung ho
VNCK - 0363549 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 200.000đ IBVCB.0205190312429002.ung ho ung ho
VNCK - 0363084 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 50.000đ IBVCB.0205190898065001.Luong Khanh Ly B14-Kim Lien- Ha Noi Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0351722 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 200.000đ IBVCB.0205190687100001.Thuc Dang ung ho CCT T04/2019
VNCK - 0334035 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 500.000đ IBVCB.0205190528720001.bui le thanh truc q7 hcm ung ho quy
VNCK - 0325929 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 22.300.000đ IBVCB.0205190229932004.CBCNV - VPDD EmploymentHero TPHCM
VNCK - 0321153 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 1.000đ IBVCB.0205190980254002.ASD 123 qwe
VNCK - 0321095 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 300.000đ IBVCB.0205190623438001.Com co thit
VNCK - 0310934 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 3.000.000đ IBVCB.0205190307729004.Ung ho quy TRO NGHEO VUNG CAO thang 5/2019.
VNCK - 0308324 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 300.000đ IBVCB.0205190769753002.Lcoxt hanoi facebook
VNCK - 0304830 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 200.000đ IBVCB.0205190183155001.Tung Chi - Minh Khoi TP.Hue Quy TNVC - Thang 5
VNCK - 0291572 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 500.000đ IBVCB.0105190769247001.Ung ho T5/2019
VNAF - 0098222 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 300.000đ IBAFT.0112180332070001.Ung ho CCT
MBVP - 0341449 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 500.000đ MBVCB.167520690.bt.CT tu nguyen hai ninh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0286438 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 100.000đ MBVCB.167413065.cong nhan .CT tu Nguyen Van duong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0275643 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 1.000.000đ MBVCB.167390385.Xay dung Ky tuc xa 115.CT tu Nguyen Viet Tuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0177277 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 1.000.000đ MBVCB.167220140.quy tro ngheo vung cao t5/2019.CT tu Lan Vu toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0100284 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 500.000đ MBVCB.167078353...CT tu Tran Lam Bich Tuyen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
L433 - 0000104 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 615.000.000đ ONG NGUYEN ANH TU CHI TIEN DUOC GIAI NGAN CHUYEN VAO TK QUY TRO NGHEO VUNG CAO THEO BIEN B AN HOP SO 2404/BBH-QTNVC NGAY 25.04.19
J633 - 0035544 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 200.000đ Sender:79604002.DD:020519.SHGD:10001325.BO:NGUYEN KIM KHANH.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO CHARGEDETAILS OUR
J633 - 0034475 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 100.000đ Sender:01309001.DD:020519.SHGD:10007612.BO:PHAM THI MAI THANH.UNG HO QUY COM CO THIT
J633 - 0017942 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 500.000đ Sender:01309001.DD:020519.SHGD:10003321.BO:NGUYEN THANH NGOC.NGOC UNG HO QUY TRO NGHEO VUN G CAO
ZZ61 - 0027388 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 500.000đ Sender:01201003.DD:020519.SHGD:10017173.BO:NGUYEN THI THU THUY.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG C AO
0595 - 0006685 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 500.000đ /Ref:P1270514{//}/Ref:P1270514{//}DINH KY CK LNH THONG THUONG: quy TNVC DVC:NGUYEN HA MI
VNAF - 0098156 TK chuyển đến 2019 01-05-2019 500.000đ IBAFT.0210180275573002.Ung ho quy TNVC
MBVP - 0885760 TK chuyển đến 2019 01-05-2019 200.000đ MBVCB.166834881.linh&huong ung ho cct t5/2019.CT tu a toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0251861 TK chuyển đến 2019 01-05-2019 100.000đ IBVCB.0105190337252003.Trieu Bao ung ho
MBVP - 0868596 TK chuyển đến 2019 01-05-2019 100.000đ MBVCB.166796713.binh thuong.CT tu Duy toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0863480 TK chuyển đến 2019 01-05-2019 300.000đ MBVCB.166784009.Ky su xay dung.CT tu Vu Xuan Quang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNAF - 0097922 TK chuyển đến 2019 01-05-2019 2.000.000đ IBAFT.3003180131256001.dong gop cho quy com co thit
VNFI - 0910954 TK chuyển đến 2019 01-05-2019 100.000đ 244725.010519.195013.Chi Lich UH Xay KTX
MBVP - 0929908 TK chuyển đến 2019 01-05-2019 1.000.000đ MBVCB166926356.vu trong huy ung ho quy tro ngheo vung cao.CT tu 0031000274074 VU TRONG HUY toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0864426 TK chuyển đến 2019 01-05-2019 1.000.000đ MBVCB166786346.ung ho xay ktx tro ngheo Tay Nguyen.CT tu 0081000847855 LE MANH HUNG toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0231804 TK chuyển đến 2019 30-04-2019 100.000đ IBVCB.3004190068150004.NDAK Ung ho CCT thang 4 2019
VNCK - 0198454 TK chuyển đến 2019 30-04-2019 1.000.000đ IBVCB.3004190889728001.NHL NDPN B12 hoc vien Ctqg hcm cau giay hn Ung ho quy
MBVP - 0831685 TK chuyển đến 2019 30-04-2019 500.000đ MBVCB.166709969.Xay dung truong hoc cho tre .CT tu Ho Anh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0768711 TK chuyển đến 2019 30-04-2019 50.000đ 970488.300419.121113.Xuan Nga quyen gop FT19122401260371
VNVT - 0840388 TK chuyển đến 2019 29-04-2019 200.000đ VCBVT.84983438766.CT tu 0011002582967.NGUYEN THI LE PHUONG MAI sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.190429213376680.VNVT20190429840388.mong com co thit
VNFI - 0651351 TK chuyển đến 2019 29-04-2019 1.500.000đ 925512.290419.115713.Ha Le
VNFI - 0611091 TK chuyển đến 2019 29-04-2019 400.000đ 846469.290419.041938.Ung ho cac em be vung cao FT19122539744069
VNCK - 0170502 TK chuyển đến 2019 29-04-2019 500.000đ IBVCB.2904190138579003.Misa Nguyen Q8 Ung ho cac be vung cao
VNCK - 0151087 TK chuyển đến 2019 29-04-2019 1.000.000đ IBVCB.2904190991377004.Dang Tran Hoang Hang Thang
25D1 - 0442406 TK chuyển đến 2019 29-04-2019 200.000đ FTF_CN:9704366801319233059.FrAcc:0071003087152.ToAcc:0611001917137
3BN3 - 0132726 TK chuyển đến 2019 29-04-2019 200.000đ FTF_CN:9704366801369067019.FrAcc:0011001652231.ToAcc:0611001917137