Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
MBVP - 0111319 TK chuyển đến 2019 27-08-2019 300.000đ MBVCB.226421428.ca nhan.CT tu Thu Hoai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0225297 TK chuyển đến 2019 27-08-2019 300.000đ 251488.270819.205856.Ung ho BAN LY CHIENG KHOANG
VNFI - 0202537 TK chuyển đến 2019 27-08-2019 300.000đ 571900.270819.192702.Le Vu Phuong Linh ung ho cac em FT19239378370825
VNFI - 0172375 TK chuyển đến 2019 27-08-2019 500.000đ 547293.270819.174348.Nho quy gui tang cac chau FT19239006190101
VNFI - 0164412 TK chuyển đến 2019 27-08-2019 500.000đ 934080.270819.172236.Vo chong Quynh Quoc Anh ung ho quy CCT
VNCK - 0758762 TK chuyển đến 2019 27-08-2019 200.000đ IBVCB.2708191039028001.Nhung Ha Noi ung ho
J633 - 0043612 TK chuyển đến 2019 27-08-2019 500.000đ Sender:79310001.DD:270819.SHGD:10016668.BO:NGUYEN VAN THANH.CON GAI ANH C UNG HO
J633 - 0039320 TK chuyển đến 2019 27-08-2019 1.000.000đ Sender:01309001.DD:270819.SHGD:10004270.BO:NGUYEN THI HOANG YEN.UNG HO QUI TRO NGHEO VUNG CAO
0L18 - 0000123 TK chuyển đến 2019 27-08-2019 1.000.000đ DOI BONG FC 682 UNG HO COM CO THIT GD TIEN MAT
J633 - 0034843 TK chuyển đến 2019 27-08-2019 300.000đ Sender:79310001.DD:270819.SHGD:10014420.BO:NGUYEN HAI YEN.NGUYEN HAI YEN UNG HO QUY TRO NG HEO VUNG CAO T7
VNCK - 0719149 TK chuyển đến 2019 27-08-2019 500.000đ IBVCB.2708190785387001.Anh Thu Phu Thuan -Q7 Quy tro ngheo vung cao
MBVP - 0845064 TK chuyển đến 2019 27-08-2019 100.000đ MBVCB226091524.ung ho cho cac em.CT tu 0011004268353 LE KHANH LINH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0714877 TK chuyển đến 2019 27-08-2019 2.000.000đ IBVCB.2708190100213005.NGUYEN THANH TRUNG.BCH CD PTSC UNG HO QUY CHUNG
VNCK - 0714410 TK chuyển đến 2019 27-08-2019 3.000.000đ IBVCB.2708190054985004.NGUYEN THANH TRUNG.HNPTSC UNG HO TRUONG LY CHIENG KHOANG
VNCK - 0708794 TK chuyển đến 2019 27-08-2019 2.000.000đ IBVCB.2708190488679004.Pham Duc Phong Dist 9 HCMC
MBVP - 0820785 TK chuyển đến 2019 27-08-2019 700.000đ MBVCB226037495.100 cuon vo - Ly Chieng Khoang.CT tu 0451000390798 LUU HOANG NGA toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0002549 TK chuyển đến 2019 27-08-2019 1.900.000đ 409612.270819.104736.Zen ung ho thang 8-2019 FT19239441274805
VNCK - 0689717 TK chuyển đến 2019 27-08-2019 1.000.000đ IBVCB.2708190388004003.Dang Tran Hoang Hang Thang
VNFI - 0956590 TK chuyển đến 2019 27-08-2019 500.000đ 989311.270819.081720.Cty CP DUOC PHAM IQ PHARMA HAI DUONG UNG HO VUI TET TRUNG THU.
MBVP - 0464582 TK chuyển đến 2019 26-08-2019 500.000đ MBVCB.225230076.ung ho tre em vung cao.CT tu le thi phuong nam toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0047161 TK chuyển đến 2019 26-08-2019 200.000đ Sender:01310005.DD:260819.SHGD:10018898.BO:DINH THI PHUONG HAO.UNG HO TRUNG THU CAC BE
J633 - 0026132 TK chuyển đến 2019 26-08-2019 1.000.000đ Sender:01310012.DD:260819.SHGD:10009805.BO:TRINH DANG CHINH.HENRY TRINH 096 991 8709 CK TNVC.VN
J633 - 0016360 TK chuyển đến 2019 26-08-2019 500.000đ Sender:79302001.DD:260819.SHGD:10000761.BO:DO THI THU THUY.(CKRMNO: 033219082583789)UNG HO COM CO THIT (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
J633 - 0011044 TK chuyển đến 2019 26-08-2019 700.000đ Sender:01310001.DD:260819.SHGD:10002911.BO:NGUYEN THI HANH.HANH NGUYEN UNG HO 100 CUON VO
J633 - 0005932 TK chuyển đến 2019 26-08-2019 1.000.000đ Sender:01202001.DD:260819.SHGD:10000762.BO:HUYNH THI MINH HANH.HUYNH THI MINH THANH HO TRO TRE EM VUNG CAO
C263 - 0007504 TK chuyển đến 2019 26-08-2019 300.000đ /Ref:P3029238879Y19{//}/Ref:P3029238879Y19{//}B/O:KHONG DUC TRUNG UH CCT T82019 DVC:KHONG DUC TRUNG 108-C31
ZZ61 - 0006755 TK chuyển đến 2019 26-08-2019 1.000.000đ Sender:01201011.DD:260819.SHGD:10004128.BO:TRAN THI THUY NGA.UNG HO XAY TRUONG
0595 - 0006230 TK chuyển đến 2019 26-08-2019 5.000.000đ /Ref:PALPM90IRFR{//}/Ref:PALPM90IRFR{//}LP VNM90IRFR DONG GOP QUY COM CO THIT DVC:MRS PHAN DANG KHANH QUYNH
0595 - 0007659 TK chuyển đến 2019 26-08-2019 300.000đ /Ref:PATTM90U2OI{//}TT VNM90U2OI UNG HO COM CO THIT DVC:MS TRAN THI HOANG ANH
ZZ61 - 0003592 TK chuyển đến 2019 26-08-2019 1.000.000đ Sender:01202002.DD:260819.SHGD:10000352.BO:NGUYEN THI THU HOA.995219082627135 DONG GOP T 08.19
VNVT - 0776990 TK chuyển đến 2019 26-08-2019 50.000đ VCBVT.84989100989.CT tu 0071001456963.NGUYEN TRUONG SON sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.190826218522032.VNVT20190826776990.hihi
VNFI - 0915708 TK chuyển đến 2019 26-08-2019 500.000đ 330320.260819.211734.Ung ho sach vo cho cac con FT19239964026672
VNFI - 0872060 TK chuyển đến 2019 26-08-2019 500.000đ 292806.260819.183938.To Ong ung ho bua an cho tro ngheo vung cao FT19238358728078
VNFI - 0871446 TK chuyển đến 2019 26-08-2019 500.000đ 632511.260819.183728.Ung ho tro ngheo vung cao
VNFI - 0810551 TK chuyển đến 2019 26-08-2019 300.000đ 275438.260819.161620.Ung ho ban ly chieng khoang
VNFI - 0785225 TK chuyển đến 2019 26-08-2019 500.000đ 003100.260819.153223.Ung ho Quy tro ngheo vung cao
VNFI - 0782041 TK chuyển đến 2019 26-08-2019 100.000đ 368843.260819.152653.UNG HO BAN LY CHIENG KHOANG
VNFI - 0771461 TK chuyển đến 2019 26-08-2019 200.000đ 398952.260819.150730.Ho tro bua an cho hoc tro ngheo vung cao
VNFI - 0718597 TK chuyển đến 2019 26-08-2019 500.000đ 299374.260819.130806.Ung ho trung thu cac be Tian giao Dien bien
VNFI - 0707336 TK chuyển đến 2019 26-08-2019 500.000đ 284746.260819.122949.FB Chi Nguyen
VNFI - 0692136 TK chuyển đến 2019 26-08-2019 200.000đ 148022.260819.114617.COM CO THIT FT19238016020202
VNFI - 0675695 TK chuyển đến 2019 26-08-2019 1.000.000đ 967680.260819.110919.Chu Cam Tho ung ho quy
VNCK - 0630921 TK chuyển đến 2019 26-08-2019 500.000đ IBVCB.2608190171467003.0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao Hoan Canh
VNCK - 0598782 TK chuyển đến 2019 26-08-2019 1.000.000đ IBVCB.2608191028306001.Ung ho Quy Tro ngheo vung cao
VNCK - 0593338 TK chuyển đến 2019 26-08-2019 1.500.000đ IBVCB.2608190620656001.Quynh Hoa Ung ho tre em Vung cao
VNCK - 0586814 TK chuyển đến 2019 26-08-2019 500.000đ IBVCB.2608190528294001.PHAM THI THU HUYEN.UNG HO QUY COM CO THIT
VNCK - 0573190 TK chuyển đến 2019 26-08-2019 250.000đ IBVCB.2608190341848002.TRAN THI THANH TU BINH DUONG ALL
MBVP - 0691313 TK chuyển đến 2019 26-08-2019 300.000đ MBVCB.225685099.UH trung thu 2019.CT tu Lan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0578300 TK chuyển đến 2019 26-08-2019 500.000đ MBVCB.225450494.ung ho sach vo nam hoc moi.CT tu tran thanh van toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
DD4400 - 0697873 TK chuyển đến 2019 25-08-2019 85.155đ GIAO DICH TRA LAI TU DONG