Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0054853 TK chuyển đến 2019 11-06-2019 100.000đ IBVCB.1106190238511001.Tre em hieu hoc tre em hieu hoc tre em hieu hoc
VNCK - 0044646 TK chuyển đến 2019 11-06-2019 200.000đ IBVCB.1106191023814002.Ung ho thang 5
VNCK - 0019988 TK chuyển đến 2019 11-06-2019 200.000đ IBVCB.1106190930072001.X UNG HO CCT
MBVP - 0926324 TK chuyển đến 2019 11-06-2019 200.000đ MBVCB.186277335.tuy quy su dung cho hoan canh nao can nhat.CT tu le anh tuan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0834239 TK chuyển đến 2019 11-06-2019 200.000đ MBVCB.186095442.ung ho cac chau .CT tu Tran anh Dan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0688045 TK chuyển đến 2019 11-06-2019 500.000đ MBVCB.185830249.Dang di lam.CT tu Le Hong Son toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0063130 TK chuyển đến 2019 11-06-2019 250.000đ IBVCB.1106190460781001.
VNCK - 0086205 TK chuyển đến 2019 11-06-2019 20.000.000đ IBVCB.1106190473687001.VC anh chi Tung-Lan (Berlin) & nhung nguoi ban
VNCK - 0093241 TK chuyển đến 2019 11-06-2019 500.000đ IBVCB.1106190810161002.Ngo Thi Thu Ha P907 Nha A so 6 Doi Nhan Quy Tro ngheo vung cao
VNFI - 0117603 TK chuyển đến 2019 11-06-2019 500.000đ 965481.110619.061524.Ong ba noi Kit Do ung ho Quy Com co thit FT19162460005437
VNFI - 0240784 TK chuyển đến 2019 11-06-2019 367.000đ 211937.110619.133944.TuanXu ung ho thang 6 nam 2019 cho Quy Tro Ngheo Vung Cao Com co thit
VNFI - 0386850 TK chuyển đến 2019 11-06-2019 200.000đ 777153.110619.212007.Chuc cac e ngoan giu tinh than vuot kho
ZZ61 - 0011744 TK chuyển đến 2019 11-06-2019 3.450.000đ Sender:79303008.DD:110619.SHGD:10014755.BO:TRAN KIM THINH.GUI CAC EM VUNG CAO
MBVP - 0661812 TK chuyển đến 2019 11-06-2019 1.000.000đ MBVCB.185776549.quy Tro ngheo vung cao t6.CT tu Vu Lan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0015260 TK chuyển đến 2019 11-06-2019 500.000đ Sender:01309001.DD:110619.SHGD:10001818.BO:LE VIET THAI HUY.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
MBVP - 0323394 TK chuyển đến 2019 10-06-2019 500.000đ MBVCB.185095547.ha noi.CT tu nguyen hai nam toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0638419 TK chuyển đến 2019 10-06-2019 500.000đ MBVCB.185722920.ung ho cac hoc tro ngheo.CT tu Nguyen Van Son toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0056104 TK chuyển đến 2019 10-06-2019 400.000đ 403014.100619.182344.Chuyen tien
VNCK - 0978264 TK chuyển đến 2019 10-06-2019 88.888đ IBVCB.1006190149179004.Nguyen Hong Hai T6 K10 Hong Hai - Ha Long - Quang Ninh Goodluck to all of u
VNFI - 0036391 TK chuyển đến 2019 10-06-2019 200.000đ 903626.100619.172301.1 chut dang tang cac chau tnvc FT19161730114353
VNCK - 0937996 TK chuyển đến 2019 10-06-2019 200.000đ IBVCB.1006190811838002.Do Huy Quang Cam Thuong - Ba Vi - Ha Noi Ung ho quy tro ngheo vung cao
ZZ61 - 0018123 TK chuyển đến 2019 10-06-2019 300.000đ Sender:79310001.DD:100619.SHGD:10023755.BO:NGUYEN DUC THU.UNG HO CCT
VNFI - 0970006 TK chuyển đến 2019 10-06-2019 116.000đ 946512.100619.145803.Quy com co thit FT19161856808390
VNCK - 0920437 TK chuyển đến 2019 10-06-2019 200.000đ IBVCB.1006190496280002.Trituclacs Ha Noi Ung ho cac chau
VNCK - 0916857 TK chuyển đến 2019 10-06-2019 50.000đ IBVCB.1006190220718002.Bui Hai Nguyen Anh D9_C4_Xuan Dinh_Bac Tu Liem_Hanoi Com co thit
C263 - 0007124 TK chuyển đến 2019 10-06-2019 300.000đ /Ref:PALPM90CT97{//}/Ref:PALPM90CT97{//}LP VNM90CT97 NGUYEN MINH HA UNG HO QUY DVC:MRS NGU YEN THI MINH HA
J633 - 0042529 TK chuyển đến 2019 10-06-2019 200.000đ Sender:79310001.DD:100619.SHGD:10016532.BO:NGUYEN HAI YEN.NGUYEN HAI YEN UNG HO QUY TRO NG HEO VUNG CAO T5
J633 - 0041798 TK chuyển đến 2019 10-06-2019 200.000đ Sender:01310012.DD:100619.SHGD:10016155.BO:HA MAI HUY.UNG HO QUY TRO NGHEO
VNCK - 0893298 TK chuyển đến 2019 10-06-2019 500.000đ IBVCB.1006191033355001.misa nguyen q8 ung ho cac em vung cao
MBVP - 0389215 TK chuyển đến 2019 10-06-2019 200.000đ MBVCB.185234823.ung ho Com co thit.CT tu KMM toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0875282 TK chuyển đến 2019 10-06-2019 300.000đ 172939.100619.102814.Quang Tran chung tay cung moi nguoi
J633 - 0032705 TK chuyển đến 2019 10-06-2019 1.500.000đ Sender:01359001.DD:100619.SHGD:10000552.BO:PHAN KIM BANG.BCIN:FT1916154510:PHAN HUYEN QUAN G STT 179 THUONG XUYEN UNG HO 2019
MBVP - 0368167 TK chuyển đến 2019 10-06-2019 50.000đ MBVCB.185192946.1.CT tu 1 toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0846241 TK chuyển đến 2019 10-06-2019 500.000đ 896939.100619.091445.Ung ho quy T6 19 FT19161243140701
ZZ61 - 0003561 TK chuyển đến 2019 10-06-2019 500.000đ Sender:01202002.DD:100619.SHGD:10000137.BO:NGUYEN THI THU HOA.995219061020827 UNG HO QUY
MBVP - 0280999 TK chuyển đến 2019 09-06-2019 10.000đ MBVCB.185006189.Sinh vien.CT tu tran van thai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0181667 TK chuyển đến 2019 09-06-2019 200.000đ MBVCB.184798262.UNG HO QUY.CT tu DAO NGOC TUYEN toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0165071 TK chuyển đến 2019 08-06-2019 100.000đ MBVCB.184763224.binh thuong.CT tu Nguyen Thi Y Phung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNAF - 0103496 TK chuyển đến 2019 08-06-2019 300.000đ IBAFT.0701180555151002.Ung Ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
VNCK - 0753867 TK chuyển đến 2019 08-06-2019 500.000đ IBVCB.0806190896757001.Quy tro ngheo vung cao Quy tro ngheo vung cao Quy tro ngheo vung cao
VNFI - 0485217 TK chuyển đến 2019 08-06-2019 300.000đ 909168.080619.075433.Gop chut cho cac be FT19159745010294
VNFI - 0590920 TK chuyển đến 2019 08-06-2019 100.000đ 226039.080619.152851.Vietcombank 0611001917137 NGUYEN HUY ANH ung ho
VNFI - 0640203 TK chuyển đến 2019 08-06-2019 20.000đ 355681.080619.191212.Bank Transfer
VNFI - 0295204 TK chuyển đến 2019 07-06-2019 2.000.000đ 935584.070619.114403.Ung ho Quy FT19158683994699
VNFI - 0405019 TK chuyển đến 2019 07-06-2019 300.000đ 914215.070619.171604.Ung ho xay ky tuc xa o tay nguyen FT19158604209913
VNFI - 0322596 TK chuyển đến 2019 07-06-2019 100.000đ 933748.070619.134345.CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0611001976574 - QUY TRO NGHEO VUNG CAO FT19158033503589
MBVP - 0792820 TK chuyển đến 2019 07-06-2019 500.000đ MBVCB.184225462.binh thuong.CT tu tung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0780699 TK chuyển đến 2019 07-06-2019 600.000đ MBVCB.184204081.nguoi ha noi.CT tu bomeducquang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0624221 TK chuyển đến 2019 07-06-2019 200.000đ IBVCB.0706190962779003.Gia dinh My keol Ung ho COM CO THIT
VNCK - 0686881 TK chuyển đến 2019 07-06-2019 500.000đ IBVCB.0706190819534001.Haduxi - Hang Duc Xin 13 lo 3B do thi Trung Yen Trung Hoa Shop Haduxi trich 10k moi don hang ung ho tre ngheo