Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNFI - 0397926 TK chuyển đến 2019 25-08-2019 1.000.000đ 908009.240819.225621.Em Ha ung ho quy tro ngheo vung cao FT19238780825262
MBVP - 0404717 TK chuyển đến 2019 25-08-2019 300.000đ MBVCB225094147.Ung ho quy CCT.CT tu 0351000909305 NGUYEN THI XUAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0402686 TK chuyển đến 2019 25-08-2019 500.000đ MBVCB.225089615.tre em Ha Giang.CT tu Dang Thi Thanh Hai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0371170 TK chuyển đến 2019 25-08-2019 2.000.000đ MBVCB.225017809.gop phan cho cac be den truong.CT tu dang thi be nam toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0330774 TK chuyển đến 2019 25-08-2019 100.000đ MBVCB224933096.thang sau nhan luong minh se ung ho nhieu hon,HungchamHuynh.CT tu 0041000948834 HUYNH QUOC HUNG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0470438 TK chuyển đến 2019 25-08-2019 300.000đ 996688.250819.130417.Ung ho CCT
MBVP - 0295672 TK chuyển đến 2019 25-08-2019 200.000đ MBVCB224859594.nguyen anh hung, ung ho CTT.CT tu 0021001213359 NGUYEN ANH HUNG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0446211 TK chuyển đến 2019 25-08-2019 17.000.000đ 000290.250819.105426.Vi va Huong o Australiac ung ho quy tro ngheo vung cao
VNFI - 0424232 TK chuyển đến 2019 25-08-2019 200.000đ 930493.250819.090330.Nha Bap gop quy FT19238679200296
DD2760 - 0001021 TK chuyển đến 2019 25-08-2019 300.000đ AFT 0000000061000322247D000000006TRAN NAM THANH CT HO TRO TRE EM "COM CO
DD4400 - 0628117 TK chuyển đến 2019 25-08-2019 371.221đ GIAO DICH TRA LAI TU DONG
VNFI - 0178955 TK chuyển đến 2019 24-08-2019 300.000đ 143821.240819.083857.ung ho quy
MBVP - 0130412 TK chuyển đến 2019 24-08-2019 500.000đ MBVCB224503427.ck ung ho diem truong ban ly chieng khoang.CT tu 0021002240664 LE MANH QUAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0937287 TK chuyển đến 2019 24-08-2019 16.000đ MBVCB.224307094.may man.CT tu duong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0976233 TK chuyển đến 2019 24-08-2019 100.000đ MBVCB.224394437.Q.CT tu Q toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0123948 TK chuyển đến 2019 24-08-2019 300.000đ MBVCB.224490755.nhan vien van phong.CT tu hoang van nghia toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0207151 TK chuyển đến 2019 24-08-2019 1.800.000đ 752762.240819.100836.Lap ct FT19236390013000
MBVP - 0950648 TK chuyển đến 2019 24-08-2019 200.000đ MBVCB.224338699.CCT.CT tu LE THUY TRINH toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0253163 TK chuyển đến 2019 24-08-2019 300.000đ 676538.240819.123451.Nguyen Ngan Thao THPT Chu Van An Hai Phong ung ho quy tro ngheo vung cao T8
MBVP - 0230073 TK chuyển đến 2019 24-08-2019 300.000đ MBVCB.224706485.CT trung thu.CT tu NguyenYen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0256252 TK chuyển đến 2019 24-08-2019 500.000đ 792531.240819.124758.Dinh Hong ung ho TNVC FT19236290000410
VNCK - 0453024 TK chuyển đến 2019 24-08-2019 70.000đ IBVCB.2408190725940001.VU THI HONG NHUNG.Ho tro tang vo tre em
VNVT - 0755422 TK chuyển đến 2019 24-08-2019 100.000đ VCBVT.84989100989.CT tu 0071001456963.NGUYEN TRUONG SON sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.190824211943718.VNVT20190824755422.1
VNFI - 0152047 TK chuyển đến 2019 24-08-2019 500.000đ 707642.230819.230611.QTho ung ho quy FT19236099900473
VNFI - 0182304 TK chuyển đến 2019 24-08-2019 2.000.000đ 733271.240819.085330.Ung ho Quy Com co thit FT19236200979956
MBVP - 0124219 TK chuyển đến 2019 24-08-2019 100.000đ MBVCB.224491374.bjnh thuong.CT tu vuong thi kim khuyen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0173547 TK chuyển đến 2019 24-08-2019 200.000đ MBVCB.224587694.h.CT tu h toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0345865 TK chuyển đến 2019 24-08-2019 1.000.000đ 002299.240819.180825.190824000020832 Chuyen qua ZaloPay ZP5DHMMFTH4F
MBVP - 0103298 TK chuyển đến 2019 24-08-2019 300.000đ MBVCB.224449362.nguoi ung ho .CT tu lam thi huyen trang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0281152 TK chuyển đến 2019 24-08-2019 1.000.000đ 812510.240819.143142.Nha NAGAR BUNTY AN ung ho FT19236480618171
MBVP - 0762256 TK chuyển đến 2019 23-08-2019 100.000đ MBVCB.223960708.Binh thuong.CT tu Chi toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ45 - 0004773 TK chuyển đến 2019 23-08-2019 500.000đ Sender:79303008.DD:230819.SHGD:10005874.BO:BUI THI HOA.BUI THI HOA CK QUY TRO NGHEO VUNG C AO
XC92 - 0000142 TK chuyển đến 2019 23-08-2019 10.000.000đ CTCP TICH HOP HE THONG TIN HOC;the ky ung ho quy tnvc;
MBVP - 0645620 TK chuyển đến 2019 23-08-2019 1.000.000đ MBVCB223724478.UH QTNVC.CT tu 0301002827587 LE ANH TUAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0327497 TK chuyển đến 2019 23-08-2019 500.000đ IBVCB.2308190446667004.NGUYEN TIEN PHUONG.Vi VietNam tot dep hon
VNFI - 0115770 TK chuyển đến 2019 23-08-2019 500.000đ 675881.230819.193953.Em Ngoc UH FT19235771923338
VNCK - 0300218 TK chuyển đến 2019 23-08-2019 500.000đ IBVCB.2308190527011002.NGUYEN THI BAO CHI.Le Van Giap gui tang thieu nhi cac be
VNCK - 0316122 TK chuyển đến 2019 23-08-2019 300.000đ IBVCB.2308190154609001.Hoa Quy hoc tro ngheo vung cao
ZZ61 - 0005025 TK chuyển đến 2019 23-08-2019 200.000đ Sender:01310001.DD:230819.SHGD:10004518.BO:NGUYEN THU HA.NGUYEN THU HA UNG HO QUY TRO NGHE O VUNG CAO
MBVP - 0688610 TK chuyển đến 2019 23-08-2019 650.000đ MBVCB223817929.ung ho.CT tu 0491000041053 NGUYEN THI HANG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0049051 TK chuyển đến 2019 23-08-2019 1.000.000đ 289394.230819.162440.PHAN QUANG TANG CAC EM VUNG CAO-230819-16:24:38
VNFI - 0942604 TK chuyển đến 2019 23-08-2019 3.000.000đ 847153.230819.114936.Khach san Tirant ung ho cac chau
VNCK - 0294378 TK chuyển đến 2019 23-08-2019 300.000đ IBVCB.2308190869281003.Nguyen Hung Thanh Thai, Ha Noi UH CCT 2 thang
MBVP - 0721952 TK chuyển đến 2019 23-08-2019 500.000đ MBVCB.223882279.ung ho trang sang vung cao.CT tu nguyen duc hoa toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0018694 TK chuyển đến 2019 23-08-2019 500.000đ 277744.230819.152509.UNG HO DIEM TRUONG BAN LY, CHIENG KHOANG-230819-15:25:06
VNCK - 0364074 TK chuyển đến 2019 23-08-2019 771.321đ IBVCB.2308190334278007.Dinh Hai ngoc phuong 12B07 Cc hoang thanh - 114 mai hac de -Ha noi Dong Vien tre con Ngheo bioethics
VNFI - 0910841 TK chuyển đến 2019 23-08-2019 2.000.000đ 913725.230819.103205.Ta Quynh Chi ung ho Quy Tro ngheo vung cao
X635 - 0000014 TK chuyển đến 2019 23-08-2019 500.000đ nguyen cao doan trinh:ung ho quy tro ngheo vung cao GD TIEN MAT
ZZ61 - 0007061 TK chuyển đến 2019 23-08-2019 300.000đ Sender:01201003.DD:230819.SHGD:10010121.BO:NGUYEN VAN CUONG.HO TRO TRE EM NGHEO
ZZ45 - 0004649 TK chuyển đến 2019 23-08-2019 3.000.000đ Sender:01310012.DD:230819.SHGD:10002640.BO:TRAN HUY HUNG.GIA DINH HUNG CHI LAM PHUONG UNG HO COM CO THIT T8.2019