Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
ZZ61 - 0014015 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 200.000đ Sender:01321001.DD:060519.SHGD:10003025.BO:NGUYEN VAN KHUE.UNG HO KTX
VNFI - 0837701 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 500.000đ 987489.060519.101330.Ung ho xay ktx cho cac be Tay Nguyen FT19126652974205
J633 - 0019545 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 500.000đ Sender:01310005.DD:060519.SHGD:10006521.BO:VU HOANG.UNG HO XAY KY TUC XA TAY NGUYEN
VNFI - 0787623 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 200.000đ 994993.060519.001438.Ung ho xay ktx vung cao FT19126941533790
MBVP - 0942876 TK chuyển đến 2019 05-05-2019 100.000đ MBVCB.168648239.gui thit cho cac chau.CT tu Trinh Bao Giang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0887197 TK chuyển đến 2019 05-05-2019 500.000đ MBVCB.168539809.comcothit.CT tu yakul toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0888178 TK chuyển đến 2019 05-05-2019 500.000đ MBVCB.168541856.ung ho CCT.CT tu ung ho CCT toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0936228 TK chuyển đến 2019 05-05-2019 1.000.000đ MBVCB.168635618.gia dinh ung ho chuong trinh.CT tu pham lan anh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0779600 TK chuyển đến 2019 05-05-2019 2.000.000đ 677316.050519.214851.UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
MBVP - 0986160 TK chuyển đến 2019 05-05-2019 100.000đ MBVCB.168735318.ung ho cac ban kho khan.CT tu Thanh Hieu Hoang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0713553 TK chuyển đến 2019 05-05-2019 200.000đ IBVCB.0505190527723001.CO LAN ANH va BE LUFFY ung ho CCT 29 pho Mai Dich Ung ho dinh ky
VNCK - 0728406 TK chuyển đến 2019 05-05-2019 200.000đ IBVCB.0505190120947008.Nguyen Dinh Toan 11Mac thien Tich Q.5, Hcm Ung ho
VNCK - 0733482 TK chuyển đến 2019 05-05-2019 100.000đ IBVCB.0505190317265008.Nguyen Thi Chanh ung ho quy tro ngheo vung cao L1-05.09 Vinhomes Central Park Thien nguyen
VNFI - 0775885 TK chuyển đến 2019 05-05-2019 100.000đ 935523.050519.211249.Ung ho quy FT19126031213540
VNFI - 0774263 TK chuyển đến 2019 05-05-2019 500.000đ 114300.050519.205851.NGO THI ANH TUYET ung ho QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNFI - 0719142 TK chuyển đến 2019 05-05-2019 200.000đ 403195.050519.144135.Me hai be Bong Bon ung ho cac con
VNCK - 0757417 TK chuyển đến 2019 05-05-2019 300.000đ IBVCB.0505190217885001.Quynh anh Bac tu liem Ung ho quy
VNCK - 0755912 TK chuyển đến 2019 05-05-2019 200.000đ IBVCB.0505190172073002.Nguyen Thi Nguyet Phan Dinh Giot - Thanh Xuan -HN Ung ho quy Com co thit
VNCK - 0744406 TK chuyển đến 2019 05-05-2019 500.000đ IBVCB.0505190554437001.Ung ho chuong trinh COM CO THIT cua anh TUAN
VNCK - 0716429 TK chuyển đến 2019 05-05-2019 200.000đ IBVCB.0505190859681001.Ung ho xay truong hoc Dak lak
MBVP - 0850943 TK chuyển đến 2019 05-05-2019 400.000đ MBVCB168462447.nhom lop G8689 - viet duc ung ho truong dinh nup xa poto - gia lai.CT tu 0011004104198 NGUYEN THI BICH DIEP toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0610976 TK chuyển đến 2019 04-05-2019 100.000đ 975428.040519.174509.kien quyen gop FT19124899247677
VNFI - 0636947 TK chuyển đến 2019 04-05-2019 10.000.000đ 962559.040519.195825.Yeu thuong la cho di FT19124000833827
J633 - 0008011 TK chuyển đến 2019 04-05-2019 1.000.000đ Sender:01310005.DD:040519.SHGD:10000567.BO:MA TO TRINH.UNG HO COM CO THIT
MBVP - 0679719 TK chuyển đến 2019 04-05-2019 1.000.000đ MBVCB.168152762.UNG HO QUY.CT tu HOANG THI MAI VAN toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0773754 TK chuyển đến 2019 04-05-2019 500.000đ MBVCB.168318593.thang.CT tu em Ten ung ho ch trinh xay KTX Tay Nguyen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0669884 TK chuyển đến 2019 04-05-2019 300.000đ IBVCB.0405190080586001.UNG HO CAC CHAU HOC SINH VUNG CAO
VNCK - 0691604 TK chuyển đến 2019 04-05-2019 2.000.000đ IBVCB.0405190409700001.Ung ho quy TNVC
VNFI - 0461825 TK chuyển đến 2019 04-05-2019 20.000.000đ 006516.040519.082440.Than Tang T9 den T12 2018
VNFI - 0655378 TK chuyển đến 2019 04-05-2019 200.000đ 928183.040519.215419.Ung ho tre em vung cao FT19126065777294
VNFI - 0459616 TK chuyển đến 2019 04-05-2019 3.000.000đ 003484.040519.081204.Ung ho com co thi Tay Nguyen
ZZ61 - 0005312 TK chuyển đến 2019 04-05-2019 1.000.000đ Sender:01341001.DD:040519.SHGD:10000260.BO:TRAN NGOC TUAN.(1900000007907249)UNG HO COM CO THIT TAY NGUYEN
VNCK - 0684367 TK chuyển đến 2019 04-05-2019 2.000.000đ IBVCB.0405190854258001.Nguyen Huu Bach ung ho xay ky tuc xa cho em be Tay Nguyen
VNCK - 0673829 TK chuyển đến 2019 04-05-2019 1.000.000đ IBVCB.0405191045514001.Ung ho xay KTX cho em be Tay Nguyen
VNCK - 0615523 TK chuyển đến 2019 04-05-2019 200.000đ IBVCB.0405190088571001.Gop vien gach cho ktx 115 em nho Tay Nguyen
VNCK - 0614260 TK chuyển đến 2019 04-05-2019 2.500.000đ IBVCB.0405190194299001.Quynh Hoa ung ho xay dung Ky tuc xa
MBVP - 0831002 TK chuyển đến 2019 04-05-2019 100.000đ MBVCB168424175.TienNK ung ho xay KTX hoc sinh Tay Nguyen.CT tu 0041000154980 NGUYEN KIM TIEN toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
Anonymous TK chuyển đến 2019 03-05-2019 500.000đ
VNCK - 0542064 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 500.000đ IBVCB.0305190036702001.Ung ho xd KTX115
VNCK - 0519917 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 1.000.000đ IBVCB.0305190359637003.UH xay KTX cho 115 em be Tay Nguyen
MBVP - 0490747 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 2.000.000đ MBVCB167797819.ung ho quy tro ngheo vung cao.CT tu 0711000300061 TRINH THI QUE toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0503925 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 500.000đ IBVCB.0305191000595001.Ung ho xay dung KTX cho 115 em be Tay Nguyen.
ZZ61 - 0013457 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 500.000đ Sender:79333001.DD:030519.SHGD:10002036.BO:NGUYEN THI NGOC GIAO.UNG HO KTX
VNFI - 0287478 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 500.000đ 389156.030519.130536.ung ho xay ky tuc xa cho 115 em be Tay Nguyen
VNFI - 0278370 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 500.000đ 235686.030519.122057.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0611001976574 Ung ho xay truong
J633 - 0028280 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 2.000.000đ Sender:01310012.DD:030519.SHGD:10012214.BO:VO THI HONG HA.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
J633 - 0024582 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 1.000.000đ Sender:48204018.DD:030519.SHGD:18211987.BO:PHAM THI HAI LY.KTX TAY NGUYEN CT
ZZ61 - 0007869 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 500.000đ Sender:01201003.DD:030519.SHGD:10004030.BO:HA THI VIEN.UNG HO XAY KTX CHO 115 EM BE TAY NG UYEN
ZZ61 - 0003517 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 200.000đ Sender:48304001.DD:030519.SHGD:10006774.BO:NGUYEN THI BINH.UNG HO XAY KTX CHO TRE EM TAY N GUYEN TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN BA DINH
2414 - 0002971 TK chuyển đến 2019 03-05-2019 500.000đ FTF_CN:9704366810028067013.FrAcc:0111000239921.ToAcc:0611001976574