Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
25D1 - 0429928 TK chuyển đến 2019 12-04-2019 1.200.000đ FTF_CN:9704366801319233059.FrAcc:0011002640159.ToAcc:0611001917137
MBVP - 0407785 TK chuyển đến 2019 12-04-2019 200.000đ MBVCB.158779828.ung ho quy tu thien.CT tu Gia dinh Dang Viet Hung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0006495 TK chuyển đến 2019 12-04-2019 50.000.000đ Sender:79310001.DD:120419.SHGD:10006353.BO:NGUYEN HONG HANH.GIUP XAY KTX CHO 115 EM O EA D AH KRON NANG
XJ44 - 0005369 TK chuyển đến 2019 12-04-2019 200.000đ IBPS/SE:79309001.DD:120419.SH:10000568.BO:PHAN THI LY MY.UNG HO QUY COM CO THIT
N634 - 0000024 TK chuyển đến 2019 12-04-2019 145.900.000đ ANH DOAN HIEU MINH VA CAC BAN;ung ho cct;
XC92 - 0000003 TK chuyển đến 2019 12-04-2019 16.184.000đ ANH DOAN HIEU MINH VA CAC;ban ung ho cct 700usdx 23120d;
VNCK - 0163444 TK chuyển đến 2019 12-04-2019 250.000đ IBVCB.1204190339880001.
VNFI - 0124684 TK chuyển đến 2019 12-04-2019 300.000đ 980572.120419.082936.Quang Tran chung tay
VNCK - 0161767 TK chuyển đến 2019 12-04-2019 500.000đ IBVCB.1204190606092005.ung ho hang thang
VNCK - 0160110 TK chuyển đến 2019 12-04-2019 200.000đ IBVCB.1204190546674002.ung ho quy tro ngheo vung cao ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0156392 TK chuyển đến 2019 12-04-2019 88.888đ IBVCB.1204190689078001.Nguyen Hong Hai T6 k10 Hong Hai Ha Long QNinh Goodluck to all of u
VNFI - 0041239 TK chuyển đến 2019 11-04-2019 300.000đ 808614.110419.165636.Ung ho quy
VNFI - 0959896 TK chuyển đến 2019 11-04-2019 50.000đ 923984.110419.123359.Hoang Nhung ck ung ho Com co thit FT19101970049070
VNFI - 0958992 TK chuyển đến 2019 11-04-2019 50.000đ 920793.110419.122929.Hoang Nhung ct ung ho TNVC FT19101567980548
VNFI - 0873343 TK chuyển đến 2019 11-04-2019 300.000đ 180925.110419.003209.hb
VNFI - 0099129 TK chuyển đến 2019 11-04-2019 2.000.000đ 286401.110419.215304.Fb Nguyen Xuan Truong ck
VNFI - 0086981 TK chuyển đến 2019 11-04-2019 4.000.000đ 931602.110419.203208.Giao huu FC CCT - FC Chang Vang - Linh Dam ung ho FT19101070011157
ZZ61 - 0007707 TK chuyển đến 2019 11-04-2019 300.000đ Sender:79310001.DD:110419.SHGD:10003289.BO:NGUYEN DUC THU.UNG HO CCT
VNCK - 0132810 TK chuyển đến 2019 11-04-2019 200.000đ IBVCB.1104190393829001.Do Huy Quang Ba Vi, Ha Noi Ung ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
VNCK - 0075748 TK chuyển đến 2019 11-04-2019 500.000đ IBVCB.1104190395012001.Truong Thanh Son Hai Duong Ung ho quy
MBVP - 0996705 TK chuyển đến 2019 11-04-2019 500.000đ MBVCB.158187203.ung ho cac em sach vo hoc he.CT tu tran thanh van toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
L332 - 0006691 TK chuyển đến 2019 11-04-2019 5.000.000đ IBPS/SE:01202021.DD:110419.SH:10007162.BO:VO THI THUONG LAN.TUYEN LAN DONG GOP NAM 2019
J633 - 0011270 TK chuyển đến 2019 11-04-2019 500.000đ Sender:01309001.DD:110419.SHGD:10000470.BO:LE VIET THAI HUY.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0003091 TK chuyển đến 2019 10-04-2019 300.000đ IBVCB.1004190339541001.HO LANG Q.12, TP.HCM UNG HO QUY CCT
VNFI - 0834050 TK chuyển đến 2019 10-04-2019 400.000đ 569217.100419.191851.Chuyen tien
VNFI - 0831280 TK chuyển đến 2019 10-04-2019 300.000đ 993698.100419.190631.Chuc cac em vui khoe FT19100738034082
VNCK - 0965182 TK chuyển đến 2019 10-04-2019 300.000đ IBVCB.1004190161170001.Tong Van Duc Vung Tau
J633 - 0039186 TK chuyển đến 2019 10-04-2019 500.000đ Sender:01310012.DD:100419.SHGD:10014399.BO:TRAN THI HUE.CK
VNFI - 0746061 TK chuyển đến 2019 10-04-2019 500.000đ 898014.100419.144610.Dang Hang ung ho quy FT19100560627210
YM25 - 0021650 TK chuyển đến 2019 10-04-2019 800.000đ //SAL100419YM25010//VNN TT NB 23.2-28.2.2019
VNCK - 0936293 TK chuyển đến 2019 10-04-2019 200.000đ IBVCB.1004190659424002.Trituclacs Ha Noi Ung ho cac chau
VNCK - 0929467 TK chuyển đến 2019 10-04-2019 500.000đ IBVCB.1004190863042001.Tran Kim Anh Ung ho Quy Ung ho quy
VNCK - 0928075 TK chuyển đến 2019 10-04-2019 200.000đ IBVCB.1004190499378002.ung ho thang 4
J633 - 0030460 TK chuyển đến 2019 10-04-2019 60.000đ Sender:79310001.DD:100419.SHGD:10012615.BO:NGUYEN THI QUYEN.GUI QTNVC
J633 - 0017736 TK chuyển đến 2019 10-04-2019 200.000đ Sender:01310001.DD:100419.SHGD:10007648.BO:TA THI THU HA.UNG HO CAC BAN NHO VUNG CAO
J633 - 0012269 TK chuyển đến 2019 10-04-2019 1.000.000đ Sender:01310001.DD:100419.SHGD:10001596.BO:MA TO TRINH.GIUP CAC EM VUNG CAO
VNFI - 0648162 TK chuyển đến 2019 10-04-2019 200.000đ 999228.100419.090227.Ung ho quy t4 FT19100659368503
MBVP - 0744081 TK chuyển đến 2019 10-04-2019 200.000đ MBVCB.157692098.cac chau co hoan canh kho khan.CT tu nguyen chi anh hoai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0635982 TK chuyển đến 2019 10-04-2019 300.000đ 964006.100419.080404.NTBT Ung ho quy tro ngheo vung cao 04.2019 FT19100848410309
Trung Thanh Nguyen TK chuyển đến 2019 09-04-2019 500.000đ Gửi tới các bạn nhỏ vùng cao
J633 - 0072027 TK chuyển đến 2019 09-04-2019 500.000đ Sender:01202021.DD:090419.SHGD:10006905.BO:LE THI HONG NGOC.LE THI HONG NGOC UNG HO QUY TR O NGHEO VUNG CAO
VNFI - 0612632 TK chuyển đến 2019 09-04-2019 840.000đ 474595.090419.212617.Du Tue An, Xom Don, Ung ho quy
YP86 - 0008347 TK chuyển đến 2019 09-04-2019 500.000đ /Ref:PATTM90CML5{//}/Ref:PATTM90CML5{//}TT VNM90CML5 COM CO THIT THANG 4UNG HO CHUONG TRIN H COM CO THIT DVC:MS LE NGOC QUYNH
ZZ45 - 0007555 TK chuyển đến 2019 09-04-2019 5.000.000đ Sender:01310001.DD:090419.SHGD:10007933.BO:TRAN HUY HUNG.GIA DINH HUNG CHI LAM PHUONG UNG HO COM CO THIT T4.2019
VNFI - 0607351 TK chuyển đến 2019 09-04-2019 50.000đ 957151.090419.205148.Co chu Ky Dung ung ho cac chau FT19099577071386
VNFI - 0602892 TK chuyển đến 2019 09-04-2019 1.000.000đ 942351.090419.202447.Fb vandam ck ung ho Quy com co thit FT19099741890215
VNCK - 0849095 TK chuyển đến 2019 09-04-2019 200.000đ IBVCB.0904190713122002.Vanvan-Truong ung ho quy COM CO THIT
VNCK - 0810163 TK chuyển đến 2019 09-04-2019 500.000đ IBVCB.0904190957270003.Dao Thi Hoang Lan UHTX com co thit
VNCK - 0800441 TK chuyển đến 2019 09-04-2019 500.000đ IBVCB.0904190556697002.ung ho quy Com Co Thit
MBVP - 0594788 TK chuyển đến 2019 09-04-2019 500.000đ MBVCB.157414015.com co thit.CT tu com co thit toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).