Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNFI - 0758753 TK chuyển đến 2019 11-09-2019 5.000.000đ 503785.110919.183053.Com co thit thang 9
Do Huy Quang TK chuyển đến 2019 10-09-2019 200.000đ
VNCK - 0265384 TK chuyển đến 2019 10-09-2019 250.000đ IBVCB.1009190301931002.BUI DUC THIEN.
VNCK - 0376349 TK chuyển đến 2019 10-09-2019 200.000đ IBVCB.1009190193261002.Mr Son Hanoi Ung ho cac chau
MBVP - 0141949 TK chuyển đến 2019 10-09-2019 100.000đ MBVCB.233953185.UNG HO QUY.CT tu DAO NGOC TUYEN toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0277246 TK chuyển đến 2019 10-09-2019 1.000.000đ IBVCB.1009190077515003.GIANG THI TAM QUY COM CO THIT
VNFI - 0396781 TK chuyển đến 2019 10-09-2019 64.900.000đ 173644.100919.193259.Ben uc tai tro
ZZ61 - 0003944 TK chuyển đến 2019 10-09-2019 700.000đ Sender:79303008.DD:100919.SHGD:10006605.BO:TRAN KIM THINH.GUI CAC EM NHO VUNG CAO
MBVP - 0482618 TK chuyển đến 2019 10-09-2019 200.000đ MBVCB.234650350.tuy quy du dung cho hoan canh can nhat .CT tu ba le khanh dung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0389082 TK chuyển đến 2019 10-09-2019 400.000đ 053399.100919.190933.Chuyen tien
DL66 - 0000054 TK chuyển đến 2019 10-09-2019 10.000.000đ CTY CP TRUYEN THONG ANH SANG DIEU KY UNG HO BAN BAN LY CHIENG KHOANG HUYEN QUYNH NHAI TINH SON LA
VNCK - 0271251 TK chuyển đến 2019 10-09-2019 88.888đ IBVCB.1009190258229001.Nguyen Hong Hai T6 K10 Hong Hai - Ha Long - Quang Ninh Goodluck to all of u
VNFI - 0158936 TK chuyển đến 2019 10-09-2019 116.000đ 856715.100919.105542.Quy tro ngheo vung cao FT19253388897690
VNFI - 0317132 TK chuyển đến 2019 10-09-2019 200.000đ 987545.100919.163134.Ung ho quy thang9 FT19253318740000
VNFI - 0105781 TK chuyển đến 2019 10-09-2019 300.000đ 571373.100919.085811.Ung ho com co thit
VNCK - 0389502 TK chuyển đến 2019 10-09-2019 2.000.000đ IBVCB.1009190067477003.NGUYEN NGHIA KIET.NNN
0BDI - 0000055 TK chuyển đến 2019 10-09-2019 3.000.000đ TRAN MINH CHAU UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT GD TIEN MAT
VNCK - 0261223 TK chuyển đến 2019 10-09-2019 200.000đ IBVCB.1009190796488004.bui hoang minh ha noi quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0334929 TK chuyển đến 2019 10-09-2019 200.000đ IBVCB.1009190196324003.HA THI MINH THANG.Ung ho t8
VNCK - 0285935 TK chuyển đến 2019 10-09-2019 50.000đ IBVCB.1009190310819006.Bui Hai Nguyen Anh D9_C4_Xuan Dinh_Bac Tu Liem_Ha Noi Com co thit
J993 - 0111907 TK chuyển đến 2019 10-09-2019 2.000.000đ FTF_CN:9704366600516291013.FrAcc:0071001089420.ToAcc:0611001917137
VNCK - 0217456 TK chuyển đến 2019 09-09-2019 500.000đ IBVCB.0909190039888002.Nguyen Thi Thu Huyen UH Quy
VNFI - 0938828 TK chuyển đến 2019 09-09-2019 200.000đ 502788.090919.161254.Chuyen tien
3BZ6 - 0109006 TK chuyển đến 2019 09-09-2019 600.000đ FTF_CN:9704366801319233042.FrAcc:0011004354722.ToAcc:0611001917137
0L18 - 0000146 TK chuyển đến 2019 09-09-2019 12.000.000đ HONG HOA VA NHUNG NGUOI BAN, UNG HO TRUNG THU 2019 GD TIEN MAT
VNCK - 0180162 TK chuyển đến 2019 09-09-2019 500.000đ IBVCB.0909190235547002.DAO THI HOANG LAN.Dao Thi Hoang Lan UHTX com co thit
ZZ45 - 0011477 TK chuyển đến 2019 09-09-2019 200.000đ Sender:01310012.DD:090919.SHGD:10022024.BO:NGUYEN DUONG HOAI THU.CK TU THIEN CHUC CAC CON CO TIEC TRUNG THU VUI VE
VNFI - 0819936 TK chuyển đến 2019 09-09-2019 100.000đ 724687.090919.000323.Ung ho quy
VNCK - 0160355 TK chuyển đến 2019 09-09-2019 500.000đ IBVCB.0909190738902001.Quy tro ngheo vung cao Quy tro ngheo vung cao Quy tro ngheo vung cao
ZZ45 - 0009855 TK chuyển đến 2019 09-09-2019 2.000.000đ Sender:79310001.DD:090919.SHGD:10014579.BO:NGUYEN THI VAN ANH.BAO CHAU, MINH PHONG, MINH K HANG FRANKFURT, GERMANY UNG HO CAC BAN VUNG CAO
J633 - 0034777 TK chuyển đến 2019 09-09-2019 500.000đ Sender:01310001.DD:090919.SHGD:10014051.BO:PHAM THI TUYET NHUNG.UNG HO QUY
VNFI - 0788611 TK chuyển đến 2019 09-09-2019 100.000đ 545120.090919.105438.ung ho qui FT19252810807500
XK25 - 0005662 TK chuyển đến 2019 09-09-2019 200.000đ IBPS/SE:79309001.DD:090919.SH:10001975.BO:PHAN THI LY MY.UNG HO QUY HOC TRO NGHEO VUNG CAO
J633 - 0023962 TK chuyển đến 2019 09-09-2019 200.000đ Sender:01310012.DD:090919.SHGD:10011745.BO:BUI PHUONG MAI.TIEC TRUNG THU
VNCK - 0142946 TK chuyển đến 2019 09-09-2019 200.000đ IBVCB.0909190469342001.NGUYEN DUC HUNG.chau Hung chung tay cung CCT 9/2019
J633 - 0018098 TK chuyển đến 2019 09-09-2019 100.000đ Sender:01310005.DD:090919.SHGD:10001565.BO:NGUYEN THI HAI VAN.GOP 1 PHAN NHO BE
VNCK - 0141072 TK chuyển đến 2019 09-09-2019 1.000.000đ IBVCB.0909190123196004.LUU PHUONG ANH.Nha Tue, Quang Huy, Quang Khoi ung ho cac anh chi vung cao
J633 - 0010952 TK chuyển đến 2019 09-09-2019 5.000.000đ Sender:01310012.DD:090919.SHGD:10000259.BO:NGUYEN THI TUYET NHUNG.UNG HO COM CO THIT
VNCK - 0063990 TK chuyển đến 2019 08-09-2019 1.000.000đ IBVCB.0809190952509001.Cuong cac be vung cao
VNFI - 0655343 TK chuyển đến 2019 08-09-2019 200.000đ 433484.080919.184112.Chuyen khoan FT19252924873848
VNFI - 0557952 TK chuyển đến 2019 08-09-2019 10.000đ 708872.080919.105616.IBFT HO TRO CAC BAN CHUT IT
VNCK - 0091158 TK chuyển đến 2019 08-09-2019 52.500.000đ IBVCB.0809190520029001.PHAM SON HA.Com Co Thit Belgium
VNCK - 0086645 TK chuyển đến 2019 08-09-2019 200.000đ IBVCB.0809190044249001.VO THANH NHON.UNG HO CCT
VNCK - 0072989 TK chuyển đến 2019 08-09-2019 2.000đ IBVCB.0809190585499001.123 132 13
VNVT - 0967532 TK chuyển đến 2019 08-09-2019 50.000đ VCBVT.84989100989.CT tu 0071001456963.NGUYEN TRUONG SON sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.190908214769470.VNVT20190908967532.haha
VNCK - 0063825 TK chuyển đến 2019 08-09-2019 12.000.000đ IBVCB.0809190782869001.KIEU TRANG HOAI NAM.Nha chau Pizza (2019) chia se cung cac ban
VNCK - 0062081 TK chuyển đến 2019 08-09-2019 2.000đ IBVCB.0809190816947003.1231 132 13
VNAF - 0117466 TK chuyển đến 2019 08-09-2019 300.000đ IBAFT.0701180555151002.Ung Ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
MBVP - 0666403 TK chuyển đến 2019 08-09-2019 200.000đ MBVCB.233197945.ung ho.CT tu huyuv toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0665643 TK chuyển đến 2019 08-09-2019 500.000đ MBVCB.233196092.ung ho.CT tu Dang Hai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).