Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
J633 - 0015612 TK chuyển đến 2019 13-02-2019 1.000.000đ Sender:01901001.DD:130219.SHGD:10000166.BO:DO THI THUY LINH.CHUYEN TIEN UNG HO
VNCK - 0509695 TK chuyển đến 2019 13-02-2019 500.000đ IBVCB.1302190524922001.Nguyen Thi Thu Huyen Ung ho Com co thit Ung ho Com co thit
VNCK - 0479463 TK chuyển đến 2019 13-02-2019 500.000đ IBVCB.1302190612860001.mai thanh phu hoang su phi, ha giang
ZZ61 - 0009761 TK chuyển đến 2019 13-02-2019 300.000đ Sender:01204001.DD:130219.SHGD:11781976.BO:NGUYEN THI ANH NGUYET.CT UNG HO
VNFI - 0424704 TK chuyển đến 2019 13-02-2019 500.000đ 282474.130219.023320.Phuong Phong ung ho cac ban
VNCK - 0445693 TK chuyển đến 2019 13-02-2019 200.000đ IBVCB.1302190384669001.Ung ho quy
VNFI - 0524137 TK chuyển đến 2019 13-02-2019 1.000.000đ 863333.130219.163215.NGUYEN THI KIM CHI CHUYEN KHOAN
MBVP - 0524169 TK chuyển đến 2019 13-02-2019 200.000đ MBVCB.134544632.ung ho bua an tre em vung cao.CT tu Pham Trung Tin toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0496029 TK chuyển đến 2019 13-02-2019 200.000đ IBVCB.1302190613878001.Ung ho com co thit
J633 - 0006123 TK chuyển đến 2019 13-02-2019 200.000đ Sender:01310012.DD:130219.SHGD:10000859.BO:CAO DIEU LINH.UNG HO VUNG CAO
MBVP - 0650197 TK chuyển đến 2019 13-02-2019 300.000đ MBVCB.134806766.lao dong tu do.CT tu Ho Thu Thuy toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0016186 TK chuyển đến 2019 13-02-2019 200.000đ Sender:79310001.DD:130219.SHGD:10006040.BO:NGUYEN THI HONG NHUNG.NHUNG UNG HO QUY TRO NGHE O VUNG CAO, CHUONG TRINH COM CO THIT
VNFI - 0438510 TK chuyển đến 2019 13-02-2019 200.000đ 868628.130219.090613.Ung ho cac be FT19044089900289
MBVP - 0683136 TK chuyển đến 2019 13-02-2019 1.000.000đ MBVCB134884677.nguoi hanoi ung ho qui cct.CT tu 0451001303168 TRAN VAN HUY toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0497395 TK chuyển đến 2019 13-02-2019 500.000đ IBVCB.1302190587054001.GIA DINH IN NGONG LI XI CAC EM BE KEM MAY MAN
MBVP - 0623917 TK chuyển đến 2019 13-02-2019 200.000đ MBVCB.134756504.Cong nhan.CT tu Nguyen Van Duong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0495118 TK chuyển đến 2019 13-02-2019 1.000.000đ 292966.130219.142615.ChipLam UH Quy Tro ngheo vung cao
J633 - 0028215 TK chuyển đến 2019 13-02-2019 500.000đ Sender:01309001.DD:130219.SHGD:10003859.BO:TRAN SY THO.HOC SINH LOP4 MARIE CURIE
VNFI - 0550985 TK chuyển đến 2019 13-02-2019 1.000.000đ 680791.130219.192911.Ung ho qu com co thit mong cac e co mot ngay mai tuoi sang hon
VNCK - 0482305 TK chuyển đến 2019 13-02-2019 500.000đ IBVCB.1302190769974004.Nguyen Minh Ngoc 3/63 Tu Liem, HN Ung ho hs vung cao
VNCK - 0433730 TK chuyển đến 2019 13-02-2019 1.500.000đ IBVCB.1302190223255002.(be LUFFY ung ho CCT) (29 pho Mai Dich) (ung ho dinh ky hang thang)
ZZ61 - 0003935 TK chuyển đến 2019 13-02-2019 300.000đ Sender:01201003.DD:130219.SHGD:10001197.BO:LE THUY LINH.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
Z041 - 0000035 TK chuyển đến 2019 13-02-2019 2.000.000đ BE LINH NGUYEN UNG HO TIEN MUNG TUOI TOI QUY TNVC GD TIEN MAT
VNFI - 0558231 TK chuyển đến 2019 13-02-2019 200.000đ 960540.130219.203333.1 chut qua gui den cac em FT19044597479431
MBVP - 0537291 TK chuyển đến 2019 13-02-2019 1.000.000đ MBVCB.134578369.UNG HO QUY.CT tu HOANG THI MAI VAN toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0420131 TK chuyển đến 2019 12-02-2019 200.000đ IBVCB.1202190360423001.Gia dinh Hoang Cong Hoan Ngo 8, Cau Buou, Thanh Tri, Ha Noi Ung ho xay sua truong lop hoac cai thien bua an chau
VNFI - 0410444 TK chuyển đến 2019 12-02-2019 300.000đ 715379.120219.204649.Hb ung ho cac em
VNFI - 0410123 TK chuyển đến 2019 12-02-2019 200.000đ 510042.120219.204348.Chuyen tien
VNFI - 0400772 TK chuyển đến 2019 12-02-2019 4.000.000đ 132872.120219.193108.Be Soc nhi bac Tuan tang tien li xi cho cac ban vung cao. Cam on bac a.
VNCK - 0404682 TK chuyển đến 2019 12-02-2019 10.000.000đ IBVCB.1202190760196005.Anamo chuyen quy tro ngheo vung cao - com co thit
VNCK - 0404196 TK chuyển đến 2019 12-02-2019 200.000đ IBVCB.1202191002896001.TRUONG QUOC HUNG HANOI UNG HO QTNVC
MBVP - 0470653 TK chuyển đến 2019 12-02-2019 1.000.000đ MBVCB.134417638.ung ho.CT tu ttb toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0009606 TK chuyển đến 2019 12-02-2019 5.000.000đ Sender:01202002.DD:120219.SHGD:10003464.BO:LY HONG HANH.995219021256084 COM CO THIT THAN G 2
VNCK - 0388625 TK chuyển đến 2019 12-02-2019 200.000đ IBVCB.1202190319876002.ung ho ung ho
ZZ61 - 0007256 TK chuyển đến 2019 12-02-2019 8.000.000đ Sender:01201004.DD:120219.SHGD:10003673.BO:BUI CONG THIN.FACEBOOKER CHAO MUA XUAN SDT 0912 106469 CHUYEN TIEN DAU GIA RUOU
VNFI - 0332196 TK chuyển đến 2019 12-02-2019 1.200.000đ 359493.120219.114243.Ung ho quy
ZZ61 - 0006420 TK chuyển đến 2019 12-02-2019 500.000đ Sender:79333001.DD:120219.SHGD:10001005.BO:HOANG VAN PHU.HOANG PHU (SAI GON) UNG HO TRE EM V UNG CAO
VNFI - 0328321 TK chuyển đến 2019 12-02-2019 1.500.000đ 266676.120219.112038.Phuong va Ha o cong ty Bloomberg Singapore ung ho Com Co Thit
N634 - 0000036 TK chuyển đến 2019 12-02-2019 104.062.500đ CCT HUNGARY UNG HO;quy tro ngheo vung cao;
VNCK - 0350419 TK chuyển đến 2019 12-02-2019 200.000đ IBVCB.1202190462045002.Nguyen Thi Nguyet Phan Dinh Giot - Thanh Xuan -HN Ung ho quy Com co thit
MBVP - 0384280 TK chuyển đến 2019 12-02-2019 50.000đ MBVCB.134256176.binh thuong.CT tu ung ho toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
XC92 - 0000027 TK chuyển đến 2019 12-02-2019 55.389.600đ CCT NAGOYA-NHAT UNG HO QTNVC;
VNCK - 0349325 TK chuyển đến 2019 12-02-2019 200.000đ IBVCB.1202190818613006.Kieu Quoc Anh Quy ngheo vung cao
MBVP - 0370559 TK chuyển đến 2019 12-02-2019 300.000đ MBVCB134228062.Hoai Thu ung ho quy Com co thit.CT tu 0711000276075 NGUYEN THI THU HOAI toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0342818 TK chuyển đến 2019 11-02-2019 1.000.000đ MBVCB.134165723.Quy Tro ngheo vung cao.CT tu Lan Vu toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0323374 TK chuyển đến 2019 11-02-2019 200.000đ IBVCB.1102190519199001.Con Bich Ngoc tang cac ban
3BN0 - 0724302 TK chuyển đến 2019 11-02-2019 400.000đ FTF_CN:9704366801369067019.FrAcc:0011001652231.ToAcc:0611001917137
MBVP - 0306210 TK chuyển đến 2019 11-02-2019 1.000.000đ MBVCB.134088987.ung ho quy com co thit.CT tu Nguyen Thi Hong Chuyen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0304600 TK chuyển đến 2019 11-02-2019 600.000đ MBVCB134085814.DaoHaiVan ung ho Quy.CT tu 0301002912364 NGUYEN HAI VAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
ZZ61 - 0024038 TK chuyển đến 2019 11-02-2019 200.000đ Sender:01310012.DD:110219.SHGD:10032315.BO:DINH XUAN HUNG.UNG HO QUY