Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNFI - 0218216 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 500.000đ 986812.030519.092134.ung ho xay ktx tay nguyen FT19123140680050
VNCK - 0458050 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 700.000đ IBVCB.0305190131164001.2 ban Ty va My ung ho xay KTS cac ban vung cao
VNFI - 0210087 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 100.000đ 963098.030519.085554.Ung ho xay ktx Tay Nguyen FT19123627450655
VNFI - 0201526 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 500.000đ 176861.030519.082227.Nha Bao Tran Thi Sanh ung ho tre em
VNFI - 0199584 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 200.000đ 730248.030519.081126.Chuc chu Tuan suc khoe, chuc du an thanh cong
VNCK - 0450518 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 500.000đ IBVCB.0305190371114001.Chuyen 500k tien ung ho xay ky tuc xa cho tre em vung cao
VNCK - 0449137 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 500.000đ IBVCB.0305190298384001.Ung ho quy tro ngheo vung cao
VNFI - 0196188 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 200.000đ 923654.030519.074456.An bacb ung ho xay truong cho cac em FT19123265482375
VNFI - 0194066 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 5.000.000đ 858581.030519.071848.Bank Transfer
VNFI - 0192134 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 1.000.000đ 911073.030519.063843.KTX 115 FT19123509300000
VNCK - 0439252 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 200.000đ IBVCB.0205190949166003.Linhnguyen Linhnguyen Linhnguyen
VNFI - 0182608 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 500.000đ 973112.020519.224542.Gop com co thit FT19123531647040
VNFI - 0414992 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 1.000.000đ 136091.030519.194434.Ung ho quy t5
MBVP - 0569875 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 500.000đ MBVCB.167937951.ung ho cct.CT tu nguyen thi tuyet nhung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0554153 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 200.000đ MBVCB.167908937.ung ho Com co thit.CT tu KMM toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
0C72 - 0000260 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 3.000.000đ NGUYEN DIEU LIEN TAM;UNG HO CAC CHAU VUNG CAO; GD TIEN MAT
ZZ61 - 0019023 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 100.000đ Sender:79310001.DD:030519.SHGD:10019299.BO:TRAN TRUNG.COM CO THIT
VNFI - 0322845 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 1.000.000đ 110519.030519.145209.CHAU NGUYEN BINH_CHAU UNG HO CAC BAN.
VNCK - 0509549 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 400.000đ IBVCB.0305190757053001.Nguyen Hung Thanh Thai, Ha Noi UH xay KTX cho 115 tre e Tay Nguyen
ZZ01 - 0005031 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 500.000đ Sender:79202002.DD:030519.SHGD:10003070.BO:CHAU THI LAN THANH.995219050354204 DG QUY TNV C
ZZ61 - 0006088 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 1.000.000đ Sender:79310001.DD:030519.SHGD:10005875.BO:NGUYEN TUAN ANH.TANG UHTX T5. UNG HO QUY COM CO THIT
ZZ61 - 0003506 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 300.000đ Sender:48304001.DD:030519.SHGD:10006004.BO:LE BICH NGOC.UNG HO QUY COM CO THIT TAI NGOAI T HUONG VIET NAM CN BA DINH
YQ43 - 0005607 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 500.000đ IBPS/SE:01310012.DD:030519.SH:10005793.BO:NGUYEN BINH TRANG.KTX
VNCK - 0471860 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 1.000.000đ IBVCB.0305190801915002.Yamamoto Ryoko Q7 xay ky tuc xa Tay Nguyen
J633 - 0014117 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 200.000đ Sender:01310012.DD:030519.SHGD:10005262.BO:HA MAI HUY.UNG HO QUY TRO NGHEO
VNCK - 0453451 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 1.000.000đ IBVCB.0305190992694001.
MBVP - 0360343 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 3.000.000đ MBVCB.167558665.xay truong hoc Tay nguyen.CT tu Ha noi toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0184932 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 1.000.000đ 692903.020519.231805.UNG HO KTX115-020519-23:17:43
VNFI - 0434973 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 500.000đ 487485.030519.214005.Ung ho cac con
VNCK - 0572438 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 200.000đ IBVCB.0305190328800001.Ung ho xay ky tuc xa be cho 115 em be Tay Nguyen
VNCK - 0565726 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 500.000đ IBVCB.0305190306158001.Ung ho xd KTX
MBVP - 0592318 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 300.000đ MBVCB167981254.ung ho xay KTX tre o Tay nguyen.CT tu 0011000642601 LUU VAN NANG toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0549562 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 500.000đ IBVCB.0305190394984001.Ung ho quy TNVC xay KTX cho tre em Tay Nguyen
VNFI - 0959779 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 1.000.000đ 051931.020519.093014.2M ung ho xay dung KTX cho hoc sinh Tay Nguyen
ZZ61 - 0010451 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 500.000đ Sender:79334001.DD:020519.SHGD:10000822.BO:PHAM DUC LONG.HO TRO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
XC92 - 0000120 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 20.000.000đ PHONG XNK CT TM VIGLACERA;ung ho quy xay dung ktx tay nguyen;
VNFI - 0975493 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 600.000đ 505735.020519.102201.ung ho quy
ZZ61 - 0026987 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 1.000.000đ Sender:01310005.DD:020519.SHGD:10032935.BO:BUI HAI NINH.BE SAPA UNG HO XAY KTX115
VNCK - 0360259 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 100.000đ IBVCB.0205190771334001.KTX115 - Ea Dah
MBVP - 0208327 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 1.000.000đ MBVCB167274834.KTX.CT tu 0071000715391 HA THI HOANG YEN toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0158381 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 500.000đ MBVCB167185756.KTX -hungnd ung ho ctt TN.CT tu 0011001758135 NGUYEN DINH HUNG toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
J633 - 0009793 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 1.000.000đ Sender:01310012.DD:020519.SHGD:10012858.BO:VU LE HANG.UNG HO TO AM KTX 115
C263 - 0006698 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 500.000đ /Ref:P1270876{//}/Ref:P1270876{//}NTTrung ung ho CCT 05-2019 DVC:NGUYEN TUAN TRUNG
ZZ61 - 0027169 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 3.000.000đ Sender:01202001.DD:020519.SHGD:10004993.BO:LY HONG HANH.995219050259558 COM CO THIT THAN G 5
ZZ61 - 0022217 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 2.000.000đ Sender:79202002.DD:020519.SHGD:10002450.BO:DUONG DINH HAI.995219050222760 GIA DINH MINH HUYEN, MINH ANH UNG HO CCT
ZZ61 - 0020488 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 4.000.000đ Sender:79201001.DD:020519.SHGD:10003606.BO:HOANG MANH DAT.GOI TIEN UNG HO CAC TRO VUNG CAO
ZZ61 - 0004790 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 120.000.000đ Sender:01202002.DD:020519.SHGD:10000101.BO:CTY CP TAP DOAN GIAO DUC EGROUP.995219050200317 EGROUP TAI TRO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
XC92 - 0000122 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 400.000.000đ ct noi bo
VNFI - 0974249 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 2.000.000đ 503658.020519.101753.ung ho quy tre em vung cao
VNFI - 0973191 TK chuyển đến 2019 02-05-2019 2.000.000đ 419113.020519.101407.Ung ho quy tre em vung cao